Annonse
FOR Å LYKKES: Tromsø i mesterliga? Fakta er at vi har alle forutsetninger. Skal vi lykkes må vi ha tilgang til kunnskap, risikovillig kapital, arbeidskraft, evne til organisering og noen som kan ikle seg ledertrøyene. Det er sagt utallige ganger tidligere. Men det ligger der. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Du kan ta nordlendingen ut av Nord-Norge, men du klarer aldri å ta Nord-Norge ut av nordlendingen sies det. Eller…?

Mesterliga? Fakta er at vi har alle forutsetninger. Skal vi lykkes må vi ha tilgang til kunnskap, risikovillig kapital, arbeidskraft, evne til organisering og noen som kan ikle seg ledertrøyene. Det er sagt utallige ganger tidligere. Men det ligger der.

Nordlys konstaterte på lederplass forleden at Tromsø er i mesterligaen, med referanse til at Tripadvisor har kåret byen til en av de ledende reisedestinasjonene i verden. Vi bor altså midt i episenteret for råvarer, natur, mineraler, kaldt vann og is.

En stille kolonisering

Samtidig må vi erkjenne at vi ikke selv har klart å kapitalisere tilstrekkelig på disse enorme fordelene i form av ekstraordinær verdiskapning og vekst. Det er det andre som har gjort. Ingen sammenligning for øvrig, men den stille koloniseringen av landsdelen vi opplever er en vond trend – som må snus. Nasjonale og internasjonale aktører har fått det for lett der de kommer nordover med kunnskap, erfaring og kapital for å utnytte lukrative nordnorske naturressurser og billig arbeidskraft.

Ja, det finnes mange unntak. Vi har en skog av små og mellomstore bedrifter som opplever god vekst og fremgang. Noen store lokomotiv har vi også. Vi må imidlertid se i øynene at driften av verdiskapning til nasjonale og globale aktører uansett er for stor.

Mesterliga? Fakta er at vi har alle forutsetninger. Skal vi lykkes må vi ha tilgang til kunnskap, risikovillig kapital, arbeidskraft, evne til organisering og noen som kan ikle seg ledertrøyene. Det er sagt utallige ganger tidligere. Men det ligger der.

Alt det vi tar for gitt (og lovpriser?) er oljefinansiert

Hvorfor er det slik?

Greia er at det norske folk lever i en luksusverden, muliggjort av uvirkelige olje- og gassinntekter. I følge Det internasjonale pengefondet, IMF, har Norge i 2015 verdens 29. største økonomi, målt etter absolutt brutto nasjonalprodukt, BNP. I folketall er vi rangert på 119. plass. Det sier det meste. Norge er med andre ord i en enestående økonomisk situasjon. Både i internasjonal og historisk sammenheng. De høye inntektene av olje og gass, og etter hvert fra investeringer i utlandet gir Norge en uvanlig sterk økonomi.

Det mange ikke tenker på er at det meste vi tar for gitt (og lovpriser?) er olje- og gassfinansiert. Sykehusene, universitetene, skolene, barnehagene, eldreomsorgen, bibliotekene, kulturhusene, bruer og veier, Innovasjon Norge, NAV med hele tjenestespektret er oljefinansiert. Nesten halvparten av alle ansatte i landsdelen jobber i tilknytning til disse og andre offentlig finansierte virksomheter.

Vi har det sannsynligvis for godt til å være sulten. Fenomenet er ikke bare nordnorsk – men det er sterkere her oppe.

Hollandsk syke, eller er det nordnorsk syke?

Hollandsk syke er et økonomisk problem et land står overfor når landet som følge av eksport av en naturressurs har avindustrialisert mer enn det som det viser seg å være forenlig med langsiktig næringsstruktur.

Vi har i alle tider måttet jobbe steinhardt for å overleve som småbrukere, fiskere, jegere, gruvearbeidere og handelsfolk. Harde kår og et hardt liv var normalen her nord. Vi snakker arbeidsintensiv verdiskapning med lav avkastning. Vi hadde verken krefter eller tid til å være innovativ. De som hadde mer enn den gemene hop var handelsstanden, gårdeierne, fabrikkeierne og fiskekjøperne. For de fleste handlet det om å overleve i en verden der innovasjon var et fremmedord. Verdiskapning likeså. – det går rundt, svarte vi når vi blir spurt om hvordan det går her nord.

Alt dette endret seg radikalt når oljen kom. Med oljen oppdaget vi vår første ressurs som krevde lite arbeid og som skaper en massiv avkastning. Ingenting kan måle seg og den har gitt oss en velstand uten sidestykke. Vi er i sannhet verdens lykkeligste land. Selv med den unike velstandsutviklingen er svaret det samme; - det går fortsatt rundt.

Hva gjør denne utviklingen med verdiskapningen og innovasjonen i ikke oljerelatert virksomhet i Nord-Norge? Den virkelige testen får vi først når inntektene fra olje og gass avtar.

Våre mest kunnskapsrike vil flytte ut av Nord-Norge

I en blodfersk studentundersøkelse gjennomført av SpareBank 1 Nord-Norge fremgår det tydelig at en stor andel studenter i nord forventer å måtte flytte sørover for å få relevant arbeid. Kun 58% av de spurte er helt eller delvis enig i at det er lett å få relevant jobb i Nord-Norge. Det betyr at resten ikke er særlig sterk i troen på en fremtid i nord. Fakta er at veldig mange av disse forblir utvandret. For disse blir Nord-Norge et eksotisk opphav og feriested. Verdiene de skaper ender opp i Bergen, Oslo, Trondheim og andre fine plasser. Eller hos «kolonimakten». Ikke her nord.

Det står i kontrast til at vi mangler arbeidskraft i Nord-Norge. Betyr det at vi kun mangler arbeidskraft til de oljefinansierte jobbene og jobbene som tilbys av kolonimakten?

Hva kan vi så gjøre?

Vi kan ikke tillate avindustrialisering og avfolking. Dess lengre tiden går dess større vil smerten bli. I god nordnorsk ånd er vi glad i prat. Det er vel og bra. Nå er det imidlertid på tide at handlingene står i stil. Vi har alle forutsetningene for å bli et globalt trekkplaster. Med en verdiskapning i mesterligaklasse. Og vel så det. Kunnskap, kapital, evne til organisering, arbeidskraft, spillestil, gjennomføringsevne og lederegenskaper er avgjørende faktorer for å lykkes. Og en kraftfull plan. Krangling om regionreform må ikke få suge kreftene ut av oss.

Vi trenger heller ikke å gå etter bekken etter vann. Vi har alt her oppe; foreldrene, barna, ungdommen, skolene/universitetene, bedriftene, kapitaleierne, forskerne, lederne, idemakerne, media, politikerne, kranglefantene og optimistene.

Tiden er inne for å gå all – in. Godt nok er ikke godt nok lengre. Det er olje verdt!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse