Annonse
Det trygge utgangspunktet er at østre trase har ferdig plan og kan bygges fra 2020. Ny planprosess for vestre/østre E8 og politisk behandling i kommunestyret og departementet byr på stor risiko både planmessig og politisk. I tillegg kommer byggerisikoen med kvikkleire og fjordforhold i Ramfjorden og Leirbakken, skriver Nymo og Walnum i styret for Tindtunnelen AS. Foto: Bengt Nielsen

E8 i Ramfjord kan bli utsatt i 2-4 år

I regjeringens bompengeforlik 2-3 uker før valget fikk Tromsø bompengefritak på E8, takket være iherdig innsats fra Tromsø Frp. Dessverre fikk vi også et skifte av E8-trase fra østre til vestre pga noen villfarne Høyre-medlemmer i regjeringen.

Tromsøs bilbrukere risikerer nå å få den dyreste E8-løsningen, den lengste kjøreveien og den som tar lengst tid å gjennomføre.

Fadesen kan unngås hvis politikerne i Tromsø gjentar og opprettholder sitt krav fra i vår om å velge den E8-traseen som er raskest å gjennomføre. Det er den vedtatte, østre traseen.

Folkemøter og aksjoner for østre trasevalg

Tirsdag 24. september var det folkemøte i Ramfjord om tiltak for å ivareta østre trasevalg. Nå blir det nytt folkemøte for Tromsøya/Tromsdalen som vil gi nye tilskudd til aksjoner og tiltak for østre trase. Neste folkemøte blir i Båthavna i Tromsdalen onsdag 23. oktober.

Hensikten med folkemøter og aksjoner er å synliggjøre det store flertallets tilslutning til østre E8 og markere det lille mindretallet som favoriserer vestsida.

Hvis Høyre og andre partier fortsetter med vestre-eventyret og en langvarig, ny planprosess på 2-4 år, så vil det nye trasevalget bli tema i stortingsvalget 2021 og neste kommunevalg i 2023.

Østre E8 er gjeldende planvedtak

Østre E8 ble vedtatt trasevalg fra 2011 og stadfestet i regjeringsvedtak i 2015 mot Vegvesenets innsigelser og protester. Etter løpende motstand mot vedtatt plan fra 2011 til 2019 har Vegvesenet mistet all troverdighet om saklige vurderinger og opplysninger i E8-saken.

Eventuelt skifte til vestre trase krever åpning av ny planprosess, plankunngjøring, nye plandokumenter, 3 høringsrunder med merknadsbehandling og innsigelser, planprogram, ny KU (konsekvensutredning) mv før man eventuelt kan gjøre nytt planvedtak om vestre trase.

Da først er man kommet så langt at en regplan for vestre kan utarbeides, med nye høringsrunder og merknader med innsigelser. Hele denne prosessen tar 2-4 år med protester, merknader, innsigelser og saksbehandling.

Østre E8 er idag klar til bygging og motta bevilgninger. Med ferdig, godkjent regplan og godkjent plass i NTP (Nasjonal Transportplan) kan østre E8 bygges fra 2020. Vestre kan komme tidligst fra 2022 og ventelig i 2023-24.

En ny planprosess medfører ny vurdering transportøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Da er det sannsynlig at østre vinner likevel, og denne ekstra utsettelsen blir enda mer pinlig.

Vegvesenets forsinkelser

I regjeringens saksgrunnlag fra november 2018 hevder Vegvesenet at vestre E8 kan gjennomføres like raskt som østre trase. Det var grunnlag for regjeringens nye vedtak i bompengeforliket, ifølge mottatt brev fra Samferdselsdept’et.

I Nordlys reportasje lørdag 21. september i år innrømmer Vv at tidligste byggestart kan bli sent i 2021. Samtidig forteller de om så omfattende planprosesser med høringsrunder at 2022 blir tidligste år for oppstart. Men det er det tidligste. Det betyr 2-4 års forsinkelse.

Pga kommende stortingsvalg i 2021 og kommunevalg i 2023 kan prosessen bli snudd underveis.

Risiko politisk og i planprosess

Det trygge utgangspunktet er at østre trase har ferdig plan og kan bygges fra 2020. Ny planprosess for vestre/østre E8 og politisk behandling i kommunestyret og departementet byr på stor risiko både planmessig og politisk. I tillegg kommer byggerisikoen med kvikkleire og fjordforhold i Ramfjorden og Leirbakken.

Det trygge og raskeste er østre E8-trase i 2020.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse