Annonse
Arbeiderpartiet har nå lederen med størst hjerte for folk i Nord-Norge siden Gerhardsen og gjenreisningen, skriver stortingsrepresentant Cecilie Myrseth om Jonas Gahr Støre. (Foto: Arbeiderpartiet)

Du må følge med, Nygård

Han har kommet over et månedsgammelt NTB-intervju med Støre (20/1), sett seg blind på et par ord, skjønt lite og kommentert hardt.

«Støre har funnet formen i nord» skrev Nordlys´ politiske redaktør 16. januar. Med rette. Da hadde Arbeiderpartiets leder holdt foredrag for fullsatt sal på UiT, om den videre nordområdesatsingen, om planer og visjoner for Nord-Norge spesielt, Norge generelt.

Der var ikke Oddvar Nygård. Etter ha lest det han skriver i Nordnorskdebatt 17/2, sitter jeg med inntrykk av at han følger dårlig med. Han har kommet over et månedsgammelt NTB-intervju med Støre (20/1), sett seg blind på et par ord, skjønt lite og kommentert hardt. La meg derfor bistå med en oppdatering.

Foredraget Støre holdt for et fullsatt UiT-auditorium, hadde han allerede holdt i Kvæfjord, Harstad og Vadsø. Han hadde brukt hele uka ulike steder i nord. Han hadde også sørget for å legge den halvårlige samlingen for hele stortingsgruppa med rådgivere til Tromsø, kombinert med besøk i Harstad, Nord-Troms, Indre Troms, Kirkenes, Alta, Hammerfest, Narvik, Bodø, Lofoten og Vesterålen. Det handlet om å lytte, men framfor alt om å formidle en beskjed:

Vi har lyttet og forstått. Tilliten skal gjenreises. Det er vårt ansvar, og det er viktig. Arbeiderpartiet har alltid vært Nord-Norges parti. Det har Nord-Norge og Arbeiderpartiet en sterk, felles interesse av at det fortsatt skal være. Veien fram, ligger i politiske svar på folks behov for trygghet og lyse framtidsutsikter.

Budskapet ble også formidlet i nasjonale medier. Dagbladet skrev 14/1: «Med aktiv stat vil Jonas Gahr Støre skape nye arbeidsplasser og vekst i nord. Han lover også satsing på desentralisert høyere utdanning, bedre samferdsel og økt samarbeid med nabolandet Russland.» I intervjuet snakket Støre om dette, om verdiskapingsprogram for fisk, opprustning av havnene, utnytting av energiressursene med lokale ringvirkninger, utredning av Nord-Norge-banen, satsing på kortbanenettet og mye mer. Og dagen etter gjorde han det klart i VG at staten overtar ansvaret for luftambulansen, om han blir statsminister.

Nygård nevner ingenting av dette. Han har lest et månedsgammelt NTB-intervju, der Støre viser til ungdoms uro for verdensfreden og sier: «Jeg vil ha diskusjon om utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk i en ny tid.» Dette får Nygård til å konkludere med at Støre ikke har fått med seg de opprivende stridene rundt forsvarssaker i nord. Noe han vet er usant. Støre vet selvsagt alt om disse stridene, hva argumentene har vært, hvorfor Arbeiderpartiet likevel har funnet det forsvarsfaglig riktig å konkludere slik partiet har gjort, og hvorfor de nordnorske Ap-representantene har vært uenige.

Slik uenighet finnes det mange eksempler på gjennom historien. Som da samtlige Ap-representanter fra nord stemte imot sin egen Gerhardsen-regjering i saken om strukturering av fiskeflåten i 1951, og regjeringen måtte få den gjennom med de borgerlige partienes stemmer. Det rokket ikke ved de nordnorske velgernes oppslutning om partiet, fordi tilliten til hovedkursen var solid: arbeid til alle, bygging av velferdsstaten, rettferdig fordeling, vekst og velstand - i hele landet. Det er den tilliten Arbeiderpartiet nå er i ferd med å gjenreise, med visjonene jeg gjerne gjentar for Nygård: Nyindustrialisering med statlige muskler, for lavere utslipp og flere jobber. En velferdsstat som er der for deg, uansett hvor du bor. Trygt arbeidsliv og tillitsreform i offentlig sektor. 

Men også det Støre tok opp i NTB-intervjuet: et Norge i fred, som forutsetning for frihet og gode liv. Noe som forutsetter et sterkt, moderne forsvar, tilpasset et nytt, sikkerhetspolitisk bilde. Støre understreket at vi må bruke mer penger på forsvar i årene framover. Et Norge i fred krever videre at vi tar godt vare på samarbeidet med våre NATO-allierte, med våre nordiske og europeiske partnere gjennom EØS, og videreutvikler et konstruktivt naboskap med Russland.

En måned etter, onsdag denne uka, handlet Aftenpostens forside om det Jonas da snakket om. Med forsidebilde fra Arktis, Trump, Putin og Xi innfelt og overskriften «Maktkamp på Norges dørstokk», skriver avisen om stormaktenes posisjonering i nordområdene, blant annet som følge av klimaendringene. Det skjer nå. Selv de intervjuede ekspertene uttaler seg ulikt om graden av drama. Vi lever altså i en tid med økende usikkerhet, en tid som krever kompetent, utenrikspolitisk lederskap.

Arbeiderpartiet har nå lederen med størst hjerte for folk i Nord-Norge siden Gerhardsen og gjenreisningen. Vi har samtidig lederen som best kan manøvrere den norske skuta utenriks- og sikkerhetspolitisk i årene framover. Som kan forstå det som skjer og balansere hensynet til avspenning med behovet for å bruke mer penger på forsvar. Det er ikke minst i vår interesse her nord. 

Jeg ser derfor lyst på å drive valgkamp i nord fram mot høsten 2021. Og på at Nord-Norges parti, Arbeiderpartiet, igjen kommer i regjering – nå med Jonas Gahr Støre som statsminister.     

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse