Forsinkelse for E8 oppstår bare hvis Vegvesenet eller andre krever redusert veibredde eller andre viktige endringer i regforslaget. Illustrasjon: Colourbox / Tindtunnelen AS

E8 uten utsettelser, med plan for Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen

Forsinkelse for E8 oppstår bare hvis Vegvesenet eller andre krever redusert veibredde eller andre viktige endringer i regforslaget.

Begge avisene i Tromsø skriver onsdag 25. juli om mulige forsinkelser for E8, med henvisning til statsrådens pålegg om å inkludere Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen (UFB) i E8s planer.

En slik forsinkelse er unødvendig. Oppskriften er som følger: Vegvesenets regplan for E8 med foreslått veibredde kan vedtas uten ny høringsrunde. Alle tiltak rundt Eiscat med voller, fyllinger, skjermer og skjæringer kan sløyfes. Man kan eventuelt ta forbehold rundt strekningen Ramfjordmoen – Laukslett, inntil planen for Tindtunnelen og UFB er behandlet.

Redusert veibredde?

Med ferdig vedtatt regplan for strekningen Sørbotn – Ramfjordmoen i 2018 kan anlegget starte i 2019. Forslag om redusert veibredde kommer fra Vegvesenet, ikke fra kommunen, statsråden eller andre. Hvis Vv står på kravet om redusert veibredde, så må hele saken ut på ny høringsrunde. I så fall blir det ikke regplanvedtak i 2018 og anleggsstart i 2019.

Tindtunnelen har vært med i kommunens og statens veiplaner siden 2003. Vi har ennå ikke en ferdig vedtatt plan, fordi kommunen har ønsket å vente på ferdig planvedtak for E8.

I 2003 utarbeidet Vegdirektoratet utredningsprogram for Tindtunnelen (Ramfjordmoen – Tomasjord), med forutgående planuttalelse fra planutvalget og formannskapet i Tromsø. Programmet ble stadfestet av Miljøverndepartementet i 2004. Ferdig planforslag med KU (konsekvensutredning) ble levert av oss som tiltakshaver i 2008 til kommunen. Planen ble oppdatert i 2012 og avventer fremdeles kommunens behandling.

Tindtunnelens plan er ferdig.

I mellomtiden har Tindtunnelen flere ganger vært behandlet som sak i byutviklingskomiteen og kommunestyret, uten at vi har hatt en planbehandling med vedtak.

Kommunestyret har i kommunens arealplan avsatt arealer til tunnelendene med fra/til-kjøring på Ramfjordmoen og Tomasjord, med forutsatt tilknytning begge steder til nåværende E8. Vegdirektoratet har i utredningsforslaget forutsatt at Tindtunnelen overtar som E8.

Planene for Tindtunnelen er ferdig utredet. Første trinn i planbehandlingen er at kommunen sender planforslag med KU ut på 6 ukers høringsrunde. Alle utredningsrapportene om Tindtunnelen er å finne på vårt nettsted www.tindtunnelen.no, under Temarapporter og Planer 2012.

Store besparelser.

Tindtunnelen vil kutte i foreslått E8 på strekningen Ramfjordmoen – Laukslett. Det kan tilsvare ca en tredjedel av prosjektet og besparelser på rundt 800 mill kr. Besparelsen ved å unngå bygging av ny og oppgradert E8 på hele strekningen Ramfjordmoen – Laukslett – Sandvikhøyden – Tromsdalen – Tomasjord kan bli på over 3 milliarder kr. En slik oppgradering kan påføre oss et 20 års anleggsmareritt langs E8.

Tindtunnelen gir en veginnkorting på ca 15,5 km i forhold til planlagt E8. Gjsn innspart kjøreveg på ca 11 km pr bilpassering gir ca 28 millioner bilkm pr år i innsparing. Det kan bidra til å unngå bompenger på Tromsøya. Kostnaden for bygging av 4-felts Tindtunnel ble sist beregnet til 3.000 mill kr i 2017 prisnivå.

Forsinkelse for E8 oppstår bare hvis Vegvesenet eller andre krever redusert veibredde eller andre viktige endringer i regforslaget. Regsaken med vedtak kan behandles ferdig i 2018 med anleggsstart i 2019.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse