Annonse

E8 øst eller vest: Raskest, kortest og billigst?

På Nordlys nettsider står artikkelen «Vestre trase forsinker E8 med 2-4 år». Det besvarer hvilket alternativ som er raskest å utføre.

I Nordlys 4. desember og nettsidene skriver Arnt Ryvold: «Fortell oss, Tromsøpolitikere, hva er så himmelropende galt med korteste vei gjennom Tinden?» I Høyres programutkast for kommende valg står det: »Vi velger den traseen som er raskest og billigst å gjennomføre.» Raskest er besvart i førstnevnte artikkel ovenfor. Billigst omtales her. Vi tilføyer også «kortest». Det er kortest kjørelengde for bilbrukerne som gir best trafikantnytte og størst samfunnsøkonomisk plussresultat.

På kartet ser vi at østre, korteste trase via Ramfjordmoen har avstand Sørbotn – Tomasjord på ca 21,7 km. Vestre trase Sørbotn – Hans Larsanes – Ramfjordbrua – Leirbakken – vestre Tindtunnel til Tomasjord er nesten like kort med 21,8 km. Og for de fleste bilbrukerne er østre E8 med Tindtunnelen absolutt klart kortest.

Østre kortest

Årsaken er fordelingen av trafikken. I dag kommer 40-45 % av trafikken mot Tromsø fra Ramfjord og Fv 91 fra Lyngen, mens 55-60 % kommer via E8 Lavangsdalen.

Når fergefri UFB er ferdigbygd, blir trafikken via Lavangsdalen mindre enn 50 %, mens trafikken over Fv 91 fra nordfylket blir større. Det betyr at valg av vestre E8-trase via Leirbakken påfører bilene merkjøring på ca 6 km hver vei, for over halvparten av trafikken. Østre trase har ingen slik ekstrakjøring. Det er oppimot 6 km ekstra kjøring mellom Tindtunnelens påhugg på Ramfjordmoen og den vestre Tindtunnelen på Leirbakken, medregnet at tunnelen blir lengre til Leirbakken.

Denne ekstra trafikken tvinges gjennom hele Ramfjorden fra moen til Fagernes, videre gjennom hele Nordbotn og Leirbakken til en vestre malplassert tunnelmunning oppe i lia.

Ekstra kjørelengde med vestre E8 utgjør 9-15 millioner bilkm pr år, avhengig av eksakt trafikknivå for Fv 91 over Breivikeidet til nordfylket og Finnmark. Det er bare trafikk via Lavangsdalen som oppnår kort vei til Tromsø med vestre trase. Alle vi andre får ca 6 km lengre vei med vestre trase. Vi utgjør over halvparten av trafikkmengden.

Valg av vestre trase medfører også stor trafikklekkasje. All trafikk fra Fv 91 og selve Ramfjord som skal til Nordkjosbotn mv vil velge dagens vei på østsida av fjorden, for å unngå merdistansen til vestre trase.

Anleggskostnader

Vegvesenet anslår østre E8 Sørbotn – Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett til å koste 2.770 mill kr. Ved østre E8 går Tindtunnelen fra Ramfjordmoen til Tomasjord, og E8-strekningen R.moen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett blir ikke bygd. Vi sparer 8-900 mill kr.

Vegvesenet hevder at vestre E8 koster ca 500 mill kr mindre enn østre. I denne kalkylen «glemmer» de å ta hensyn til forannevnte fradrag på 8-900 mill kr for østre. De hevder at østre E8 med Tindtunnelen koster til sammen 7,0 milliarder kr. Det er en usaklig, uforklart overdrivelse på 2,4 milliarder kr.

De «glemmer» også at Tindtunnelen til vestre og Leirbakken blir 1,5 km lengre enn til Ramfjordmoen og koster ca 400 mill ekstra. Ved vestre E8 og TT til Leirbakken hevder de fortsatt kostnad 7,0 milliarder og later som TT til Leirbakken koster det samme som til Ramfjordmoen, mens forskjellen i tunnellengde er på 15 %. Det viser at Vv er uinteressert i nøyaktighet eller korrekte påstander.

Vestre E8 uten Tindtunnelen forutsetter at all E8-trafikk pluss trafikken fra Søndre Tromsdalen (omtrent samme trafikkmengde som E8) skal føres gjennom Tromsdalen sentrum. Det vil snart kreve en 4-felts E8 gjennom Tromsdalen sentrum som vi ikke har plass til, så den vil kreve nye tunneler og berøre ca 110 eiendommer. Dette har Vv «glemt» å kalkulere.

Vestre E8 uten TT krever også en oppgradering/nybygg for nåværende E8 på hele strekningen Leirbakken – Sandvikhøyden – Berg – Nova - Tomasjord på ca 24 km. Den har også Vv «glemt» å kalkulere. De to sistnevnte postene kan antydes til 5-6 milliarder kr. Fortielsen av disse kostnadene sier det meste om Vegvesenets saklighet, når de sammenligner vestre mot østre E8.

Tindtunnelen Ramfjordmoen – Tomasjord, dobbeltløps og 4-felts, inkl 4-feltsveg i dagen 2 km over Ramfjordmoen koster 2,6 milliarder, beregnet av Rambøll i 2012 og prisindeksjustert til 2018. Vv hevder 4,25 milliarder for Tindtunnelen uten å grunngi overdrivelsen på 1,6 milliarder. Rambølls beregninger stemmer med innhentede erfaringspriser fra 9 forskjellige veganlegg i Norge.

Oppsummering

Foranstående viser hvilket trasevalg som er kortest i kjørelengde og billigst i bygging. Vegvesenet er ikke enig, men vi oppfatter det stort sett som prestisjehevding. Dessverre er det noen lokale politikere som tror på byråkratiet nærmest som en ryggmargsrefleks. Disse utgjør motstanden mot rasjonelle beslutninger. Vi baserer oss på de som vil vurdere saken på objektive premisser.

Regjeringen vedtok østre E8 som planvedtak i 2015, etter grundig vurdering av Vegvesenets innsigelser. Regionvegsjefen har startet omkamp mot regjeringens vedtak uten et nytt saklig grunnlag. Det er intet i Vegvesenets nye argumenter som ikke var kjent i 2015. Regjeringen kan trygt videreføre eksisterende vedtak og bringe anleggsstarten mye nærmere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse