Annonse
Illustrasjon: Colourbox

En avsporing i Nordland om Tromsbanen

Jeg skjønner ærlig talt ikke hva Christian Torset, leder av Nordland SV, angriper undertegnede for i sin artikkel «Jernbanebløffen» - som skal være et slags oppgjør med oss som slåss for Tromsbanen. Han nøyer seg ikke med noe mindre enn med et felles svingslag mot en Nordlys-redaktør, en tidligere Tromsø-ordfører og så undertegnede.

Jeg kan kun svare for meg selv. I min artikkel «Den endelige bekreftelse på at Tromsbanen er løsningen» har jeg utelukkende bygget på faktisk informasjon, bl.a. de argumenter som Nordland fylkeskommune bringer til torgs i jernbanesaken. Det er en velkjent sak at Jernbaneforum Nord i Nordland kun arbeider for to baner, den ene er Nordlandsbanen og den andre Ofotbanen. Det står jo i vedtektene for organet.

Jeg tillot meg å understreke det innlysende for alle som følger jernbaneutviklingen både i Nord-Norge og i Norge for øvrig:

  1. Nordlandsbanen fra Bodø til Trondheim er fullstendig utdatert og teknisk i en slik tilstand at vi må bygge en helt ny bane på strekningen – til en ukjent milliardsum.
  2. Det er komplett uforståelig at Nordland kjører frem utbygging av Alnabru-terminalen i Oslo foran en Tromsbane.  Alnabru  er et transport-mareritt så stort at viktige regioner som Trøndelag nå gir full gass på snarest å bygge ut Meråkerbanen til Sverige slik at de sende sin sjømat direkte til markedet  og ikke havne i glohete terminallagre i Oslo i påvente av omlastning til fossildrevne vogntog til Europa. Hvorfor skal vi tvinge nordnorsk sjømat inn til Oslo når det er helt andre markeder som er målet?
  3. Tromsbanen vil gi dramatisk positive ringvirkninger for regionalt samarbeid og være det viktigste bidrag i Nord-Norge til å få bort fra veiene en ødeleggende biltrafikk med betydelige større utslipp av klimafarlige gasser enn i landet ellers.

De helt ferske innspill fra svenske og norske samferdselsmyndigheter om å møte på en positiv måte EUs sterke ønske om å støtte en jernbane i Nord-områdene, inkludert et dobbeltspor på Ofotbanen,  bare forsterker i alle fall undertegnedes mening om at Troms-banen og Ofotbanen er to sider av samme sak med enorme positive ringvirkninger for særlig Nordre Nordland og Troms. 

Men det betyr jo overhodet ikke at vi er mot Nord-Norgebanen. En jernbane fra nord til sør i landsdelen er vårt mål – men vi kan ikke få alt på en gang. 

Det er overraskende at leder av Nordland SV ikke ser dette – heller ikke det utrolig viktige bidrag til miljø- og klimavennlig transport som Tromsbane-prosjektet representerer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse