Annonse
Både i denne og forrige periode har regjeringen jobbet systematisk med å styrke lærernes status, kompetanse og kvaliteten på utdanningen. Vi har blant annet innført en ny 5-årig mastergradsutdanning for lærere, satset massivt på videreutdanning og stilt strengere krav til hvem som får bli lærer. På sikt mener vi dette vil føre til flere og bedre lærere, skriver Kent Gudmundsen. Foto: Scanpix

Dyktige lærere er nøkkelen til en bedre skole

Etter over fire år med Høyre i Kunnskapsdepartementet går det fremover i norsk skole.

Det viktigste i norsk skole er faglig trygge lærere som møter våre barn med god tilpasset undervisning i et trygt læringsmiljø. Derfor har Høyre i regjering satset mye på tidlig innsats og at alle elever skal bli møtt med en lærer som har fordypning i faget som de underviser. Dessverre mangler mange slik fordypning. Høyre har høye ambisjoner for norsk skole og vår blågrønne regjering har derfor iverksatt et storstilt lærerløft med en rekke tiltak for å sikre flere og bedre lærere.

Både i denne og forrige periode har regjeringen jobbet systematisk med å styrke lærernes status, kompetanse og kvaliteten på utdanningen. Vi har blant annet innført en ny 5-årig mastergradsutdanning for lærere, satset massivt på videreutdanning og stilt strengere krav til hvem som får bli lærer. På sikt mener vi dette vil føre til flere og bedre lærere.

Lærerutdanningen stiller nå krav til karakteren fire i den enkleste matematikken, et rimelig krav all den tid den overlapper nærmere 80 % med matematikken fra grunnskolen. Studentene må også ha 3,5 i snitt og karakteren tre i norsk. Samtidig er det tilstrekkelig med bestått om man tar matte som valgfag i videregående og man har innført forkurs slik at man får en ny mulighet.

Høyre opptakskrav gir faglig trygge studenter og mye tyder på at disse også lettere fullfører studiene. Når søkertallene historisk sett i tillegg holder seg stabile og det nå innføres opptil 160.000 kroner ekstra i stipend og 70.000 mer i startlønn for de som tar den nye lærerutdanningen, så ligger mye til rette for økt rekruttering og flere uteksaminerte dyktige lærere fremover. Gjennom slike satsinger får vi de beste elevene til å velge Norges viktigste jobb.

Matematikk er en obligatorisk del av blant annet grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. trinn. Høye opptakskrav i matte har derfor en viktig begrunnelse. Mange av de som utdanner seg til grunnskolelærere vil måtte regne med å undervise i nettopp matematikk. Regning er også en grunnleggende ferdighet i skolen og berører de fleste fag. Og, ikke minst, mye tyder på at vi leverer dårligere resultater i matematikk enn våre nabolands grunnopplæring og under snittet i vår vestlige verden (målt gjennom OECD).

Jeg startet med å si at det viktigste vi kan gjøre er å gi barna våre faglig trygge lærere med fordypning i faget som man underviser. SSB prognoser for antall lærere som ikke oppfylte de nye kompetansekravene i 2015 var 38.000. Nå ved utgangen av 2017 er vi nede i 27.800 lærere, en nedgang på 3.400 lærere fra året før. Til våren er nye 4.400 ferdig videreutdannet innenfor fagene med kompetansekrav. I tillegg får en rekke andre lærere påfyll og totalt avslutter over 6.000 lærere videreutdanningskurs. Til høsten begynner trolig like mange. Til våren vil vi ha gitt 26.000 lærere påfyll siden regjeringsskiftet i 2013 takket være vår tredobling av antallet videreutdanningsplasser. I tillegg kommer stipender til de som vil bli lærere og som tar pedagogisk tilleggsutdanning. Og det er mye mer.  Vi er altså på god vei til å nå våre mål.

Etter over fire år med Høyre i Kunnskapsdepartementet går det fremover i norsk skole. Elevene lærer mer, de er mer til stede og flere fullfører videregående opplæring. Det skal vi glede oss over, men vi skal hele tiden søke etter å gjøre skolen enda bedre for alle elever, uavhengig av hvor de bor.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse