Helt nede på 326. plass blant landets kommuner finner vi Tromsø, som også er en av de aller dyreste i landet, på nettopp pleie- og omsorgstjenester.

Dyrt og dårlig

Med den utvikling Tromsø har hatt de seinere årene, med sterk vekst både i folketall og arbeidsplasser, er en 223.plass for dårlig.

Tromsø kommune kommer elendig ut på kommunebarometeret til magasinet Kommunal Rapport (KR), når det gjelder pleie og omsorgssektoren. Helt nede på  326. plass blant landets kommuner finner vi Tromsø, som også er en av de  aller dyreste i landet, på nettopp pleie- og omsorgstjenester.

Man skulle jo tro at de store kostnadene skulle gi uttelling i kvalitet, men slik er det ikke. Kommunen bruker om lag 1,1 milliard per år til disse tjenestene, overskridelsene er tilnærmet konstant i 100-millioners klassen, likevel havner man langt nede på resultatlista.

Kolossale kostnader og store overskridelser har preget sektoren i årevis, men problemene blir ikke løst. Framfor å se til andre norske kommuner som virkelig har hatt suksess på dette området, har ledende politikere i Tromsø i stedet vært ensidig opptatt av å få vekk private tjenesteytere i helsesektoren. Altfor mye energi har vært brukt på politisk ideologi som verken hjelper mennesker som trenger assistanse eller kommunens økonomi.

Kommunebarometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekting. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, etterfulgt av barnehage, barnevern og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret.

Ser vi på grunnskolen, er tilstanden adskillig bedre for Tromsø. Her inntar kommunen en bra 64. plass. Det er flere årsaker til det. Godt utdannede lærere og gode resultater på kunnskapsprøver, gjør at grunnskolen går av med seieren blant de fem viktigste sektorene. For barnehage er situasjonen heller ikke så verst. Her ligger kommunen på en 105. plass.

Symptomatisk nok er det ingen nordnorske kommuner blant landets ti på topp i dette barometeret. Tvert imot viser tallene at med unntak av to, ligger samtlige kommuner som befinner seg fra nummer fire hundre og nedover, nord i landet. Og Finnmark kommer dårligst ut av alle fylker.

Tromsø inntar en 223. plass totalt sett. Med den utvikling byen har hatt de seinere årene, med sterk vekst både i folketall og arbeidsplasser, er det for dårlig prestert.

Vinneren finner vi, nær sagt selvfølgelig, i Sogn og Fjordane. Førde kommune, med om lag 13.000 innbyggere scoret best av alle, og leverer bedre nøkkeltall enn det økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Det er særlig skolesektoren som drar kommunen helt i tetsjiktet. Det skjer selv om det er få kommuner som bruker så lite penger per elev, som Førde.

Men, som rådmannen sier til KR: - Det går an å få gode resultater selv om man ikke pøser inn penger hele tiden!

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse