Annonse
I Hammerfest er forventningen stor til at Barentshavet driftes fra Finnmark, og at oljen fra Castberg tas i land på Veidnes. Nært der hvor verdiskapingen skjer. Foto: petro.no

Driften av Barentshavet

Velger Statoil å legge driftsorganisasjon til Harstad, så legges samtidig et premiss om at alle felt i Barentshavet kan driftes fra andre steder enn fra Finnmark.

I løpet av våren skal Statoil beslutte hvor driftsorganisasjonen til Johan Castberg skal lokaliseres. Valget står etter alle solemerker mellom Harstad og Hammerfest. I Harstad er forventningen stor til at Statoils storslåtte nybygg fylles med kompetansearbeidsplasser. I Hammerfest er forventningen stor til at Barentshavet driftes fra Finnmark, og at oljen fra Castberg tas i land på Veidnes. Nært der hvor verdiskapingen skjer.

Velger Statoil å legge driftsorganisasjon til Harstad, så legges samtidig et premiss om at alle felt i Barentshavet kan driftes fra andre steder enn fra Finnmark. I realiteten kan dermed Lundin drifte Alta/Gohta fra Oslo, og OMW kan drifte Wisting fra Stavanger.

De siste 50 årene er det bygget ut rundt 100 olje- og gassfelt på norsk sokkel. I dag er over 80 av disse i drift. I nord foregår olje- og gassproduksjon fra fire feltsentre: Goliat, Skarv, Norne og Snøhvit. Aasta Hansteen er under utbygging. Det antas at halvparten av alle uoppdagede ressurser på norsk kontinentalsokkel ligger i Barentshavet. Det meste av utviklingen ligger altså foran oss. Spørsmålet er om Nord-Norge som ung petroleumsprovins gis oppvekstsvilkår gode nok til å kunne stå på egne ben, og ikke må gå halt inn i fremtiden. 

Den senere tid har flere nordnorske politikere tatt til ordet for at legitimiteten til utbygging av petroleumsaktiviteten vil stå og falle på lokale ringvirkninger. Det stilles krav om at det skal legges igjen betydelig mer der man høster ressurser enn det man har sett tidligere. Når petroleumsaktiviteten nå beveger seg nordover, er det ett forhold vi i Nord-Norge har til felles. Vi befinner oss i en region som har imponerende muligheter for langsiktig næringsutvikling. Men dette fellestrekket er ikke ensbetydende med at alt som skjer i landsdelen, gir ringvirkninger i hele landsdelen.

Det sies så fint at vi i Nord-Norge må stå sammen, og noen hevder at en oppbygging i Harstad også vil gi ringvirkninger i Finnmark. Da er det fristende å minne om at avstanden mellom Hammerfest og Harstad er større enn mellom Oslo og Trondheim.  Vi har vel alle vanskelig med å argumentere for at etablering av Operaen i Oslo nødvendigvis gir et bedre kulturtilbud i Trondheim. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse