Annonse
ØSTSIDA: Artikkelforfatteren anmoder Tromsø-politikerne om å gå for det østre trasé-alternativet ved bygging av ny E8 gjennom Ramfjord. «Østre E8 er et vedtatt alternativ som kan påbegynnes straks», skriver han blant annet. (Foto: Bengt Nielsen)

Bruk sunn fornuft om trasévalg for E8 i Ramfjord

Svar til kommunestyremedlem Jens Ingvar Olsen, men samtidig et innlegg som jeg ber alle kommunestyremedlemmer, uansett parti, vektlegge når de skal stemme i denne sak. La for en gangs skyld ikke “partipisken” bestemme, men bruk sunn fornuft og vektlegg en del av de momentene jeg vektlegger i dette innlegget. For det er en infrastrukturmessig meget viktig avfgjørelse dere skal ta, som vil være retningsgivende for den fremtidige E8-løsningen inn til Tromsø.

E8 slutter nemlig ikke ved Hundbergan, den går videre inn til Tromsø. Det vestre E8 alternativet vil kostnadsmessig “låse” løsningen inn mot Tromsdalen. Hvordan de trafikkale løsninger mellom Hundbergan og Tromsdalsbrua skal løses, både teknisk, med grunnavståelser, riving av bygg etc. – og ikke minst kostnadsmessig –  har jeg ikke sett noe overslag over, men jeg antar vi snakker store tall.

Den vestre E8 løsningen i Ramfjorden startet med et overslag på 1,6 milliarder, økte så til 1,89 milliarder. Seneste overslag gjort av Nye Veier AS er 2,2 milliarder. Det østre E8 alternativet har et kostnadsoverslag på 2,7 milliarder. I dette overslaget er det innberegnet en kjørebro i Nordbotn som skal trekkes ut, kostnad ca. 600- 800 millioner, likeså en støyvoll på 850 meter mot Eiscat, den stasjonen skal flyttes til Skibotn. Kostnaden for denne er ca. 50 millioner. Så det østre E8-alternativet reduseres iallfall med 650 milloner. Da er vi for det østre E8 alternativet nede på ca. 2,1 milliard.

Byggetekniske utfordringer for de to alternativene:

Blant de faktorene som er utslagsgivende i en veikostnadsberegning er bla. massebalanse, dvs. at man har tilgjengelig veibyggningsmasser i veitraseen, dvs. fjell og morene. E8 vestre alternativ har hverken fjell eller morenemasser i sin trasee, bare jord og leire.

E8 østre alternativ har en veitunell på over 2 kilometer, og har derfor tilnærmet 100 % massebalanse. E8 vestre alternativ har tilnærmet 0% massebalanse. Dvs at all uttrauet masse, jord og leire, må anbringes i depot, hvor? Skulle ikke forundre meg om det betraktes som spesialavfall og bringes til Storsteinnes. All morene og fjellmasse må bringes inn eksternt fra Vannøya eller Tyttebærvika.

Rent byggeteknisk er vestre E8 en gigantisk byggeteknisk utfordring pga grunnforholdene, samt at det skal bygges en 850 meter bru over Ramfjorden, fundamenter på leireaavsetninger. Ramfjorden er en gytefjord for torsk og har dessuten en lakseelv, som er en gyteelv. Troms/Finnmark fylke har tidligere i sine betenkeligheter ikke sett bort fra at denne brukonstruksjonen ville medføre silke problemer at det måtte bygget et renseanlegg.

Jeg oppfordrer derfor enda engang Tromsøs kommunestyremedlemmer til å stemme ned vestre E8-alternativet, østre E8 er et vedtatt alternativ som kan påbegynnes straks. Vestre E8 skal gjennom hele den omfattende planutredningen med innsigelser etc., fra fylket, Sametinget og private. Dette gjør at vestre utredning tar flere år, tidligst byggestart 2024.

Dessuten er markedet for entreprenører meget magert nå, så tidspunket for byggestart er meget gunstig prismessig nå.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse