Annonse
Jeg tror det finnes god nok fagkomptanse i landet til at befolkningen kan være trygg for at de politiske myndighetene får gode råd. Og håper at NRK ikke slipper til flere dommedagsprofetier om covid-12, skriver Bjørn Straume etter forsker Gunhild Alvik Nyborgs utlegninger i Debatten tirsdag kveld. (Skjermfoto fra NRK)

Et svakt grunnlag for dommedagsprofetier

For meg ble kvelden reddet av Ørjan Olsvik som i den lokale distrikssendingen etter debatten uttrykte håp om en brukbar rypejakt til høsten.

Debatten på NRK i går kveld var en nedslående opplevelse i disse corona-tider. Annonsert som et oppgjør med de tiltak som helsemyndighetene har satt i verk. Og Fredrik framførte en person som innledet med å påstå seg å inneha en utdannelses- og erfaringsbakgrunn som gir henne bedre innsikt enn noen andre, og som annonserer total fiasko for landet.  Et av grunnlagene hennes er en påstått eksponensiell vekst av antall smittede her i landet og spesielt i Osloområdet. Når de tallene som FHI opererer med ikke støtter dette, er det i hennes øyne opplagt at disse tallene ikke kan stemme.

Hun kjenner etter eget utsagn også forholdene i Kina slik at hun kan overføre derfra og hit på en bedre måte enn noen andre og det gir henne grunnlag for å tro om ting som ingen kan vite.

Mitt første møte med eksponensiell vekst var historisk og skjellsettende, da jeg lærte om Thomas Malthus, en engelsk prest og demograf som på 1600-tallet beskrev hvordan en eksponensiell vekst i verdens befolkning var uforenelig med nødvendig matforsyning. Og opp gjennom århundrene har man sett flere trekk som tyder på at vi er for mange mennesker på denne kloden.  Men det gjenstår å se at verden går under.  Og Menneskehetens evne til å klare seg har hittil fungert og er i og for seg beundringsverdig. Menneskeheten har gjort innhogg i befolkninger gjennom kriger, men uttynningen har nok vært mer effektiv gjennom å skape fattigdom som gjerne ledsages av sykdom og epidemier.

Da HIV-epidemien kom tidlig på 80-tallet fikk vi også spådommer som bygget på eksponensiell vekst. Jeg husker spesielt en student som var skremt av utsiktene til at i 1995 ville halvparten av landets sykehussenger være okkupert av en HIV/AIDS-pasient. Jeg prøvde å berolige han med menneskehetens erfaring etter Malthus’s spådommer basert på eksponensiell vekst. Og det er vel et faktum at andelen HIV/AIDS-pasienter ikke har oversteget sykhussenge-kapasiteten i landet i løpet av de siste 25 år.

Når det kom til hva som burde gjøres var en av løsningene som damen bød på å teste mer. Når det kom til tiltak på bakgrunn av test-resultatet virket det som at befolkningen skulle skilles i rene og urene områder, en løsning som i andre sammenhenger har vært omtalt som å sette for de urene i asyl (som f.eks. de spedalske).

Igjen husker jeg tilbake til HIV-epidemien. Den gang var det flere CV-tunge fagfolk som anbefalte testing av hele befolkningen. Det viste seg imidlertid at disse fagfolkene ikke var kjent med den lovmessigheten som ville medført at de fleste som da ville blitt HIV-stigmatisert ville være friske med falskt positive test-resultater.  Uten å kjenne testegenskapene til dagens covid-19 tester tør jeg vel anta at den test politikk som damen anviste ville gitt flere falskt positive asylanter enn de som faktisk ville representere smittefare for de av sine medmennesker som etterlevde de retningslinjene som helsemyndighetene har anbefalt.

For meg ble kvelden reddet av Ørjan Olsvik som i den lokale distrikssendingen etter debatten uttrykte håp om en brukbar rypejakt til høsten.

Jeg tror det finnes god nok fagkomptanse i landet til at befolkningen kan være trygg for at de politiske myndighetene får gode råd. Og håper at NRK ikke slipper til flere dommedagsprofetier om covid-12.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse