Annonse

«Du skal ikke stjele?»

KrFs Truls Olufsen Mehus har i en kronikk i Nordlys 6. mai et lengre forsvar for KrFs faneflukt fra sitt partiprogram om retten til fisket. Han påberoper seg bred støtte for sin snuoperasjon. Ham om det. Det er det ikke min oppgave å bedømme.

Jeg har imidlertid merket meg noen setninger som åpenbart må bygge på en misforståelse av fiskerirettens regler, Han skriver «Det er ikke et ran når en fisker betaler millioner av kroner får å kjøpe en kvote av en annen fisker. Det kalles en handel. Et ran blir det derimot dersom Rødt og SV vil ta kvotene fra de som har betalt store summer for fiskerettigheter».

Dette er en misforståelse. Mehus har tydeligvis ikke fått med seg at Stortinget har vedtatt følgende: «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg» (Havressurslova av 2008 § 2). Denne regel bygger på deltakerloven av 1999, der det heter at «fiskeressursene tilhører det norske folk i fellesskap. Komiteen meiner dette skal liggja til grunn også i framtida». (Innst.O.nr.73 (2000-2001). Dette har lovgiver tatt hensyn til: «Fiskeressursene representerer en nasjonal formue, … Den enkelte reder har således ikke en kvoterett selv om han har en konsesjon til å drive et bestemt fiske. Kvote tildeles normalt for ett år, men kan om nødvendig endres i løpet av året, f.eks. av ressurshensyn» (Ot.prp. nr. 20 (2007– 2008).

Det kan ikke være noen slags tvil om at det er kystfolket – altså felleskapet – som eier fisket og ikke en eller annen fiskebåtreder. Mehus synes å mene at en person som ikke er eier av fisket kan selge det som tilhører hele folket og så putte «millioner av kroner» i egen lomme, bare man kaller det «en handel». Dette er oppsiktsvekkende! Mehus som altså er leder i et parti som smykker seg med tittelen «Kristelig» støtter åpent handlinger som strider mot sjuende bud: «Du skal ikke stjele». Kan Mehus forklare det for leserne, da det sikkert er andre enn meg som lurer på dette.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse