Annonse
Altfor mange politikere har et ensidig fokus på kortsiktige penger og lar næringa holde på med miljøkriminaliteten, skriver Edvin M. Eriksen. Foto: Colourbox

Ei skadelig sjømatnæring

Oppdrettsnæringa har på få år vokst fram til å bli ei av Norges viktigste inntektskilder. I en del lokalsamfunn rundt i landet har næringa også hatt betydning med viktige arbeidsplasser. Det er faktisk svært få som vil ha lakseoppdrett fjernet som viktig næring – det mange nå krever er ei næring som driftes på en forsvarlig og bærekraftig måte. Slik er det dessverre ikke i dag. Tvert imot; Eksemplene på fullstendig uforsvarlig drift og faktisk også direkte kriminalitet er altfor mange.

Dagens Næringsliv er ei av altfor få aviser her i landet som fortsatt driver med undersøkende og kritisk journalistikk. I en artikkel 7.februar med overskrifta «Økokrim-varsko om oppdrettsnæringen» kan vi lese om svært alvorlige forhold i norsk oppdrettsnæring. Innledningsvis heter det « Miljø-og fiskehelseutfordringene er enorme. Økokrim mener næringen tar uforsvarlig høy risiko og begår lovbrudd i jakten på profitt».  På tross av slike svært alvorlige advarsler fortsetter altfor mange politikere å hente all sin «informasjon» fra næringa selv. Det gjelder ikke minst høyresida i norsk politikk. Men også i Venstre og KrF diltes det etter næringas egne påvirkningsagenter. Det er faktisk skremmende hvilken påvirkningskraft denne søkkrike næringa kan kjøpe seg. Gjennom utstrakt bruk av lobbyister og PR-agenter sprer de falsk informasjon om næringas inntektsforhold og miljøskader.

«Vi ser at aktører i oppdrettsnæringen begår lovbrudd i jakten på profitt og tar uforsvarlig høy risiko», sier leder av miljøkriminalitetsavdelingen hos økokrim. Videre heter det; «Det er helt åpenbart at det eneste som nytter er å redusere antall fisk i merdene». Det handler om lakselus og sykdom.  På tross av slike klare faglige meldinger fikk en rekke lokale aktører i Troms nylig tillatelse til å øke tettheten av fisk i merdene – etter angrepene av giftige alger. Et giftangrep i trange fjorder kan faktisk trigges fram av næringa selv med altfor tette lokasjoner. 225 undersøkte villaksbestander er genetisk endret som følge av rømt oppdrettslaks. Det er naturligvis svært alvorlig og helt uopprettelig. Det er viktig natur som ødelegges for all framtid, mens altfor mange politikere lukker øynene og dilter helt ukritisk etter næringas ønsker. Det er de kortsiktige pengene som gjelder – ikke miljø og natur.  For å fjerne lus har merdene blitt etterfylt med leppefisk eller såkalt rensefisk. 50-60 millioner slik rensefisk, som også er omhandlet av dyrevelferdsloven, dør i merdene hvert år, uten at det får noen som helst konsekvenser for oppdretterne. Den fisken som på denne måten avlives i merdene for å fjerne skadelig lakselus har faktisk – som alt annet levende- en viktig og naturlig plass i havets økosystem. Oppveksten av lakselus skyldes i all hovedsak altfor tette forekomster av fisk i merdene.

Altfor mange politikere har et ensidig fokus på kortsiktige penger og lar næringa holde på med miljøkriminaliteten. Det er åpenbart at raske millioner teller mye mer enn miljø og dyrevelferd. Det er uansvarlig.  Samtidig fortsetter næringa og «Sjømat Norge» å kjøpe PR-agenter som kan fortelle lettlurte politikere en helt annen historie.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse