Annonse
FJERNET: Ny innfartsvei til Nord-Norges største by er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom, mener Statens vegvesen, som derfor har fjernet ny E8 fra NTP. Skisse: Statens vegvesen

Nord-Norge, lite samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Ny E8 til Tromsø er ikke «samfunnsøkonomisk lønnsom», ifølge vegvesenet. Innfartsveien til den største byen i Nord-Norge er radert vekk fra kartet, med merkelappen ulønnsom, eller sagt på en annen måte: lite nyttig for samfunnet.

For det som er samfunnsnyttig og økonomisk lønnsomt, det finner man ikke her nord.

Ny E8 inn til Tromsø er, med et pennestrøk, strøket fra Nasjonal Transportplan (NTP). Statens vegvesen har fjernet veien fra sin prioriteringsliste.

Ny E8 til Tromsø er ikke «samfunnsøkonomisk lønnsom», ifølge vegvesenet. Innfartsveien til den største byen i Nord-Norge er radert vekk fra kartet, med merkelappen ulønnsom, eller sagt på en annen måte: lite nyttig for samfunnet.

I fjor høst ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen nord om å komme med et nytt styringsmål for prosjektet. Det gikk på kvalitet og prislapp. For bare fem måneder siden forelå svaret fra vegvesenet i nord. Den nye E8 skulle koste 1,89 milliarder kroner og oppstarten var planlagt i 2021. Reguleringsplanen skulle være ferdig til sommeren. Jobben startet.

Nå foreslås det altså å skrinlegge hele prosjektet. Hvor mange millioner som hittil er brukt på planlegging, grunnundersøkelser og forarbeid, vites ikke. Men nå kan disse to, kanskje tresifrede millionsummene fra skattebetalerne, rett og slett være kastet ut av vinduet. Hvis vegvesenets prioriteringer følges.

Det vil være meningsløst og må aldri skje. Nå er det virkelig duket for et politisk oppgjør med kalkyler og beregninger med geografisk slagside, hvor Troms og Finnmark kommer ut som et ødeland som får veier fordi staten er så snill med oss som bor «oppi der». For lønnsomt er det ikke.

Har vi næringsvirksomhet i nord? Bidrar vi til nasjonalproduktet? Nei.

Fra vegvesenet får vi vite at prosessen rundt NTP er annerledes denne gangen. Nå handler det mer om samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn geografi, som vi er vant med fra før av. Og det samfunnsøkonomisk lønnsomme finner vi i fortrinnsvis på Øst- og Vestlandet. I rapporten heter det:

 ”Vår utbygging og utbedring av veier i neste NTP-periode vil føre til vesentlig redusert reisetid mellom Øst- og Vestlandet. Bo- og arbeidsmarkeder langs kysten på Vestlandet med høy industriell aktivitet, for eksempel Stavanger-Bergen, vil med foreslåtte investeringer få bedre fremkommelighet og redusert reisetid. Bolig- og arbeidsmarkeder på Østlandet knyttes sammen. I Nord-Norge utføres skredsikring og utbedring som gjør reiseveien mer tryggere og øker fremkommeligheten.”

Vi vil med andre ord få en slags nødhjelp, slik at vi unngår å bli tatt av ras når vi ferdes på veiene. For det som er samfunnsnyttig og økonomisk lønnsomt, det finner man ikke her nord.

Vi trenger rassikring, og vi trenger utbedring av veistrekninger i Troms og Finnmark. Men vi har også behov for nybygging. I vegvesenets prioriteringer finnes det ingen nye, store veiprosjekter i Troms og Finnmark.

Men vi har næringsliv. Eksportrettet næringsliv til og med. Det er lite å utsette på inntjening, nytteverdi og bidrag til nasjonens inntekter. Vi har ingen jernbane, vi har kun veier som nå er totalt overbelastet av vogntog på tur til verdensmarkedet med sjømat, for øvrig ei næring kloke hoder mener vi skal leve av etter oljen..

Å bygge infrastruktur i landets nordligste fylke, er med andre ord framtidsrettet virksomhet.

Nå må kommune og fylkespolitikere brette opp ermene og gå i ringen for E8. Fra kommunens side forventer innbyggerne tverrpolitisk enighet og felles kampånd. For til syvende og sist er det jo ikke vegvesenet som bestemmer, dette er en politisk avgjørelse. Og dersom regjeringen skal gjøre seg enda mer upopulær her nord, er vegvesenets løsning veien å gå.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse