NYE VEIER: Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann og plandirektør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS. Foto: Øystein Barth-Heyerdahl

E8 og Nye Veier

Vi registrerer at debatten har gått relativt høyt etter at Statens vegvesen og Nye Veier sammen presenterte konklusjonene av utredningen om østre alternativ for E8 Ramfjord og eventuelle sammenhenger med en tindtunnel og Ullsfjordforbindelsen.

Det er positivt og slettes ikke uventet at veiplaner skaper debatt, særlig når planene om en innfartsvei til Tromsø har vært i «sirkulasjon» i omkring 30 år.

Jeg registrerer at Rolf Richardsen i sitt innlegg på Nordnorsk debatt mandag 8.10. konkluderer med at «Nye Veier AS nylig foreslo en mye smalere og dårligere løsning for ny E8». Det stemmer nok ikke. Nye Veier var derimot tydelig på at vi ikke ønsket å utrede en ni meter smal tofelts vei uten midtdeler, som Vegdirektoratet foreslo på utredningsarbeidets oppløpsside. Vår oppfatning, basert på trafikksikkerhetshensyn og trafikkanalyser, er at Tromsø fortjener en sikrere og mer fremtidsrettet innfartsåre enn som så.

Nasjonal Transportplan (NTP) peker på at kostnadene forbundet med veibygging i Norge har hatt en nærmest galopperende utvikling, og relativt få veiprosjekter er samfunnsøkonomisk lønnsomme. For oss i Nye veier er det naturlig å arbeide for å redusere kostnader og oppnå samfunnsøkonomisk lønnsomhet i våre prosjekter. Reduserte kostnader og bedre nytte for veibrukeren er sentrale faktorer i vår tilnærming.

Dette er blant de elementer som ligger til grunn for konklusjonen om at de østre alternativene for E8 i Ramfjord ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og at det ser ut til at den vestre linjen er bedre. En kan gjerne overse konklusjonene, og konstatere at en uansett ønsker veien lagt på østsiden. Da får regionen en lengre vei, uten de gevinstene vi mener en ny vei bør gi.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse