Annonse
PARLAMENTARISME: Her står det første byrådet som ble utnevnt etter at Tromsø kommune innførte en parlamentarisk styringsmodell i 2011. Nå pågår det heftig debatt om erfaringene med Tromsø-parlamentarismen.

Eduardo da Silvas metode

At man konsentrerer makt i en situasjon med et rent flertall i kommunestyret er ikke uventet.

Kommuneloven setter rammer for hvilke fullmakter som kan flyttes og hvilke som ikke kan flyttes.

Eduardo da Silva skriver morsomt om mitt innlegg om parlamentarismen, det skal han ha. Jeg synes også da Silva er en artig mann å diskutere med. Men må innrømme at det siste innlegget hans bærer mer preg av personkarakterstikker og å tilskrive meg egenskaper enn saklig innhold.

Hvem som er alter ego til hvem, og hvem da Silva mener har, eller ikke har, kompetanse er ikke relevant for denne diskusjonen om den parlamentariske styringsmodellen.

At han mener noe om hva som er mitt livsverk tror jeg han bør overlate til meg å vurdere. Men dersom han var i tvil: mitt livsverk er ikke relatert til politikk, og om det hadde vært noe i politikken ville det i alle fall ikke vært til en styringsmodell. 

Jeg er ikke sikker på om Eduardo har lest mitt siste innlegg en gang, siden han anklager meg for å ikke ta kritikk. Det gjør jeg gjerne.

Jeg satt sammen med Eduardo i komiteen som fikk i oppgave å evaluere parlamentarismen, og som bestilte rapporten som ble grunnlaget for kommunestyrets behandling.

Rapporten, som jeg sier i mitt siste innlegg, viser tydelig at modellen har forbedringspotensial. At han tilskriver meg rollen som byggmester er flatterende, men feilaktig. Jeg forlot byrådet i januar 2014, og ble vanlig medlem av kommunestyret. Dette vet da Silva godt.

da Silva erkjenner ikke det faktum at et klart flertall i kommunestyret er for modellen, også i dag. Man kan nesten mistenke at da Silva er opptatt av å dekke over at Ap har forhandlet modellen bort, ved å påpeke at den hadde mangler.

For øvrig sier jeg ingen steder at «systemet hadde blitt bedre om vi (da legger jeg til grunn at han mener det gamle flertallet) hadde fått en ny sjanse» - jeg påpeker at modellen ville utviklet seg, på samme måte som i Oslo, Bergen, Nordland og i Troms, om man hadde gitt den fire år til.

Det gjelder helt uavhengig av om Høyre eller Arbeiderpartiet, eller en koalisjon av de to styrte eller styrer.  

Så kommer da Silva med flere påstander om ting jeg skulle ha ment; hva Nygård, Opdahl, Fjellheim osv har ytret om modellen. Ja: de har faktisk gjort det, gjentatte ganger. Nordlys har vært mot modellen fra før den ble innført. Og bidro til å få den fjernet.

Ikke no’ galt i det. Nordlys er en arena og en meningsbærer i landskapet i nord. Jeg mener dog at offentligheten fortjener å vite noe om en del faktiske feil som hadde fått spre seg via oppslag og kommentarer i avisen. Deriblant om åpenhet.

For å så vise at dette er en helt feilaktig slutning som skyldes at fakta ikke ble vesentlig vektlagt. For øvrig er det interessant at dagens byråd har forandret på deler av praksisen, slik at kritikken fra Nordlys delvis blir imøtegått, uten at det har endret vurderingene fra avisen. 

Påstandene da Silva kommer med om at «det demokratiske styret» ble gradvis demontert er grundig motbevist. Av en rapport da Silva selv deltok i utformingen og bestillingen av, og stilte seg bak. 

At man konsentrerer makt i en situasjon med et rent flertall i kommunestyret er ikke uventet. Det gjorde Ap sist de hadde makt, det gjør dagens byråd i dag. Det vil fortsette å skje når man går over til formannskapsmodellen.

I en parlamentarisk modell har man innretninger for å tydeliggjøre denne konsentrasjonen: man overfører fullmakter til byrådet fra kommunestyret. Dette er helt transparent og gjøres i tråd med den kulturen og tradisjonen som er, og kommunestyrets ønsker.  

Kommuneloven setter rammer for hvilke fullmakter som kan flyttes og hvilke som ikke kan flyttes. Dette ble påklaget til fylkesmannen flere ganger i perioden 2011-2015 fra den daværende opposisjonen. Uten at fylkesmannen noen gang fant at vedtak var ulovlige.

En gang fikk klager medhold. Da hadde da Silva klaget til fylkesmannen at de politiske rådgiverne ikke var kommunalt ansatte. Noe fylkesmannen var enig i. Ingen bombe siden første setning i rådgiverens ansettelseskontrakt fastslo at vedkommende ikke er det.

At enkeltmedlemmer følte at de ikke hadde like mye makt som før var naturlig. Du vil finne akkurat de samme typen oppslag med medlemmer av kommunestyret fra de foregående periodene.

Men da med skytset rettet mot formannskapet, og at formannskapet hadde for mye makt, på bekostning av andre organer klagerne selv satt i.  Det er ikke overraskende, og bør i alle fall ikke være overraskende for en erfaren politiker som da Silva; det er politikk i hvor fullmakter ligger. 

Da Silva skriver kuriøst til slutt at «folk så hva som skjedde på rådhuset» - dersom den dominerende kritikken av modellen hadde stemt ville ikke folk ha sett noe på rådhuset siden modellen, angivelig, var helt lukket.

Men påstanden har en annen dimensjon. Da Silva liker ikke politikken som ble ført fra 2011-2015. Det er selvsagt helt greit det. Han er (var?) medlem av et annet parti. Men det har lite med styringsmodellen å gjøre. 

For øvrig kan jeg påpeke det samme til da Silva som jeg gjorde til Røvik. Valget av tittel på forfatteren i mitt første innlegg var gjort av Nordlys. De hadde endog benyttet en annen tittel enn jeg hadde benyttet – uten at jeg finner det vesentlig å bruke mye tid på det.

Argumenter bør vurderes ut fra deres saklige meningsinnhold. Noe jeg må innrømme jeg hadde ventet mer av fra en erfaren politiker som da Silva. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse