Annonse
Illustrasjon: Statens Vegvesen

E8 lite lønnsom? Ny omkamp fra Vegvesenet

Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen skriver om «Nord-Norge, lite samfunnsøkonomisk lønnsomt?» Nå blir Tromsø og Ramfjord og hele Nord-Troms straffet for Vegvesenets evige omkamper mellom østre og vestre E8-trase.

I perioden 2012 – 2020 har vi hatt mange fredelige år med østre trase som gjeldende trasevalg. Østre vedtak gjelder fremdeles, men Vegvesenet er nå godt på vei til å lage ny omkamp om Tromsøs hovedvei.

17. mars fikk de formannskapets flertall med på at ny regplan for vestre E8 skal på bordet til ny behandling. Siktemålet er nå å vedta vestre istedenfor østre som gjeldende trasevalg. Omkampen lager 2-4 års ny, ekstra ventetid for E8, og trasevalget kan etter hvert bli en sak i kommunevalget i 2023.

Redningen vil være å holde på østre E8 med Tindtunnelen.

Formannskapet flytter fra østre til vestre E8-trase?

Hvordan blir beregnet «lønnsomhet» for E8 hos Vegvesenet påvirket av dette? I den prestisjefylte trasevalg-kampen arbeider Vegvesenet løpende med å fremstille best mulig «lønnsomhet» for vestsida og dårligst mulig for østsida.

Dermed kommer de i skade for å «snakke ned» det beste (østre) og snakke opp det dårligste (vestre). I den landsomfattende prioriteringen får da E8 en altfor lav verdi, og resultatet blir deretter. Så lenge Vegvesenet tillates av Tromsøs politikere å holde på med vestre slik de gjør, så vil aldri Nord-Norge få noen ordentlig posisjon.

Husk at E8 østre med Tindtunnelen er Nord-Norges mest lønnsomme veiprosjekt, med enorm veginnkorting og høyest trafikktetthet. Likevel klarer Vv å fremstille negativt resultat for E8!

 Forskjell 1,5 milliard + mye mer.

Se på et enkelt eksempel: Vvs siste halvoffisielle beregning av anleggskostnader kom i november 2018. Da hevdet de at vestre E8 koster ca 500 mill mindre enn østre. I Nordlys 13. mars iår under Nordnorsk Debatt s 8 står innlegget «Østre E8 med Tindtunnelen koster 900-1000 mill MINDRE enn vestre E8.» Forskjellen mellom Vvs beregning og vår beregning blir 1,5 milliarder kr.

Dvs at posten Anleggskostnader alene har en negativ forskyvning på 1,5 milliard i samfunnsøkonomisk verdi. Slik driver Vv på med fordreining av fakta på alle poster som kjørelengder, innspart tid, trafikknivå, trafikkprognoser, tunnelpriser, geologi, grunnundersøkelser, isgang i fjorden, ulykkeskostnader  osv. Det er klart at politikerne har ikke fagkunnskap til å gjennomskue så mye av dette. Derfor bør de høre etter ekstra godt når noen avslører Vegvesenet. Trafikk og anleggskostnader er dessuten mulig å forstå, i alle fall delvis.

Vegvesenet er ikke objektiv og nøytral.

Essensen i dette er at Vegvesenet IKKE er i stand til å utføre en nøytral og objektiv vurdering av E8 i Tromsø, fordi de har altfor mye prestisje knyttet til vestre trasevalg, helt fra 2004. Dette har tilsynelatende ikke endret seg med at de har byttet regionvegsjef. Tromsø, Ramfjord og resten av Troms taper samfunnsøkonomisk for hver dag Vegvesenet får holde på med E8. Dessverre gjelder det samme for Nye Veier AS, fordi de var med på vegsjef Naimaks «beregning» i november 2018.

For ordens skyld kan nevnes at utsagn om manipulering bare gjelder for Vegvesenet reg nord og bare de som har holdt på med E8, og bare noen av dem. Vi mener ikke at andre i Vegvesenet bruker samme metoder. Her har dessverre prestisjejakten tatt overhånd, i et stort offentlig byråkrati.

Tone Angell Jensen har rett i at økonomiske beregninger langt ifra sier alt om et prosjekt. Derfor skal våre folkevalgte avgjøre, og IKKE Vegvesenet! I Tromsø viser dessverre våre folkevalgte at de lar Vegvesenet bestemme, særlig om E8s ulønnsomme vestre trasevalg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse