Annonse
To gode eksempler på nordnorske bedrifter som lager produkter for eksport. Til venstre Morten Lind-Olsen i Dualog, til høyre Tim Valio og Tor Erik Somby i Tundra Drone.

Eksport begynner i Troms og Finnmark

Skal vi sikre norsk velferd fremover, må det offentlige være med på å videreutvikle sterke eksportnæringer og bygge opp nye.

I framtida må inntektene våre komme fra utlandet. Vi vet at olje og gass kommer til å gi landet mindre inntekter framover. Mange av våre lokale bedrifter har tatt konsekvensen av det, og satser bredere. Vi jobber sammen med dem – og våre kunder lykkes med eksport. 

Eksport er avgjørende for fremtidig velferd

Norge er et rikt land fordi noen ute i verden har kjøpt de produktene og tjenestene vi har kunnet tilby: Fra tørrfisk og tømmer til olje og oppdrett. Norsk eksport er bygget på en slående stabil bransjesammensetning. Olje og gass, leverandørindustrien til offshore og maritime næringer, prosessindustrien og sjømatindustrien står for 80 prosent av norsk eksport. Det er sterke næringer vi skal bygge videre på. Samtidig gjør den manglende bredden oss sårbare. Norge er det landet i OECD som har tapt størst markedsandeler i eksportvolum de siste 20 årene. Mens Kina har økt sin markedsandel fra 100 til 400 på OECDs eksportindeks, har Norge gått fra 100 til 50. 

Skatter og avgifter fra olje og gass er nok til å dekke hele utdanningsbudsjettet eller utgiftene til alle helseforetakene i Norge i et år. Skal vi sikre norsk velferd fremover, må det offentlige være med på å videreutvikle sterke eksportnæringer og bygge opp nye. Regjeringen går nå gjennom hele virkemiddelapparatet for næringslivet. Det er en unik anledning til å bidra til omstilling. Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter. Den tar vi på stort alvor, og opplever som mer aktuell enn noensinne.

Bedriftene trenger drahjelp

Det gjelder i Troms og Finnmark også. På landsbasis eksporterer under fem prosent av foretakene. En måte å øke eksporten på er å få fram flere nye eksportbedrifter, og de trenger drahjelp. En analyse Oxford Research har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge, viser at en av fire bedrifter vi jobber med eksporterer, eller har umiddelbare planer om å eksportere. Seks av ti eksportbedrifter i undersøkelsen hadde ikke eksportert før de mottok støtte fra Innovasjon Norge. To av tre bedrifter oppgir at tjenestene de fikk bidro til at de kom i gang med internasjonalisering. Det tyder på at arbeidet med å få flere til å satse utenlands fungerer. 

Fra Kautokeino til USA og Europa 

Gründerne bak Tundra Drone, Tim Valio og Tor Erik Somby, har med utgangspunkt i Kautokeino utviklet tilbehør til droner. Den siste produktlanseringen er verdens kraftigste og første bevegelige lyskaster til verdens mest solgte drone. Bedriften har hele tiden hatt verdensmarkedet for øyet og målet er å kunne eksportere produktene til USA, Europa og på sikt nå et globalt marked. De har derfor laget en nettbutikk for å være tilgjengelig for hele verden. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge med markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd. «Tilskuddene har vært helt avgjørende for å kunne utvikle produktet etter kundens behov og introdusere det til markedet», sier Tor Erik Somby. 

Fra Tromsø til Tokyo

Dualog AS er et godt eksempel på et eksporteventyr fra Nord-Norge. Fra hovedkontoret i Tromsø er Dualogs løsninger for datautveksling mellom sjø og land eksportert og installert på over 3500 skip verden over. Dualog har blant annet lykkes fordi de har hatt et sterkt fokus på tilstedeværelse i markedet og på å forstå kundenes behov. Selskapet inngikk nylig en kontrakt med den japanske shippinggiganten NYK om utvikling av løsninger som muliggjør blant annet overføring av store datamengder fra skipenes sensorer til land – og det på en måte som ivaretar datasikkerheten. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge gjennom en såkalt Innovasjonskontrakt som utløser samarbeid mellom et norsk selskap og en større internasjonal kunde. «For en teknologibedrift som oss er dette viktige virkemidler for å kunne jobbe med utvikling langt ute i markedet» sier Morten Lind-Olsen, CEO i Dualog. Selskapet har også hatt et langvarig godt samarbeid med Innovasjon Norges uteapparat blant annet i Japan og Singapore. 

Eksportbedrifter skiller seg ut

IKT-bedrifter og tjenesteytende bedrifter er de som oftest sier at samarbeidet med oss har bidratt til at de kommer i eksportposisjon. Det er positivt for å sikre regionen og landet flere bein å stå på økonomisk enn de tradisjonelle eksportnæringene.

Oxford Research finner at eksportbedriftene samarbeider mer med andre bedrifter, er mer innovative og mer konkurransedyktige enn de som ikke eksporterer. De bidrar også mer til miljø- og samfunnsmessig bærekraft.

Eksportbedriftene skiller seg fra andre på flere områder. Sammenliknet med andre bedrifter har en større andel eksportbedrifter har hatt høy omsetningsvekst mellom 2015 og 2017. I tillegg er de flinkere til å finne investorer. En av fire har eksterne investorer, mot en av ti hos andre bedrifter.

Å ha utenlandske eiere virker også positivt på eksport. Bedrifter med utenlandsk eierskap kan hente impulser fra andre land og har gjerne mer informasjon om andre markeder enn de norskeide, og dermed større konkurransekraft i utlandet.

Må overvinne hindringer

I utlandet er konkurransen tøff og en rekke hindringer står i veien. De største utfordringene er at bedriftene mangler finansiering til å satse internasjonalt og sliter med å finne samarbeidspartnere i landet de vil satse i. Undersøkelsen viser at nesten to av tre eksporterende bedrifter har møtt hindre. En av tre sier at Innovasjon Norge har hjulpet dem å overvinne minst et av disse hindrene. Vi følger bedriftene hele veien og kontorene våre setter bedriftene i kontakt med nettverk og bedrifter i landene og regionene der de ønsker å satse.

Eksport begynner hjemme

Det er forbudt å gi offentlig finansiering direkte til eksportformål. Når hver fjerde bedrift som møter handelsbarrierer allikevel sier at Innovasjon Norges arbeid har hjulpet med finansiering, tyder det på at vi lokalt bidrar med mye, før bedriftene er klare til å eksportere.

Eksporten starter her, i Troms og Finnmark. Vi blir gjerne med din bedrift hele veien.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse