Annonse
SKAL ERSTATTES: Fergen her fra Stakkvik skal etter planen erstattes med en tunnell under Langsundet til Ringvassøya.

«Du måkke komme her å komme her»

Nordlys fortsetter å påstå at Langsundforbindelsen er dårlig samfunnsøkonomi. Men det er ikke sant, skriver Hans Berge Holmeslet.

Nordlys har i flere år kjørt sin kampanjejournalistikk

I 2015  spurte  Troms fylkeskommune Samferdselsdepartementet  hva Langsundforbindelsen ville  få  i ferjeavløsningsmidler. Svaret den gang var: Ca 19 millioner kroner pr. år. BDO ( et seriøst revisjons og rådgivingsfirma) beregnet hva dette ville utgjøre i en 40 -årsperiode med 2,5 % årlig prisstigning, statens forutsetning for kalkylen, Svaret var at ferjedrift over Langsund de neste 40 år ville beløpe seg til ca 1, 4 milliarder kroner. Beregningsgrunnlaget vil neppe være særlig annerledes i dag.

Siste melding fra vegmyndighetene er at en tunnel vil koste i underkant av 800 millioner. Den vil være nedbetalt før 40 år er gått.

Nordlys har gjentatte ganger ojet seg og sagt at å bygge denne tunnelen vil være sløsing med offentlige midler. Dårlig samfunnsøkonomi! Å drifte ferje til Reinøya koster i samme 40 -årsperiode  1, 4 milliarder, og i de påfølgende 40 år nye 1,4 milliarder + prisjustering. Det er god samfunnsøkonomi,mener avisa. Forstå det, den som kan.

Avisa gjør i lederen den 22. september et nummer av at fylkeskommunen må låne penger, mange penger. Riktig. Men til forskjell fra de fleste andre lån fylkeskommunen  tar, dekker staten avdragene på de langsiktige låneopptak til Langsundforbindelsen. Jeg henviser redaktøren og andre spesielt interessere til kommuneproposisjonen for 2018, side 74. Det som står der, er ikke til å misforstå.

Man kunne kanskje forvente litt edruelighet fra avisas side før man trakk bastante konklusjoner. Vi vil ha et bedre diskusjonsgrunnlag når fylket har laget et nytt  budsjett for tunnelen. Men nei. Nordlys har i flere år kjørt sin kampanjejournalistikk mot Langsundforbindelsen. Den siste lederen føyer seg pent inn i rekken. Fritt etter Øystein Sunde:  Det er vi som vet hva facitsvaret er. Du måkke komme her å komme her!

Hele greia minner meg litt om de to gubbene fra yttersida som ikke kunne bli enig om kaia i bygda var 29 eller 30 meter. Han som hardnakket påsto at kaia var 30 meter, måtte de fiske opp tre ganger før han gav seg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse