Annonse
EDL har FNs grunntanke og hovedintensjon i fokus. Det er det organisasjonen EDL er bygget på, skriver Ingrid Nordmark.

EDL står for grunntanken og hovedintensonen i FNs konvensjon

Organisasjonen EDL står for Etnisk og Demokratisk Likeverd. EDL ble opprettet først og fremst som en følge av at Finnmarksloven ble vedtatt. Denne loven bryter med prinsippet i FNs konvensjon om etnisk og demokratisk likeverd.

I 1945, etter siste verdenskrig, ble FN dannet som en følge av hva en hel verden så av grusomheter etter år med fokus på rase og etnisitet. I tiden før siste verdenskrig brøt ut, ble mennesker sortert og registrert inn i etniske registre. Jødenes pass ble merket med en J. Da krigen var over, og FN var dannet, ble etniske registre ble forbudt. Norge hadde en sentral rolle for at FN ble dannet.

I 1970 ratifiserte Norge FNs rasediskrimineringskonvensjon. Med dette har Norge og norske myndigheter skrevet under på og forpliktet seg til å avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamming eller etnisk opprinnelse. Konvensjonen var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN.

EDL har FNs grunntanke og hovedintensjon i fokus. Det er det organisasjonen EDL er bygget på.

I leserinnlegg kommer leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Runar Myrnes Balto, med en rekke uriktige påstander om EDL. Balto forsøker å sverte organisasjonen EDL og også akademikere som gir sin støtte til Etnisk og Demokratisk Likeverd.

Runar Myrnes Balto representerer NSR, Norske Samers Riksforbund, en organisasjon med knapt et tusen medlemmer i hele Norge. NSR står for det som kan karakteriseres som en ekstrem samepolitisk linje. En politisk linje som majoriteten av befolkningen med samiske aner, ikke støtter. NSR går ofte ut i media og hevder at «vi taler samefolkets sak». Det har NSR ingen legitimitet for å hevde. Også Aili Keskitalo som nå er sametingspresident, er medlem av NSR. Aili Keskitalo står opp som representant for «Norges urfolk». Fakta er at Aili Keskitalo er etterkommer etter innvandrere fra Finland. Familien kom fra Finland til Norge på 1900-tallet. Det er dokumentert, og av boka Kautokeinoslekter (Nasjonalbiblioteket) kan vi se dokumentasjon på en rekke familier med samiske etternavn som har innvandret til Norge fra Finland og Sverige på 1800- og 1900-tallet. Også familien Oskal med rein i Troms, og familien Huuva som nå har rein på Hinnøya og Tjeldøya, er innvandrere til Norge. Familien Huuva kom fra Jukkasjärvi i Sverige til Kongsvik på Hinnøya på slutten av 1800-tallet. Det er dokumentert, blant annet i Årbok for Tjeldsund.

Ordet urfolk er et sammensatt ord av ordene ur og folk, og betyr det første, det opprinnelige folk. Ur, av tysk, tidligere norrønt, og betyr det første, det opprinnelige. Som for eksempel i urpremiere, urfremføring osv. Altså den første fremføring av et musikkverk, teaterstykke eller lignende.

Norsk Språkråd (Språkrådet) er det organ som definerer korrekt norsk språk, både for det offentlige og det private. Språkrådet definerer ordet urfolk slik: ur|folk opprinnelige befolkning i et område.

Aili Keskitalo og en rekke andre familier med samiske etternavn er beviselig ikke Norges første, Norges opprinnelige folk. NSR hevder at samer er «Norges urfolk» og støtter seg på feilaktig grunnlag til ILO-169. Men ILO-169 omhandler ikke ordet urfolk. Ordet urfolk har ingen internasjonal aksept. ILO-169 omhandler «indigenous and tribal people» som korrekt oversatt til norsk betyr «innfødte og stammefolk». Da ILO-169 ble oversatt til norsk, ble ordene innfødte og stammefolk omskrevet til ordet urfolk. Det ble begått en alvorlig feil, og hva som skjedde da Norge ratifiserte ILO-169, har EDL avdekket og publisert på EDLs hjemmesider (edl.no).

Som følge av at sametinget ble opprettet i 1989, og hvor NSR var sentral, ble det også opprettet et etnisk register i Norge. For å kunne melde seg inn i sametingets valgmanntall, og for å kunne stemme ved valg til sametinget, må en være «av samisk ætt». Ektefeller og alle andre som ikke har denne etniske tilhørigheten, er utestengt fra å kunne delta. Dette er etnisk diskriminering. Sametingets valgmanntall er et etnisk register, i strid med grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon.

Før ILO-169 ble ratifisert her i landet, ble det norske stortinget ikke orientert på riktig måte. Av land med samiske innbyggere er det kun Norge som har ratifisert ILO-169. Den alvorlige feil som ble begått da ordene innfødte og stammefolk ble byttet ut med ordet urfolk i den norske versjonen av ILO-169, må rettes opp. Samer i Norge har fått en betegnelse som Norges urfolk på sviktende og feilaktig grunnlag. Samer i Norge er beviselig ikke Norges urfolk. Samer i Norge er ikke Norges første, Norges opprinnelige folk. Samer i Norge er heller ikke innfødte eller stammefolk.

Når NSR ved leder Runar Myrnes Balto går til angrep på EDL og akademikere, kan en lese av Baltos innlegg at NSR ønsker etniske registre, forskjellsbehandling og særordninger som bryter med FNs konvensjon.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse