Annonse
av Gunnar Wilhelmsen, ordførerkandidat Tromsø Arbeiderparti og Tone Marie Myklevoll, varaordførerkandidat Tromsø Arbeiderparti

Eldreomsorgen må være fellesskapets ansvar

Tromsø Arbeiderparti vil ha en eldreomsorg som gir gode tjenester til alle som trenger det. Vi vil at tjenestene skal være av beste kvalitet, uansett hvor man er bosatt i kommunen. Da må vi sørge for at hver eneste krone som bevilges går mest mulig uavkortet til formålet: nemlig å ha tilstrekkelig med dyktige ansatte som kan sørge for at eldre innbyggere får den hjelpen de trenger.

Arbeiderpartiet vil sørge for at ordet «valgfrihet» får et reelt innhold. Vi vil at eldre pasienter og brukere skal ha reell medbestemmelse og innflytelse over tjenestene som ytes. Valgfrihet må handle om noe mer enn hvilken firmalogo de ansatte bærer på arbeidstøyet.

Arbeiderpartiet ønsker derfor ikke at kommersielle private aktører skal kunne hente ut store overskudd av de midlene fellesskapet bevilger til eldreomsorg. All erfaring og kunnskap viser at der de store kommersielle selskapene kommer inn i omsorgstjenestene går kvaliteten ned over tid. Vi ser at kommersialisering fører til økende press på ansattes lønn, pensjon og bemanning - på alt dette som gjør at tjenestene skal kunne ha den kvaliteten vi ønsker. 

Høyre argumenterer gjerne med at eldre må ha valgfrihet. Det er vi helt enig i. Men den valgfriheten høyresiden hittil har tilbudt er ganske stusslig. For det første er det kun eldre som er bosatt nær Tromsø sentrum som har hatt et valg, etter at forrige byråd innførte ordningen med såkalt «fritt brukervalg». For det andre har hjelpen for det meste vært gitt i vanlig arbeidstid. Eldre brukere som har mer omfattende behov, for eksempel på nattestid, har ikke kunnet velge.

Arbeiderpartiet vil sørge for at ordet «valgfrihet» får et reelt innhold. Vi vil at eldre pasienter og brukere skal ha reell medbestemmelse og innflytelse over tjenestene som ytes. Valgfrihet må handle om noe mer enn hvilken firmalogo de ansatte bærer på arbeidstøyet. Eldre mennesker som er avhengig av hjelp må kunne velge det som er viktig; som for eksempel hvem som skal komme hjem til den enkelte, når tid man vil stå opp, når tid man vil spise middag og hvordan dagen skal innrettes forøvrig.

Det som betyr noe er at folks ønsker for egen hverdag så langt som mulig blir hensyntatt. Dette kan utmerket godt - ja faktisk bedre - ivaretas når det offentlige har hånd om tjenestene. Det betyr at kommunen kan disponere de samlede ressursene til beste for alle som mottar tjenester. Og det var nettopp dette som fikk den høyrestyrte i vestlandskommunen Austevoll til å ombestemme seg.

Kommunen har nå tatt tilbake i kommunal regi alle de konkurranseutsatte omsorgstjenestene man har hatt i kommunen, fordi man har sett at oppstykkede tjenester og lite samhandling mellom sektorene ikke tjener innbyggerne.

Arbeiderpartiet er trygg på at vi taler befolkningens sak i dette spørsmålet. Det er ingenting som tyder på at det er et brennende ønske hos folk flest om flere kommersielle aktører i velferden.

Tvert imot. Alle undersøkelser viser at det er stor oppslutning om at det offentlige skal stå for og drifte velferdstjenestene, i samspill med ideelle aktører. Dette er selve kjernen i det arbeidet vi nå er igang med for eldreomsorgen i Tromsø og som vi vil intensivere dersom velgerne gir oss tillit i det kommende valget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse