Annonse
Frank Bakke-Jensen og Steinar Eliassen.

Du snakker som en politiker

Frank, du kommer med noen helt uriktige påstander, skriver Steinar Eliassen

Ja Frank, du snakker som en politiker. Du svarer nemlig ikke på mitt direkte spørsmål.

Ja Frank, du snakker som en politiker.

Du svarer nemlig ikke på mitt direkte spørsmål. Derimot kommer du med noen helt uriktige påstander, og for å ta dem punktvis:

1. Du sier du ikke er enig i hvordan trålkvotene kom til. Det er bare fra politikere man opplever at fakta benektes, og at servile mikrofonstativ lar dere slippe unna. Les for eksempel bind tre i «Norske fiskeriers og kystens historie». I Stortingets arkiver vil du sikkert også finne den opphetede debatten om trålere på 1950- og -60-tallet.

2. Allerede for 35 år siden fortalte direktør Abrahamsen på daværende Tromsø Fryseri og Kjølelager at de hadde forsøkt filetproduksjon på basis av fryst fisk. Det økonomiske resultatet var dårlig, men det fungerte for å holde sysselsettinga i gang. Dette forholdet ble langt verre for filetindustrien etter at kineserne kom med i verdenshandelen utpå 1990-tallet.

3. Din omgang med statistikk imponerer ikke. Ifølge Stortingsmeldinga «En konkurransekraftig sjømatindustri» utgjør leveringspliktig torskeråstoff litt over halvparten av trålkvota, Omgjort i kroner snakker du ned problemet med omkring 100 millioner i året til fisker og 2-3 ganger mer om kvaliteten var topp. Uten Ludvigsens endring fra leveringsplikt til tilbudsplikt ville det dreid seg om bortimot en og en halv milliard.

4. Du påstår i tillegg at all eksport av fersk torsk går fra kystflåten og til europeisk filetindustri. Jeg har ingen annen karakteristikk på den påstanden en blank løgn. Du må ha hørt om skreiens eksportsuksess, og den omfatter ikke europeisk filetindustri. I tillegg går det mange tusen tonn hel torsk direkte til restauranter til priser som er langt over det som f. eks. laks oppnår. Endelig stod det i Fiskeribladet den 6. november en oversikt over hvordan Aker (Røkke) både i fjor og i år unngikk å by på egne fangster av fersk torsk for bearbeiding og derfor kunne eksportere disse i bulk. Det er ikke det eneste selskapet som eksporterer fersk trålfanget torsk.

5. Det er noe som svikter totalt i logikken når du hevder at fangstene er for store til Båtsfjord, det største filetmiljøet i Norge, men vil passe når det tilbys mindre fiskevær. Dette må du forklare nærmere.

6. Stortingsmeldinga forteller at trålkvoter verdt milliarder etter dagens verdi er overlatt gratis eller for det som må kalles knapper og glansbilder – med Fiskeridepartementets godkjennelse – til enkelte redere. Hvordan vil du ellers karakterisere det å få en rettighet kanskje verdt 250 mill for fem? Havressursloven sier at fiskeressursene er Det norske folks eiendom i felleskap. Ikke noen ressurs øker mer i verdi i disse tider. Dette har tydeligvis verken du eller regjeringen oppdaget. Ingen kommisjon vil noen gang kunne komme med en kompensasjon for det som på lengre sikt vil rive vekk det økonomiske grunnlaget for bosetting på kysten av Nord-Norge.

Jeg ber deg derfor innstendig om å våkne opp og se hva som skjer. Jeg har ingen forståelse for din merkverdige omtanke for stakkars Røkke og andre trålerredere der konsekvensen blir at du samtidig lar kystbefolkningen i Nord-Norge i stikken.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse