E8 forsinkes av Alvarstein

Det er påvist både før og etterpå at Alvarstein feilinformerte til kommunestyret. Likevel har hun ikke beriktiget feilpåstandene, ikke beklaget til kommunestyret eller bedt om unnskyldning.

I andre parlamentariske forsamlinger er det sikker avskjedssøknad å lyve, og attpåtil unndra seg beklagelse eller beriktigelse. I Tromsøs særegne parlamentarisme er dette visstnok helt OK?

Svar til byråd Alvarstein i Nordlys 29. april. Hun hevder at Ap har ansvaret for langvarige E8-forsinkelser. Det stemmer muligens fram til siste kommunevalg. Men fra september 2011 har Alvarstein (og byrådspartiene) ansvar for manglende fremdrift i Tromsøs vegplaner. At Alvarstein internt ikke lytter til Høyres og Venstres krav om bedre fremdrift, det flytter ikke ansvaret fra de som regjerer sammen.

Det er gått 31 måneder, snart 3 år, uten planvedtak i kommunen som bringer vegsakene fremover i ønskelig tempo. Fra januar 2013 ble innsigelsene fjernet fra E8 Sørbotn – Ramfjordmoen. Intet forslag om planvedtak foreligger hittil.

Mangler planfremdrift

Fra august 2012 har Tindtunnelens planforslag ventet på byrådens behandling. Hun nekter å iverksette lovbestemt 6 ukers offentlig høringsrunde, som kan lede opp til planvedtak og bevilgninger.

Erna Solberg har øremerket 5 milliarder kr til 4 Tromsøprosjekter: E8 østre i Ramfjord, Tindtunnelen, ny Kvaløyforbindelse og fergefri Ullsfjordforbindelse. Det kreves kommunale planvedtak for at pengene skal bindes til hvert prosjekt. Likevel avslår Alvarstein å forsere Tromsøs vegplaner og sikre at Tromsø får de midlene som kan få igang prosjektene.

Kommunestyret vedtok 25. april 2012 at Tindtunnelen skal vurderes som del av E8. Alvarstein ignorerer dette og hevder at hennes egen Kvaløyforbindelse skal komme foran. Tindtunnelens plan var ferdig i 2008, og planen for Kvaløyforbindelse kan tidligst få et planvedtak i 2016-17. Antall år med utsettelse viser galskapen. 
Her bryter Alvarstein også med Frps program, Høyres program og felles byrådserklæring fra de tre partiene. 

I kommunestyret 20. mars 2013 hevdet Alvarstein, i skriftlig og muntlig svar til SVs Gunhild Johansen, at Tindtunnelen er uten vedtak om planprogram, og at styret for Tindtunnelen ikke har rett til å fremme planforslag. Det er påvist både før og etterpå at Alvarstein feilinformerte til kommunestyret. Likevel har hun ikke beriktiget feilpåstandene, ikke beklaget til kommunestyret eller bedt om unnskyldning. I andre parlamentariske forsamlinger er det sikker avskjedssøknad å lyve, og attpåtil unndra seg beklagelse eller beriktigelse. I Tromsøs særegne parlamentarisme er dette visstnok helt OK?

Etter en slik påvisning skulle man tro at byråden ville sette fortgang i saksbehandlingen. Det motsatte skjer, ved at hun anstrenger seg for å finne nye påskudd for utsettelse. Hittil har vi registrert ca 14 ulike påskudd fra byråden for ikke-behandling av Tindtunnelen, alle hittil uten saklig grunnlag.

Ulykkesansvar?

Noen bør ta ansvaret for å skjære igjennom og bringe planbehandlingen i Tromsø i riktig spor. Det skjer ikke ved å lage overflødige utredninger om E8-trase Nordbotn – Leirbakken – Sandvikhøyden, når man tjener inn 13,5 km veginnkorting gjennom Tindtunnelen. Nå risikerer byrådspartiene å stille uten planvedtak foran kommende valg, og da er valgresultatet gitt. 

De som forsinker E8s fremdrift påtar seg et medansvar for ulykkene som påløper før ny veg er på plass. Dette ulykkesansvaret er lite påaktet i E8-debatten hittil, men velgerne har nok et klarere syn på det. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse