Annonse
BYTTE: E8 i Ramfjord fikk bompengefrihet i regjeringens bompengeforlik, takket være Frp. Dessverre fikk vi også et mulig ombytte av veitrase, skriver artikkelforfatterne. Foto: Bengt Nielsen

E8 i Ramfjord og Tromsø med østre/vestre trasevalg

vis regjeringen vil følge opp bomforliket med endring av E8-traseen, så må man starte opp en ny planprosess som etterhvert kan åpne for å gjøre et nytt planvedtak om trasevalg.

E8 i Ramfjord fikk bompengefrihet i regjeringens bompengeforlik, takket være Frp. Dessverre fikk vi også et mulig ombytte av veitrase, takket være et villedet Høyre, fra østre til vestre E8-trase mellom Ramfjord og Tromsdalen.

Gjeldende planvedtak er østre trase. Kommuneplansaken om trasevalget ble fullført og avsluttet i 2015 med planvedtak i regjeringen for østre trase. Frp og Høyre stod sammen om trasevalget, mot protester fra Vegvesenet og andre partier. Fra 2008 til 2018 har de borgerlige stått sammen om østre trase, inntil kuvendingen kom fra Høyre nå nettopp, i slutten av valgkampen.

Hvis regjeringen vil følge opp bomforliket med endring av E8-traseen, så må man starte opp en ny planprosess som etterhvert kan åpne for å gjøre et nytt planvedtak om trasevalg. I så fall forsinker man E8-saken med 2-4 år og risikerer enda lengre forsinkelser.

2-4 års forsinkelse med vestre E8.

Ny planprosess medfører ny planåpning og plankunngjøring, høringsrunde, nytt planprogram, ny høringsrunde, konsekvensutredninger, ny anleggsvurdering og trafikkvurdering, til sammen 3 kommunestyrebehandlinger, 3 høringsrunder, merknadsbehandlinger med mulighet for innsigelser og rettsprosesser, 3 nye komitebehandlinger etc. Prosessen kan gjøres litt raskere med statlig plan, men i så fall blir kommunedemokratiet overkjørt.

Hvis man etter noen års ny planprosess får et nytt planvedtak om vestre trase, hva oppnår man da: Dyrere anlegg enn østre E8, flere års forsinkelser og lengre kjøredistanser for E8-brukerne. Høyres villfarelser straffer Ramfjordens befolkning, Tromsøs befolkning og hele nordfylket, med større kostnader og forsinkelser for hele næringslivet.

Etter et mulig nytt trasevedtak gjenstår fremdeles ny regplan, og dessuten prosessen med å oppnå ny plass i NTP (Nasjonal Transportplan) som behandles hvert 4. år.

En ny planprosess koster en del penger, opptil flere millioner, foruten den tiden og planressursene som kreves. Det blir en lang administrativ behandling. Man blir nødt til å følge plan- og bygningsloven, selv om man er i regjeringen. Lettvinte snarveier er borte.

Østre E8 kan bygges fra 2020.

Østre trase har en ferdig, godkjent regplan og en ferdig, vedtatt kommunedelplan og er på plass i NTP. Vi er i posisjon til å motta bevilgning på kommende statsbudsjett for anleggsstart i 2020.

Vestre trase er ikke i posisjon til å motta anleggsbevilgning på flere år. Hvis vi skal unngå de forsinkelsene som nå truer, så må noen være villige til å innrømme feil og innta nye posisjoner. Ellers går vi alle inn i en ny, svart og lang forsinkelsesperiode.

I den nye situasjonen, med en mulig ny planprosess, så blir det viktig å finne ut hvor sterk folkemeningen er om et mulig skifte av trasevalg, med tilhørende utsettelser og forsinkelser. Derfor vil vi foreslå et snarlig folkemøte i Ramfjord om trasevalg og eventuell ny planprosess.

Nøytral vurdering?

Vi har påvist at østre trase er raskest å gjennomføre, rimeligst å bygge og har kortest kjøreavstander. Ifølge Nordlys’ reportasjer er traseendringen i regjeringens bomforlik basert på en rapport fra Vegvesenet som sier noe annet. Den rapporten fra oktober 2018 er offentlig og kjent og sterkt imøtegått.

Vi har foreslått for Samferdselsdept’et at de gjennomfører en nøytral og uhildet vurdering og sammenligning av Vegvesenets påstander oppimot våre. Det kan gjøres på 1-2 måneder av 2-3 erfarne transportkyndige. Det er betydelig bedre enn å kaste E8 inn i en ny planprosess som forsinker unødvendig med flere år.

Fordyrelsen med vestre trase kan bli på 800-1100 mill kr. Det er detaljert grunngitt i Nordlys-innlegg 3. september.

Ekstra lengre kjøreavstander med vestre trase kan bli på 5,0 millioner bilkm pr år stigende til 11,7 millioner bilkm over 40 år. Dette er også beskrevet i Nordlys-innlegg 5. september.

Hvis Høyre og andre partier insisterer på å kjøre ny planprosess for vestre E8, så vil E8 påny bli et valgkamptema både i 2021 og 2023.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse