Annonse
AP-TOPPER: Bjørn-Gunnar Jørgensen mener Nordlys og Arbeiderpartiet, her representert ved listetoppene Jarle Aarbakke og Kristin Røymo, samarbeider for å svekke byrådet.

Ektefellene Ap og Nordlys

Det er lett å se at Arbeiderpartiet og Ap-organet Nordlys har startet sin lange valgkamp, skriver Bjørn-Gunnar Jørgensen

Jeg hadde faktisk forventet at Nordlys, som en seriøs avis, ville kreditert byrådet for alle de vanskelige sakene de har arvet fra de rødgrønne

Arbeiderpartiet har inneværende valgperiode kommet med få konstruktive forslag.  I stedet har de konsekvent sutret og rakket ned på byrådet.  Samtidig har Nordlys kjørt en lengre kampanje for å svekke byrådet.  Det er lett å se at Arbeiderpartiet og Ap-organet Nordlys har startet sin lange valgkamp.

Hva var det egentlig byrådet fikk i fanget da de overtok?

Noe av det første som skjedde høsten 2011 var at Kraft og kultur-skandalen i Troms kraft ble rullet opp.  Dette resulterte i at utbyttet fra Troms kraft, på 48 millioner kroner pr. år, forsvant over natten.  Totalt utgjør dette ca. 200 millioner kroner denne valgperioden.  Det er grunn til å stille store spørsmålstegn ved den passiviteten eierne viste.  Smellen i Troms kraft skjedde på de rødgrønnes vakt, og byrådet har vært nødt til å stå i oppvasken hele denne perioden.  Hvis TK-smellen hadde vært unngått, kunne byrådet hatt nesten 50 millioner mer å rutte med hvert eneste år denne perioden.

Den neste økonomiske smellen byrådet fikk i fanget etter de rødgrønne kom i starten av 2012. Da ble det klart at nye Tromstun skole gikk på en kostnadssprekk på nesten 60 millioner kroner.  Kontrollutvalget i kommunen konkluderte med at det hadde «forekommet omfattende systemsvikt knyttet blant annet til rutiner for prosjekt- og økonomistyring».

Tromstun skole var i tillegg et bevis på hvordan de rødgrønne tenkte rundt kommunalt vedlikehold.  I stedet for å ha jevnlig vedlikehold, slik de fleste av oss gjør det på hjemmebane, måtte Tromstun rives for å bygge ny skole.  Vedlikeholdet hadde vært så dårlig at det ikke var noe å pusse på.  Det samme har vi sett på de kommunale veiene.  Standarden og vedlikeholdet har vært svært lavt.  Heldigvis har byrådet prioritert veiene høyt de siste årene og det har luktet nylagt asfalt fra tidlig vår til sen høst.

1. januar 2012 ble Samhandlingsreformen innført.  Kommunene fikk med denne reformen betydelig økt ansvar for innbyggernes helsetjenester.  Helse- og omsorgskomiteens leder, Brage Larsen Sollund, garanterte at reformen ikke skulle koste én krone ekstra.  Han tok feil.  Selv om Tromsø kommune ble tilført ekstra midler, viser erfaringene så langt at overføringene på ingen måte er tilstrekkelige.  Vi snakker om beløp i millionklassen som kommunen selv må dekke.

Konkursen i Billetten AS sensommeren 2010 påførte også kommunen et tap.  Etter at endelig granskning i saken var avsluttet, måtte eierne dekke opp om lag 5 millioner kroner.

Byrådet overtok også en kommune hvor boligbyggingen var stoppet opp og næringsutviklingen var fraværende.  Byrådet overtok en kommune hvor antall sykehjemsplasser – utrolig nok – var redusert de siste 10 årene med Ap.

Summerer man sammen de ovenstående sakene kommer man til om lag 300 millioner kroner og en kommune hvor ingen nye prosjekter lå klar i skuffen.  Det er ikke spesielt overraskende at Arbeiderpartiet ikke vil snakke om disse punktene. De har forsøkt å svartmale og kritisere byrådet mest mulig, for slik å dekke over det de selv burde tatt ansvaret for. 

Men jeg hadde faktisk forventet at Nordlys, som en seriøs avis, ville kreditert byrådet for alle de vanskelige sakene de har arvet fra de rødgrønne.  I stedet har Nordlys utelukkende hamret løs på byrådet og sett helt vekk fra det Ap åpenbart har ansvaret for.  Dessverre fremstår Nordlys nå, mer tydelig enn noen gang, som en valgkampavis for Tromsø Arbeiderparti.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse