Annonse
MARKANT KUNST-LEDER: Direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum Jeremie McGowan må på kort varsel forlate stillingen som leder ved museet. Foto: Marte Hotvedt/Nordlys

Dramatisk avgang for profilert direktør

Direktør Jeremie McGowan har på kort varsel gått av som direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum. Han har ledet kunstinstitusjonen i fire år, og fratrer allerede 1.april.

Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø er en stiftelse som er selveid, med styret som øverste organ. Finanseringen kommer fra Kulturdepartementets budsjett.

Styreleder Grete Ellingsen sier det er en «totalvurdering» som ligger bak at McGowan må gå nærmest på dagen. Det hører med at de ansatte i et brev har tatt avstand fra beslutningen styret har tatt.

Fordi McGowan har hatt en meget sterk posisjon, har det allerede kommet sterke reaksjoner. Det vil  heller ikke være overraskende dersom det nå også kommer protester fra bredden av kunstfeltet i nord.

McGowan har vært en faglig sterk og markant kunstnerisk leder, og en direktør med store visjoner. Det er ingen tvil om at museet har fremstått som innovativt, offensivt og nyskapende under hans ledelse.

Det gjelder ikke minst at han så tydelig har omskapt og integrert det samiske som et bærende element  for Nordnorsk Kunstmuseum. Dette er et prosjekt han blant annet fikk den nasjonale kritikerprisen for.

Så langt har ikke partene vært villige til å gi noen detaljerte opplysninger rundt den plutselige avgangen.

Men på bakgrunn av det som er uttalt i media kan det være naturlig å anta at det dreier seg om en konflikt som kretser rundt planlagte endringer av vedtektene.

Her svarer McGowan og styreleder Grete Ellingsen helt ulikt. Direktøren gir inntrykk av at han har planlagt en endring av museets vedtekter, noe styrelederen sier hun ikke kjenner til.

Vedtektene beskriver selve formålet med virksomheten. Her er det viktig å huske at ingen direktør kan endre vedtektene for en institusjon etter eget forgodtbefinnende.

Det kan dermed se ut som om avgangen skyldes at det ikke har vært sammenfall mellom McGowan og styret om strategiske veivalg for Nordnorsk Kunstmuseum.

Nylig fikk museet også et helt nytt styre, som nå må ut og jakte på en ny direktør. Dette er en viktig institusjon for hele landsdelen. Med tanke på den dramatiske måten McGowans avgang har skjedd på, kan arbeidet med å rekruttere hans etterfølger i verste fall bli krevende.

Vi håperderfor at styret er sitt ansvar bevisst, og har fokus på å opprettholde den sterke posisjonen på kunstfeltet, både nasjonalt i Nord-Norge.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse