Annonse
Leirbakken sett mot Laukslett-siden, der det skal bygges bru over Ramfjorden. (Foto: Bengt Nielsen)

E8 i Ramfjord skal endelig bygges

Endelig ser det ut til at bygging av ny E8 gjennom Ramfjord kommer i gang. Tidlig i høst skal kommunestyret i Tromsø behandle reguleringsplanen for vestre trasé, og med stor sannsynlighet vedta den. Seinest våren 2021 vil det fysiske arbeidet ha oppstart.

Det er Solbergregjeringa som har beslutta at E8 skal bygges som bompengefri veg langs vestsida av Ramfjord, og med bru over fjorden. Dette etter at både Nye Veger AS og Statens vegvesen på oppdrag fra regjeringa utreda kostnadene for bygging etter den foreslåtte planen på østsida fjorden, og konkluderte med at kostnadene langt oversteg det som var satt av i nasjonal transportplan (NTP).

Hadde ikke arbeidet blitt sabotert av det borgelige byrådet og borgerlige kommunestyreflertallet i 2012 kunne ny E8 i Ramfjord for lengst vært ferdig bygd. 10 år er tapt, og flere alvorlige ulykker kunne vært unngått.

Det er ikke alle som er fornøyd med at E8 skal bygges på vestsida fjorden. Viggo Hansen, Ramfjord, er åpenbart en av disse. I innlegg i Nordlys mandag 27. juli tillegger han undertegnede en visitt i sakens anledning. På tross av en tirade negativ og nedsettende omtale av undertegnede, både som person og lokalpolitiker, og i særdeleshet når det gjelder kampen om E8, ønsker han likevel at jeg skal gi vurdering av de geologiske forholdene i Ramfjord.

Ja, Viggo Hansen har så stor tiltro til meg at han, med bakgrunn i leirraset på Kråkenes ved Talvik i Altafjorden, vil at jeg skal utrede konsekvensene av et 800 m bredt leirras i Leirbakken/Laukslettområdet i Ramfjord. Et leirras som, etter det jeg forstår Viggo Hansen mener, vil kunne utløses dersom det bygges bru over Ramfjorden fra Hanslarsaneset til Leirbakken/Laukslett som en del av nye E8, vestre trasé.

Jeg takker for tilliten. Jeg er ikke geolog, og vil henvise til de omfattende grunnundersøkelsene som er gjort i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen for E8, både i 2011 og den nye reguleringsplanen som om kort tid kommer til politisk behandling.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse