ADVARER: Fylkeslege SVein Steinert i Troms velger nå å slå tydelig alarm. Han frykter rekrutteringsproblemer ved at helse- og omsorgsenheten hos fylkesmannen skal ledes fra Vadsø. Foto: Ola Solvang

En alarm fra Steinert

Verken fylkeslege Eivind Merok i Finnmark eller fylkelege Svein Steinert i Troms kommer til å søke på jobben som toppsjef for helse i det nye storfylket, med kontorsted i Vadsø.

At ingen av de to nåværende fylkeslegene ønsker å sikre kontinuiteten og lede den nye avdelingen i et sammenslått Troms og Finnmark, er både overraskende og urovekkende. Begge er meget kunnskapsrike helseledere med bred erfaring og høy troverdighet.

Steinert velger nå å slå tydelig alarm, og frykter større rekrutteringsproblemer ved at helse og omsorgsenheten hos fylkesmannen fra nå av skal ledes fra Vadsø.

-Jeg tror at ved å legge ledelsen til Vadsø, så vil utfordringene bli betydelig større med å beholde ansatte i avdelingen og rekruttere nytt personell, sier Steinert til NRK.

Steinert mener rekrutteringsmulighetene hadde vært adskillig bedre med en lokalisering i Tromsø. I den nye regionen på Vestlandet viser han til at helse og omsorg skal styres fra hovedsetet Bergen.

Det er grunn til å ta advarslene fra Steinert på alvor. Tilgangen på høykompetente fagfolk er den store fremtidsutfordringen i Norge, ikke minst for for helsevesenet. Det gjelder i særlig grad i Nord-Norge.

En av de aller viktigste oppgavene for fylkeslegen i det nye storfylket er å føre tilsyn med spesialisthelsetjenesten. Det vil i stor grad innebære fokus på det klart største sykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

For befolkingen må det aldri være tvil om at en ny organisering sikrer at disse kontroll-funksjonene blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det er viktig for trygghet og pasientsikkerhet.

Det er besluttet at det nye fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark skal ha tilhold i Vadsø. Også flere andre funksjoner skal ledes fra Finnmark, og vi synes i sum at Elisabeth Aspaker og Ingvild Aleksandersen har funnet fram til en balansert løsning.

Nå skal stillingen som fylkeslege i Troms og Finnmark lyses ut. Det er avgjørende at jobben er attraktiv for søkere som kjenner landsdelen, forstår avstandene, og er kjent med hva som kreves for å sikre beredskap og tjenester med høy kvalitet i alle ledd.

Dersom valg av sted skulle bli et hinder for å få tak i kvalifiserte fagfolk, blir fylkesmann Elisabeth Aspaker nødt til å justere organisasjonskartet sitt. Forsvarlig tilsyn med helse må veie tyngst av alt.

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse