Annonse
Hele det samiske miljøet i Trøndelag står rygg mot rygg, fra Snåsa til Røros, fra Trondheim til Rørvik. Sørsamer, nordsamer, lulesamer og sjøsamer her nede lar seg ikke pille på nesen, skriver Håkonm Isak Sarak. Bildet er fra jubileumsfeiringa i Trondheim i 2017. Foto. Sametinget

EDL, Selbu og sinne

Det reageres med sinne og forferdelse, og det er opprørstemning i hele det sørsamiske området i nå, noe spesielt samer i Selbu kjenner på kroppen.

Historisk har det vært til dels store konflikter mellom grunneiere i kommunen og det sørsamiske miljøet, der samer har vært direkte uønsket. Etter en lengre periode der det har vært noenlunde fred og fordragelighet mellom grunneiere, lokale samer og reindriftsamer holder frontene å tilspisse seg på grunn av Trønderenergis planlagte vindmøllepark på Stokkfjellet.

Selbu Utmarksråd og Roltdalen Almenningsstyre arrangerte et opplysningsmøte for grunneiere i området med tema “er grunneierretten i ferd med å forvitre” som tittel. Det overordnede målet med møtet henger høyst sannsynligvis i lag med den planlagte utbygging av vindmølleparken, og lokale grunneieres ønsker om å berike seg på vår felles naturarv.

Dagen før ble programmet for møtet snappet opp av ikke-inviterte, så det samiske miljøet fikk vite om det. Det ble reagert med forferdelse på at EDLs selvtitulerte historikere og jurister var kalt inn som ekspertise, så det ble mobilisert kraftig.

De fleste innbyggere, grunneiere og politikere i Trøndelag vet ikke hva foreningen er, i hvertfall ikke hva den står for, men heldigvis klarte det samiske miljøet å nå ut til lokale politikere og andre møtedeltakere. Møteleder var innom nettsiden til foreningen for å finne ut litt mer, da trakk han seg umiddelbart, og de fleste lokalpolitikerne som dukket opp støttet på ingen måte opp om ekspertenes teorier.

Før møtet startet ble en av grunneierne forsøkt bortvist, han var invitert, men ikke påmeldt til i følge dørvakta, noe som er merkelig da de “norske” grunneierne slapp inn uten problemer. Det ble protestert fra andre fremmøtte, så til slutt fikk han komme inn mot at han ikke fikk uttale seg, noe ingen andre grunneiere fikk beskjed om, enten de var påmeldte eller ei. Det viser seg jo selvfølgelig at vedkommende er same, så da er det ikke vanskelig å gjette seg til den virkelige grunnen, i og med at det gjennomgående temaet på det noe ensidige møtet var opplæring om samiske forhold fra ekspertisen. Lensmannen i området ble så absolutt ikke imponert over opptrinnet, som for øvrig ble filmet. Nå kan forhåpentligvis Selbu Utmarksråd og Roltdalen Almenningsstyre forvente et fint og offentlig brev i posten.

I dag blir møteinnkallerne beskyldt for rasistiske holdninger av NSRs sentralleder, noe som er forståelig. Benektelse av uttalelsesrett på grunn av etnisk tilhørighet er noe som ikke tilhører et samfunn anno 2019, dette er holdninger som burde vært kastet på historiens skraphaug for lenge siden.

Gamle følelser og tanker har kommet til overflaten igjen, sørsamer gråter på talerstolen i Sametinget, og mange sør-, nordsamer og vanlige nordmenn i Trøndelag trekker paralleller til fornorskningen og nazistenes syn på rasepolitikk før og under andre verdenskrig. EDLs propagandafest blir sågar sammenlignet med diverse historiske personers måte å spre “sannhet” på. Dette er litt drøye sammenligninger, men det sier litt om hvordan følelsesnivået er.

Hele det samiske miljøet i Trøndelag står rygg mot rygg, fra Snåsa til Røros, fra Trondheim til Rørvik. Sørsamer, nordsamer, lulesamer og sjøsamer her nede lar seg ikke pille på nesen, alt som skjer blir delt til alle i miljøet, og de fleste, spesielt Tråantes samer, er vel så høyt, om ikke høyere utdannet enn selvtitulerte jurister. Personligheter som ekspertene har heldigvis ikke plass i Trøndelag lengre, ikke blant politikere, ikke blant innbyggere, og knappest nok blant grunneiere i det sørsamiske området.

Nå vet “alle”, ikke bare samer i nord og vandrere her på Nordnorsk debatt, hvem gutta og deres tilhengere er, i sør imponerer de vel stort sett bare en sporbryter i gamle Nord-Trøndelag, dette til tross for at gutta er ivrige skribenter på Resett

Men på tross av alt oppstyret vil jeg dessverre tro at trøndelagsfarerne akkurat nå er like mye, om ikke mer stolte av å ha fått “oppdraget”, enn før de hoppet på flyet hit til Trøndelága.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse