Tindtunnelens plan går fra Ramfjordmoen og Fylkesvei 91 inn i fjellet i retning Tomasjord, med 2 km vei i dagen og 10,5 km tunnel, 4-felts og dobbeltløps. Tunnelprosjektet gjør overflødig den vestre delen av E8 i dagen, dvs Fv 91 – Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett.

E8 i Ramfjord, kostnadskutt og Tindtunnelen

Av og til kan man få både i pose og sekk, hvis man evner å benytte seg av gode muligheter som dukker opp!

Våren 2017 bevilget Stortinget 2,2 milliarder til E8 i Ramfjord, hvorav 750 mill kr blir  bompenger fra bilbrukerne. Reguleringsplanen kom høsten 2017 fra Vegvesenet med sluttsum 2,8 milliarder. Hvis det skulle bli resultatet, så øker bompengene til ca 950 mill kr, som tilsvarer kanskje 50-60 kr pr bilpassering hver vei.

Saken er for øyeblikket stilt i bero pga høyt totalbeløp. Vegvesenet og Vegdirektoratet har sendt saken til regjeringen med anbefaling om 2-felts veg uten midtdelere, som kanskje kan spare 2-300 mill. Ordføreren, lokale Frp og andre går imot en slik innsparing. E8 i Lavangsdalen har som kjent midtdelere og 2-feltsveg med passeringsfelt.

Ny høringsrunde og utsettelse?

Hvis regplanen med midtdelere blir akseptert i regjeringen og vedtatt i kommunestyret i 2018, så kan anlegget påbegynnes i 2019. E8 i Ramfjord kan stå ferdig til 2022, etter over 30 års plankamper.

Hvis regjeringen beordrer 2-feltsveg uten midtdelere, så må hele regplanen ut på ny høringsrunde. Da blir det neppe anleggsstart i 2019. Og noen kommer vel trekkende med vestside-spøkelset pånytt?

Når E8s regplan er ferdig vedtatt i kommunestyret, så er tiden inne til å behandle Tindtunnelens planforslag. Det har ligget på vent i kommunen siden 2012 og 2008.

Tindtunnelen

Tindtunnelens plan går fra Ramfjordmoen og Fylkesvei 91 inn i fjellet i retning Tomasjord, med 2 km vei i dagen og 10,5 km tunnel, 4-felts og dobbeltløps. Tunnelprosjektet gjør overflødig den vestre delen av E8 i dagen, dvs Fv 91 – Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett.

Denne delen av bevilgningene til E8-prosjektet kan utgjøre 35 – 45 %, dvs i penger ca 950 - 1300 mill kr. Disse ledige midlene kan overføres til Tindtunnelen.

Bompenger på E8 i dagen som får lengre veistrekning enn veien i dag er lite hensiktsmessig. Det er bedre å betale bompenger til tunnelen med 13 km veginnkorting og stor tidsgevinst. Overføring av bompenger til Tindtunnelen kan føre til at henimot 2/3 av Tindtunnelens anleggskostnader er finansiert. Resten kan utestå til neste behandling av NTP (Nasjonal Transportplan) i Stortinget i 2021.

Sikre finansiering

Tromsø kommune har bare et lite tidsvindu til å sikre denne finansieringen og fremdriften. Etter vedtak i kommunestyret for Tindtunnelens planforslag er den vestlige delen av E8s nybygg en forkastet plan, men den har finansiering som kan overføres innen rimelig tid til Tindtunnelen. Tunnelens plan må derfor gis rimelig god prioritet i kommunens behandling.

Fristen for nye prosjekter til neste NTP er ca oktober/november 2019. Da skal kommunens vedtak til Vegvesenet foreligge. Så skal Vv prioritere og foreslå til dept’et, som skal fremlegge hele NTP for Stortinget. Hvis Tromsø kommune vedtar E8s regplan i løpet av høsten iår, så rekker man så vidt å behandle Tindtunnelens plan før fristen høsten 2019. Planens behandling starter med 6 ukers offentlig høringsrunde, som kommunen kan iverksette nå uten opphold.

Bompenger på Tromsøya?

Vegvesenet foreslår i Tenk Tromsø at man skal innkreve nye 300-500 mill pr år i bompenger fra bilbrukerne i Tromsø. De hevder at bydelssoner og bomstasjoner på Tromsøya er nødvendig for å redusere bilkjøringen med 100.000 bilkm pr døgn.

Tilfeldigvis oppnår man omtrent samme gevinst i redusert bilkjøring ved å få Tindtunnelen i drift. Det kan gjøres helt uten bomstasjoner på Tromsøya, bompenger, nye køer og ventetider. Tindtunnelen gir veginnkorting på 13,5 km hver vei og får en døgntrafikk på 6500 – 9000 biler i mulig driftsperiode 2023 – 2048. Tindtunnelen koster bare 1/3 av planene for Tenk Tromsø.

Av og til kan man få både i pose og sekk, hvis man evner å benytte seg av gode muligheter som dukker opp!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse