Annonse
Retorikken om en «samelandsbevegelse» er ett eksempel på en konspirasjonstankegang som gjør EDL til en totalt useriøs aktør i debatten om samiske spørsmål, skriver Mikkel Berg-Nordlie og Torjer Olsen. (Illustrasjon: Nordnorsk debatt)

EDL og jakta på «Samelandsbevegelsen» 

Leder og nestleder i EDL er ute i Nordnorsk debatt 15.11 og lurer på hvorfor man ikke bør bruke begrepet «Samelandsbevegelsen». Spørsmålet avslører mye om EDL

Når EDL trekker opp til debatt er det egentlig ikke noen vits i svare, for debatter med EDL går bare i ring, eller kanskje heller i en slags nedadgående spiral.

Grunnen er at ingen slik bevegelse eksisterer. Det finnes ingen slik organisasjon, noe man går langt i å antyde når man (tidvis) skriver ordet «Samelandsbevegelsen» med stor forbokstav og ikke minst når man begynner å snakke om «Samelandsbevegelsens» organisasjonsstruktur – jfr. Hellesviks nylige påstand om at denne bevegelsen ledes av Samerådet, en organisasjon som faktisk finnes.

«Samelandsbevegelsen» kan alternativt være ei «strømning» i stedet for en organisasjon, foreslår EDL-lederne. Hvis de mener at dette bare er et slags tankesett eller en ideologi, så bør de de faktisk kalle det noe anna enn «bevegelse». En slik ordbruk gjør nemlig at tankene ledes hen til en organisasjon eller nettverk.

Finnes det en «samelands-strømning»? Det er vanskelig å si før vi får vite hva EDL helt konkret mener. Er dette kun deres gamle mistanker om at noen der ute jobber i hemmelighet for å løsrive nordområdene og lage en slags samisk rasiststat? Eller frykter de noe nytt fra samisk side denne gangen? Alt snakk om ei slik «strømning» er bare støy i debatten inntil de som hevder at den finnes faktisk definerer hva den egentlig skal bestå av.

Det finnes uansett ikke én strømning eller ideologi som forener alle som driver med samepolitikk. Som forskere på samisk politikk og samfunn kan vi skrive under på at den samepolitiske arenaen preges av personer, organisasjoner og partier som gir uttrykk for ganske ulike mål og idéer, og som tidvis er i ganske hard konflikt med hverandre. Den samepolitiske arenaen er altså til forveksling lik alle andre demokratiske politiske arenaer. 

«Aktivister innen samelandsbevegelsen» får vi som skriver dette lese at vi er. Vi er altså med i en organisasjon eller et nettverk som vi ikke vet om selv? Eller skal vi være generøse og anta at Sirkka & Hellesvik kun mener at vi er forent rundt denne udefinerte «samelandsstrømninga»? Vi leser videre for å finne ut hva det er vi egentlig skal stå for, vi som er med i denne bevegelsen eller strømninga eller hva det nå er.

Påstandene om oss er absurd lesning. Avisa har av en eller anna grunn valgt å trykke udokumenterte påstander om at vi holder oss med «rasetenking» og at vi vil at samisk avstamming skal gi adelsprivilegier. Dette er på et sånt nivå at vi lurer på om «slett» og «publiser»-knappen hos Nordnorsk debatt ligger litt for nær hverandre, sånn at det er lett å trykke feil. Vi lurer alvorlig på om vi skal gidde å ta disse anklagene såpass alvorlig at vi tilgodeser dem med ei oppklaring, men la gå:

For det første er det ingen av oss som tror at det finnes menneskeraser. 

For det andre er det ingen av oss som mener at det å være same er et enkelt spørsmål om gener og DNA. Vi antar at EDL-lederne mener slikt når de sier «avstamming», for på EDLs side snakker man jo noe om renhet og blandingsgrader når det gjelder samiskhet. I vår erfaring er det ingen bred enighet om hva som gjør en person til samisk. Dette likner andre folkeslags diskusjoner om hvem som er innafor og utenfor: noen vektlegger kultur, noen språk, noen familietilknytning, noen biologisk avstamning, noen helt andre ting. 

Ulike meninger om hva som gjør en person til same forsker en av oss på (Berg-Nordlie) gjennom prosjektet «Samepolitikkens grenser». Prosjektet har blant anna publisert en database med lenker til et utvalg ytringer om temaet, og det skrives analyseartikler. Den som er interessert i temaet «samedefinisjoner» kan altså bare glede seg.

En av oss (Olsen) får beskjed om at han «holder seg med en besvergelse om at det finnes sjøsamer». Igjen er vi egentlig mer overraska over at Nordnorsk Debatt synes det er ok å publisere slikt enn at EDL-lederne skriver det. Og vi ser ingen grunn til å beære dette utsagnet med noen ytterligere kommentar. Vi vil heller anbefale å ta en titt innom Nordligefolk.no eller lese det meget gode innlegget til Mearrasiida-leder Thomas Hansen i Nordnorsk Debatt 18.11. 

For det tredje, og det føles absurd å engang måtte si dette, støtter vi altså ikke adelsprivilegier for samer.

Vi mener derimot, og her begår vi nok den store synd å være uenige med EDL, at Sametinget ikke er noen dårlig idé. Vi vil tro at vi er på linje med de fleste i Norge når vi ikke ser noe problem med at det finnes et organ valgt av og blant samer som skal arbeide for interessene til Norges samer innad i det norske politiske systemet og på den internasjonale arenaen.

Ut over det så har ikke vi som skriver dette noen særlig oversikt over hverandres meninger i viktige spørsmål som: hvem som skal kunne stemme under sametingsvalg, hvilken innflytelse Sametinget skal ha, og hvorvidt ulike ting som Sametingets politikere og administrasjon gjør er bra eller ikke. 

For det er nemlig ikke slik at vi deltar i en eller annen monolittisk «samelandsbevegelse» som har et felles politisk program og slåss for et felles politisk mål. Vi er forskere med interesse og kompetanse på samisk politikk og samfunn i historie og nåtid. Og vi er personer som er lei av å se at debatten om viktige spørsmål hele tida kjører seg fast på grunn av at noen deltakere i den stadig fremsetter drøye personangrep, tillegger folk meninger de ikke har, kommer med feilinformasjon, og generelt skriver som de tror det finnes noen stor og farlig samisk konspirasjon som truer Norge og norskheten og demokratiet.

Retorikken om en «samelandsbevegelse» og de anklager om å tilhøre denne som EDL retter mot folk som har sagt noe de ikke liker, er et godt eksempel på konspirasjonstankegang og personangrep. Slikt som dette er grunnen til at vi anser EDL som en totalt useriøs aktør i debatten om samiske spørsmål. Dette og to andre ting: at EDLs kritikk av samepolitiske tiltak og institusjoner er tilsmussa av åpenbare negative holdninger til samer, og at de stadig insisterer på å starte de samme debattene om og om igjen helt til de får det siste ordet fordi ingen lenger gidder å svare dem.

Denne adferden har gjort at når EDL trekker opp til debatt er det egentlig ikke noen vits i svare, for debatter med EDL går bare i ring, eller kanskje heller i en slags nedadgående spiral. Den eneste grunnen til å – helt unntaksvis - skrive tilbake når EDL inviterer til diskusjon, er for å få fram hvorfor det er umulig å ha en saklig og konstruktiv debatt ut fra de premissene de legger til grunn og den adferden de utviser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse