KRITIKK: Regionvegsjef Torbjørn Naimak retter i uttalelser til "Nordlys" skarp kritikk mot byens politikere for politisk spill, vingling og skammelig oppførsel i saken. Det har imidlertid bidratt til å komplisere den politiske prosessen i Tromsø Kommune at Naimak og Statens Vegvesen selv har vinglet i saken og argumentert sterkt imot de løsninger som kommunestyret har gått inn for, skriver kronikkforfatteren. Foto: Arkiv

E 8 gjennom Ramfjord- nærmere en realisering ?

Avisa Nordlys har i det siste vært «på hugget» rundt manglende fremdrift og realisering av ny innfartsvei til Tromsø - E8 gjennom Ramfjord - senest nå i forbindelse med Erna Solbergs besøk i Tromsø.  Det er bra !

Regionvegsjef Torbjørn Naimak retter i uttalelser til “Nordlys” skarp kritikk mot byens politikere for politisk spill, vingling og skammelig oppførsel i saken. Det har imidlertid bidratt til å komplisere den politiske prosessen i Tromsø Kommune at Naimak og Statens Vegvesen selv har vinglet i saken og argumentert sterkt imot de løsninger som kommunestyret har gått inn for.

Gruppeleder Erlend Svardal Bøe i Tromsø Høyre har i en artikkel i “Nordlys” gitt til uttrykk en pragmatisk holdning til det som måtte bli konklusjonen fra Nye Veger som skal legge frem en innstilling om prosjektet 1. oktober 2018. Svardal Bøe mener at det viktigste nå er å få realisert ny innfartsvei til Tromsø snarest mulig. Dette er i dagens situasjon et godt innspill som jeg støtter fullt ut - trafikksituasjonen gjennom tettbebyggelsen i Ramfjord krever nå en snarlig løsning - uansett løsning!

Tromsø Høyre vant Kommunevalget i 2011 og fikk 36 % oppslutning. Bygging av E 8 på østsiden av Ramfjord som skulle muliggjøre realisering av både tunnel fra Ramfjord til Tromsø og Ullsfjordforbindelsen var viktige saker i programmet, og bidro også til den sterke valgoppslutningen. Et stort flertall av velgerne i Ramfjord valgte å gi sin stemme til Høyre den gang. 

Årsmøtet i Tromsø Høyre vedtok i 2013 å arbeide for en regional veipakke der E 8 gjennom Ramfjord, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnelen var sentrale elementer i en større samferdselsløsning for Tromsø, og Høyre sentralt og partileder Erna Solberg uttrykte støtte til forslaget.

I forbindelse med arbeidet med Kommunedelplan for Ramfjord 2013 - 2025, plan 210, foreslo Tromsø Høyre en trinnvis realisering av veipakken - først bygging av E8 fra Hestvollan i Lavangsdalen og frem til eksisterende FV 91 for tilknytning av ny E 8 mot eksisterende E 8 ved Fagernes i Ramfjord. Dette ville legge godt til rette for senere utbygging av både Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen samt sikre en rask fremdrift siden denne parsell var uten innsigelser.

Gunnar Pedersen har i sitt leserinnlegg i “Nordlys” 11.09.18  gitt en god redegjørelse for fremdriften av E8-prosjektet siden Statens Vegvesen i 1988 varslet oppstart av planlegging av en ny vei gjennom Ramfjord på østre side. Kommunen ønsket i 1999 også utredet et vestre alternativ, men fikk til svar fra Statens Vegvesen at det vestre alternativet til trase ikke var økonomisk forsvarlig, og Statens Vegvesen varslet den gang innsigelse mot dette.

Senere har jo vegvesenet anbefalt det motsatte og fremhevet vestre alternativ med bru over Ramfjorden som det rimeligste og beste alternativet.

Dette mener de fortsatt til tross for at området på Leirbakken der den nye brua skal lokaliseres i NGI’s rapport fra 2012 Kvikkleirekartlegging – Tromsø m. omland  - ble klassifisert i risikoklasse 4  og konsekvensklasse - Meget Alvorlig-.

Mange har nok fortsatt i minnet Breivikeidet bru på FV 91 som Statens Vegvesen bygget i 2009 i et område med geotekniske utfordringer– brua sank og kunne ikke tas i bruk. Usikkerheten rundt de geotekniske forhold skaper i beste fall usikkerhet rundt økonomien og fremdriften ved valg av det vestre alternativet. Nye Veger bør ta disse forhold med i sine vurderinger nå. 

Nye Veger skal innen 1. oktober komme med en rapport der de vil redegjøre for hvordan veiprosjektet kan realiseres - de økonomiske rammer tatt i betraktning. Tromsø Høyres innspill til Kommunedelplanen fra 2013 bør i denne sammenheng vurderes, da det vil holde kostnadene nede samt sikre raskest mulig bygging av den mest kritiske delen av prosjektet utenom tettbebyggelsen i 60-sonen i Ramfjord.

Eksisterende E8 fra Fagernes til Minken industriområde har i dag bra standard med både gang- og sykkelveg adskilt fra veiløpet, og bør med fordel kunne oppgraderes slik at hele den kostbare sløyfen bak bebyggelsen i Nordbotn frem til Leirbakken kan skrinlegges for godt.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse