Annonse
COOP, i lag med REMA og Norgesgruppen, ønsker at makta over jordbruksproduksjonen i Norge skal forflyttes fra jordbrukets samvirkeorganisasjoner til handelsleddet, skriver Balsfjord-bonde Jens-Olav Løvlid.

Den man elsker tukter man!

I disse koronatider så ser vi kjernen til problemet for småskalaprodusenter. Plutselig er sikkerhetsnettet deres borte.

Overskriften i dag blir fra et gammelt bibelsk sitat; - Den man elsker tukter man, eller Den Herren elsker tukter han! Og hvorfor den overskrifta? Jo – som gammel samvirkeideolog, som samvirketalsmann, som samvirketillitsvalgt, som samvirkebruker – så er jeg oppriktig bekymret for samvirket som ide og samfunnsaktør. Og bekymringen kommer av at samvirkeideen smuldrer bort på Mammons alter!

Det er bestandig hyggelig å få svar når en skriver brev. Så jeg takker for svaret fra direktøren i COOP Nord og kommunikasjonssjefen i COOP Norge! Når jeg leser svaret så ser jeg at det eneste de herrer beklager er at det ikke er flere damer i styret. Javel? Styret på 11 medlenmnmer som har funnet plass til hele 2 damer er jo litt spesielt – for å si det forsiktig. Her sitter 7 regiondirektører i styret – jeg som kjenner organet og andre samvirkeorganer ganske godt kan bare tenke meg for en intern kamp det har vært for de herrer regiondirektører for å sitte ved det styrebordet! Og så kommer vi til rosinen i pølsa – hvorfor i all verden skal det sitte godt betalte regiondirektører i COOP Norge sitt styre? Skulles tru at det var en losje i Frimurerlosjen som var referert til! Kan noen fortelle meg det på en vettig måte? Har ikke COOP Norge en administrasjon som skal legge fram saker til COOP styret? Skal det egentlig sitte 11 ansatte i styret til forbrukersamvirket? At det ikke har ringt noen bjeller i hodet på noen hver innen COOP er ufattelig. Egentlig burde det ha hylt en tåkelur så de herrer hadde blitt vekket.

Innenfor COOP som andre bedrifter med mange ansatte så har de ansatte sin lovmessige rett til så mange styrerepresentanter etter hvor stort styret er. I COOP sitt tilfelle blir det 4 ansatte valgte (og de skal IKKE være direktører!), og det skal de ha. Og de styrer sine valg selv i henhold til avtaler og vedtekter. Da er det litt spesielt at de ansatte ikke klarer å host opp mer enn en kvinne blant de 4! Samtidig er hoveddelen av ansatte i COOP kvinner. Jeg vil rette kritikk mot de ansattes organisasjoner som ikke klarer en bedre jobb enn det.

Det som jeg viser til i de to forutgående avsnittene er at COOP sine vedtekter må omarbeides. Jeg trudde i min enfold at COOP hadde en sentral administrasjon som tok seg av bedriftens ve og vel? At ikke et x-antall regiondirektører var nødt til å sitte der, i tillegg til alle kjedestyrene som de er i. Kommer vi dit hen at regiondirektørene får mer interesse i å drifte COOP Norge enn sine egne regionale samvirkelag? Disse regionale samvirkelag som de faktisk er ansatt i og som de mottar en meget god lønn for! Er styrevervene i COOP Norge uten godtgjørelser slik at andre dårligere lønnede forbrukere ikke har råd til å sitte der? Og er det slik at det kun er Blårussen som er kvalifisert til å sitte der? Den gamle husmora er diskvalifisert!

De herrer poengterer at forbrukersamvirket aldri har stått sterkere. Som økonomisk bedrift så stemmer det nok, men medlemsdemokratiet har forvitret. Slik som det gjør i de fleste tilfeller når en lager store organisasjoner for å møte den konkurransen som er i markedet. Problemet er at COOP, REMA og Norgesgruppen er blitt farlig lik. Eneste forskjellen er kjøpeutbyttet eller bonusen om en vil. Når det gjelder tilbudsvarer og kampanjer er de til forveksling lik. Den direkte kontakten med eieren – forbrukeren – er borte, det passer administrasjonen best. Blir mindre bråk med brysomme eiere og kunder da. Butikkvalgene som var noen år er også borte og vi er kommet inn i den digitale tidsalder. Vi blir presentert noen personer digitalt og kan velge om de skal inn i årsmøtet eller bli vara. Valgmulighetene her er illusorisk. Ingen blir overflødige, enten kommer de inn eller de blir vara. Og den direkte diskusjonen med tillitsvalgte eller personer fra ledelsen er en saga blott. Og ofte var gjennomgangsmelodien fra den administrative ledelsen at årsmøtet måtte bli mindre – altså enda færre brysomme forbrukere som kunne forstyrre festen.

Så over til COOP sitt forsvar for bruk av norske landbruksvarer. Det skulle bare mangle! Men agendaen til COOP er så altfor tydelig for en som kan litt om markedsordningen for jordbruksvarer. Hvordan markedsordningen fungerer og hva som er det kritiske minimum for at det skal fungere for den norske FORBRUKEREN i første rekke! At det også sikrer den enkelte bonde sikker avsetning for sine varer, er en del av det. COOP i lag med REMA og Norgesgruppen, ønsker som jeg i min tidligere kronikk påpekte, at makta over jordbruksproduksjonen i Norge skal forflyttes fra jordbrukets samvirkeorganisasjoner til handelsleddet. Kan ta flere eksempler på det: - dobbelt mottaksplikt på jordbruksproduksjonen er et direkte angrep på markedsordningen, og dette angrepet står COOP i lag med de andre handelskjedene, KLF, Q-meieriene, Fatland med flere. Et annet er COOP sitt Änglamark på jordbruksprodukter og EMV-varene. Änglamark er et svensk merke som uten problemer tar svensk og dansk melk over grensen uten at forbrukerne reagerer siden de er blitt vant til det. Dersom COOP Nord skulle ha økologisk melk, så har TINE Harstad økologisk melk i sitt utvalg. For handelskjedene er jordbrukssamvirket med markedsordningen ikke bare hår i suppa, de er hinderet som gjør at handelskjedene ikke kan styre alt fra jord til bord – som er deres hovedmål for å oppnå enda større profitt i markedet!

Og det er flott at småskalaprodusenter får komme inn i hyllene til COOP og de andre kjedene. Sjøl jobbet jeg for det da jeg satt i NKL styret for Troms og Finnmark, og jeg fikk det til. I disse koronatider så ser vi kjernen til problemet for småskalaprodusenter. Plutselig er sikkerhetsnettet deres borte. De vante strukturene forsvant over natta, mens jordbrukets store samvirkeorganisasjoner fortsetter både med å ta mot råvarer, foredle dem og få de ut i markedet. Men det som slår meg når dere to lister opp at dere bruker Nortura mest, så er mange av disse på kjøttsida (Fatland og Nordfjord Kjøtt med flere) konkurrenter som også er sterke motstandere av markedsordningen og som går inn for dobbel mottaksplikt for Nortura. Og påstanden om at COOP er den kjeden med størst andel Nortura i sine hyller er kanskje korrekt, men problemet er at vi som er bønder og kunder, og som ønsker å handle GILDE kjøttdeig eller et annet GILDE produkt, vi finner det i stor grad ikke. Er ikke Nortura leveringsdyktige? Eller er policyen at dere tar inn et begrenset antall GILDE produkter og så har dere EMV, Kuraas, Nordfjord, Fatland og andre leverandører i store mengder slik at dere leder kunden over på dette? Det er politikk i alt.

Når de herrer lister opp lokale produsenter av matvarer, hvorfor er ikke TINE og Nortura med der? TINE på Storsteinnes er en lokal produsent i et stort nettverk. Og skal du ha ost som er produsert i Balsfjord, så kan du kjøpe Rund Ekte Geitost, Nøkkelost, Rund Balsfjordost, fast hvit Geitost og skivet brunost. Dette lages bare i Balsfjord i TINE systemet og har EFTA nr. 348. Og melka kommer fra meieriet i Harstad, også det fra nordnorske produsenter. I Nortura på Andslimoen så lages det blant annet pølser og kjøttdeig av nordnorske råvarer. Pølsene er røkt på ekte flis, ikke brukt røyksyre eller andre kjemiprodukter på de. Og produktene i Nortura fra Andslimoen har EFTA nr. 155. Både TINE og Nortura produktene fra disse er i hovedsak produsert på nordnorske jordbruksråvarer. Hvorfor er ikke dette lokalmat? Når dere lister opp lokalmatprodusenter, vet dere at disse bruker nordnorske råvarer? De fleste gjør nok det, men jeg vet at en del av disse som dere lister opp importerer råvarer fra Sør-Norge, slik at det ikke kan reklameres med kortreist mat!

Så vil jeg ønske God Påske og ser fram til nytt svar fra COOP!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse