Annonse
Førsteprioritetssøkere til nettstudier ved Handelshøgskolen UiT Campus Alta.

En arktisk utdanningssuksess på nett

Nettstudier er spesielt viktige for kvinner, som utgjør nesten to av tre studenter.

To ganger i året fylles den største salen på Ullevaal Stadion av studenter. De tar eksamen i økonomi og ledelse – i Alta.

Saken er at nettstudiene i økonomi og ledelse ved Handelshøgskolen UiT Campus Alta i ferd med å bli en nasjonal suksess i markedet for etter- og videreutdanning. Dette til tross for at fagmiljøet i Alta hadde tunge odds mot seg.

Å være lokalisert i Finnmark ga en avstandsulempe. Det beskjedne folketallet i regionen ga en lokal rekrutterings­ulempe. Og ser vi på doktorgrad som et nødvendig krav til faglig ansatte, hadde høgskolemiljøet også en intern kompetanseulempe da det startet med nett­studier i 2007.

Fagstaben har imidlertid, sammen med administrativt ansatte, klart å snu åpenbare ulemper til egne fortrinn, og altså skapt en arktisk utdannings­suksess. Mer enn 1300 studenter søkte opptak i år og gjorde studiet til et av de mest populære i hele landet.

Flyttet til nettet

Høgskolen i Finnmark ble opprettet for 25 år siden. Samfunnsoppdraget var å bidra til kompetanseheving i hele den svære regionen. For å innfri reiste lærerne til Kirkenes, Vadsø og andre tettsteder og ga et tilbud til studenter som ikke kunne komme til campusen i Alta. Reise­kostnadene ble etter hvert redusert ved at noen fysiske møter ble erstattet av lyd- og videokonferanser. Dette dannet opptakten til nettstudiene.

Det strategiske motivet var det samme som før – å bidra til kompetanseheving i regionen. Men i stedet for å møte studentene ansikt til ansikt på campus, ble møtene flyttet til nettet. Slik kom høgskolemiljøet i Alta tidlig ut med nettstudier i økonomi og ledelse. 

Fruktbart UiT-samarbeid

I 2013 ble Høgskolen i Finnmark fusjonert med UiT Norges arktiske uni­ver­sitet (UiT). Også UiT hadde store planer om å tilby fleksible utdanninger, men uten å få særlig sving på det. I Tromsø satt de imidlertid på spennende teknologi og teknisk støtte som Alta-miljøet fikk tilgang til. Etter fusjonen ble kvaliteten løftet på direkte­sendte forelesninger og undervisningsvideoer. I 2015 ble det dessuten bygget et eget studio til innspilling av videoer i Alta.

Godt voksne studenter

Mange ønsker å studere hva de vil, når de vil, og når de har tid til det. Nettstudier lar seg lettere kombinere med jobb og familie enn campus­studier. Ikke alle har anled­ning til å møte opp fysisk til bestemte klokkeslett. Noen sparer dessuten tid på reising som de i stedet bruker til å studere. Andre nettstudenter er fornøyde med at de kan studere uten å måtte flytte. 

Nettstudentene er godt voksne mennesker som studerer på deltid, og de er spredt over hele landet. De fleste bringer med seg en solid faglig ballast fordi de allerede har en bachelor- eller mastergrad i andre fag. Nettstudier er altså en sentral kanal for livslang læring. Dette er i tråd med ambi­sjon­ene i stortings­meldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdan­ning». Det bidrar også til å styrke legitimiteten til online-modellen. Nettstudier er spesielt viktige for kvinner, siden de utgjør nesten to av tre studenter. Det fleksible studietilbudet er et incitament for faglig utvikling, særlig for henne som er i lønnet arbeid, bor langt fra campus og har familieforplikt­elser.

Ingen kannibalisering

Relevans er en sentral kvalitets­indikator for et studium. Nett­studentene opplever studiene som svært relevante. Én av tre ville ikke studert i det hele tatt om det ikke var for nettstudier. Bare én av ti ville valgt en utdanning som campus­student.

På Handelshøgskolen UiT pågår det fortsatt (heftige) diskusjoner om nett­studier kannibaliserer campusstudier. Dette skjer imidlertid i liten grad. Nett­studiene tiltrekker seg personer i etter- og videre­utdanningsmarkedet med et særlig behov for fleksibilitet. De henvender seg altså til en annen målgruppe enn campus.

Nettstudier er ikke lettstudier. Nett- og campusstudentene har samme pensum og lik eksamen. Dette styrker troverdigheten til nettstudiene. Det er også kritisk for at vi som leverandør skal å kunne imøtegå påstander om at nettstudier er en snarvei til «billige» studiepoeng.

Kilde: Bertheussen, B. A, Greibrokk, J., Rasmussen, E. og Lund, P. E. (2019). Høyere utdanning i omstilling: erfaringer med nettstudier i økonomi og ledelse. Magma – Tidsskrift for økonomi og ledelse, 03/19, 46–52.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse