KLIMA: Har denne virksomheten en framtid? Bildet viser kullbryting i Svea.

Elefanten på Svalbard

I et klimaperspektiv har ikke kulldriften på Svalbard en plass. Penger og en plan for omstilling må komme.

Elefanten i rommet. Uttrykket brukes om en situasjon der alle kjenner til problemet, men ingen vil snakke om det og langt mindre trekke den nødvendige konklusjonen. Når konferansen Arctic Frontiers åpner i Tromsø i dag, med hovedtemaet klima og energi i Arktis, vil det stå en stor elefant midt i auditoriet: Norges kulldrift på Svalbard.

Kulldriften har lange historiske tradisjoner og kom i gang rundt 1905. Et aktivt næringsliv på øygruppen ble i mange tiår betraktet som viktig for at Norges suverenitet over øygruppen skulle være reell og ikke bare noen ord i  Svalbardtraktaten. Ved siden av Norge var det først og fremst russerne som benyttet seg av signaturmaktenes rett til å utnytte Svalbards naturressurser.

I de siste årene har en betydelig norsk næringsvirksomhet vokst fram ved siden av kullgruvene. Samtidig har klimaendringene blitt stadig mer merkbare og behovet for en global, bindende klimaavtale er blitt stadig større. Har Norge en troverdig klimapolitikk dersom vi fortsetter å utvinne kull på Svalbard?

Utenriksminister Børge Brende sa til Nordlys nylig at verden må gå fra fossilt brensel til fornybar energi, at Norge er verdensmester i ren energi på grunn av vannkraften og at kulldriften på Svalbard er helt marginal i det norske energibildet. Brende advarer mot å la problemet komme helt ut av proporsjoner.

Jan-Gunnar Winther, en av hovedforfatterne bak FNs klimarapporter, kaller i Nordlys kulldriften et paradoks og på sikt ikke ønskelig. Han tror det vil være fullt mulig å opprettholde norsk tilstedeværelse på Svalbard i framtida uten kull gjennom økt reiseliv, utdanning, forskning og maritim aktivitet. Den samme konklusjonen ligger i næringsplanen for Svalbard, men med et viktig premiss: Samfunnet i nord må få rimelig tid og betydelige midler til omstilling.

Det er et fornuftig veivalg. En plan, og penger til omstilling, bør nå forseres. Verden vil, realistisk vurdert, i mange år ennå være avhengig av fossilt brennstoff. Mens vi jobber for et fornybart samfunn vil det være klimavennlig å erstatte kull med olje og olje med gass. I dette perspektivet har ikke norsk kulldrift en plass. Den er på alle måter en utdøende art.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse