Annonse
Har vi kommet dithen i dag, at man ikke en gang skal kunne være med på et seminar, da det kan oppfattes i en eller annen retning av noen i samfunnet? Ja, da er vi kommet til et punkt hvor mange bør være på vakt, skriver professor Gørill Nilsen i sitt svar på dette innlegget fra professor Einar Niemi.

Einar Niemi og debatten

Mye kan sies om enighet og uenighet innad på UiT.

En ting kan nok de alle fleste være enige om; det er et stort spenn i de meninger og holdninger ansatte ved UiT besitter. Noe annet ville ha vært oppsiktsvekkende. Så da kan man vel i alle fall si at det nok er enighet om at det er uenighet.

Noen ganger kan man ha nokså sammenfallende syn i saker. Ett eksempel på det er knytta til det jeg skrev i mitt siste innlegg på Nordnorsk debatt; Nordlys sitt redaksjonelle ansvar: Hvor mange ganger kan saker repeteres? Her stilte jeg Nordlys sin redaksjon spørsmålet om hvor mange ganger enkelte konkrete saker kan tas opp på nytt og på nytt? Når lite er nytt?

Einar Niemi har i innlegget Hvorfor dette raseriet? også trukket frem at noen saker ser ut til å gjentas ofte: «Hvorfor er etter alt å dømme historikerne og arkeologene ved UiT i så ekstrem grad utsatt for angrep år etter år, der ofte den samme kritikken omkring de samme tema går igjen, ja som «hakk i plata» og «evig slagmark» som jeg engang kom til å si det».

I sitt siste innlegg på Nordnorsk debatt virker det som om Niemi mener at «slaget om Lyngstua» bør være over. Dette er jo da også et tema Niemi selv har skrevet om på Nordnorsk debatt tidligere.

Noen ganger har Niemi og jeg mindre sammenfallende syn. Niemi ser ut til være opptatt av god folkeskikk. Når han i sitt siste innlegg omtaler en mannlig forsker ved UiT, omtales denne som jurist Somby. Som kvinnelig kollega i samme innlegg omtales jeg med fornavn, også feilstavet. Noen tittel har jeg som dame heller ikke, verken akademisk eller yrkesmessig. Niemi tillegger meg også karakteristikken «ubetenksom i ord og handling». Her kan jeg vel bare konstatere at jeg og Niemi har noe ulik oppfatninger av hva god folkeskikker er. Det Niemi gjør her, ville vel ikke akkurat jeg sett på som kroneksempler på nettopp god folkeskikk. Men her kan vi bare være uenig. Det er helt i orden for meg.

Det er likevel flere problematiske sider ved Niemis innlegg. Det viktigste slik jeg ser det, er hans avvisning av et seminar som skal debattere offentlig debatt. Selvsagt vil det være mange grunner til ikke å delta på et slikt seminar. Man kan rett og slett bare velge å la være. Man kan finne det uinteressant, lite spennende, ja, i det hele tatt finnes det mange årsaker for ikke å delta.

Forstår jeg Niemi rett, så er hans avvising av seminaret at dette kan oppfattes på en eller annen negativ måte av noen ute i samfunnet.

En slik begrunnelse vil jeg ikke kunne dele med Niemi, og er derfor svært uenig med ham på dette punktet.

Har vi kommet dithen i dag, at man ikke en gang skal kunne være med på et seminar da det kan oppfattes i en eller annen retning av noen i samfunnet? Ja, da er vi kommet til et punkt hvor mange bør være på vakt. Jeg velger i alle fall å delta i en offentlig debatt, en debatt jeg svært gjerne skulle ha sett hadde hatt flere stemmer, flere perspektiver og nye tema. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse