Annonse
Bør det ikke være et krav at en fiskeriminister som er satt til å forvalte fellesskapets ressurser, uttaler seg sannferdig om de faktiske forhold? skriver Torbjørn Trondsen og Arne Luther.

"Per, du lyver!"

Bør det ikke være et krav at en fiskeriminister som er satt til å forvalte fellesskapets ressurser, uttaler seg sannferdig om de faktiske forhold?

Trump-metoden ved å tilpasse fakta til den ønskede politiske hensikten, fungerer dårlig overfor alle som har en minimum av innsikt i de faktiske forhold.

I Dagsnytt 18 (4. april) påstod fiskeriminister Per Sandberg at striden om de leveringspliktige torskekvotene kun representerer 1,6 prosent eller 6 tusen tonn. Dette er dessverre ikke sant.

Alle kvotene tilknyttet Havfisk (Lerøy) og Nergård er opprinnelig gitt med leveringsplikt for å sikre helårig råstofftilgang til fiskeforedling i bestemte fiskerikommuner. Rettighetene ble opprinnelig gitt til fiskeindustribedrifter med dispensasjon fra Deltakerloven som ellers krever at kun aktive fiskere kan inneha fiskerettigheter. Endring av forskriftene i 2003 som avgrenset leveringsplikten til en tilbudsplikt, har ført til at bare tiendedelen av de leveringspliktige kvotene landes fysisk i de tilgodesette kommuner.

De faktiske kvotetallene for bunnfisk nord for 62 grader nord i 2017 er som følger (tusen tonn - Kilde Fiskeridirektoratet):

 

Norske total kvoter

Leveringspliktige kvoter

Leveringspliktig andel av de totale norske kvoter

Torsk

415

60

14 prosent

Hyse

128

23

18 prosent

Sei

121

17

14 prosent

SUM

664

100

15 prosent

Alle fartøyene som tildeles torskekvoter mottar også kvoter for hyse og sei som fiskes sammen med torsk (i tillegg til fangst av ikke kvoteregulerte fiskeslag som uer, steinbit etc. som ikke er med i oversikten).

Totalt representerer de leveringspliktige kvotene 15 prosent av de totale norske kvotene for torsk, hyse og sei, til sammen 100 tusen tonn.

For å redusere 100 millioner kilo til 6 millioner kilo, må Sandberg trekke fra de 90 prosentene av leveringspliktig fangst som trålerne fryser om bord for salg utenom de tilgodesette kommunene. I tillegg må han trekke fra den kvoteandelen fiskeriminister Ludvigsen innvilget trålerne allerede i 2003 da leveringsplikten ble omdannet til en tilbudsplikt for kun 80% av fartøyets fangst av torsk og 60% av fartøyets fangst av hyse. Hvordan Sandbergs 6 millioner blir 1,6 prosent har vi ikke klart å rekonstruere.

100 millioner kg fangst representerer en førstehåndsverdi på om lag 1,4 milliarder kroner (2016-priser). Dette er ikke akkurat de små tall som Sandberg forsøker å formidle. Trump-metoden ved å tilpasse fakta til den ønskede politiske hensikten, fungerer dårlig overfor alle som har en minimum av innsikt i de faktiske forhold.

Bør det ikke være et krav at en fiskeriminister som er satt til å forvalte fellesskapets ressurser, uttaler seg sannferdig om de faktiske forhold?

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse