Annonse

En blågrønn fremtid i nord

Fem sjettedeler av Norge er hav. Store deler av disse havområdene ligger utenfor kysten av Nord-Norge. Likevel har vi for lite kunnskap om de blå ressursene. Det vil Arctic Frontiers gjøre noe med.

Hele neste uke kommer internasjonale gjester for å snakke med oss om hav, og det er en grunn til dette. Det handler om vår fremtid.

Alle kjenner historien om nordlendingen som fastslo at ‘lite hadde vi gjort uten havet, da måtte vi ha skutt fisken og pissa i båten’. Han tok ikke helt feil, denne fiskeren. I havet ligger store fremtidsmuligheter for matproduksjon, transport og energikilder. Kanskje vil fremtidens antibiotika komme fra undersjøiske alger. Årets konferanse «White Space - Blue Future» setter søkelys på vår blå fremtid.

En voksende global interesse for Arktis medfører økende oppmerksomhet fra ikke-arktiske stater på områder som forskning, næringsutvikling og forvaltning. Arctic Frontiers arbeider for at det voksende engasjementet for Arktis skal føre til produktive og positive innspill til politikkutforming, forskning, næringsliv og regional utvikling. Mandag og tirsdag vil Erna Solberg og Børge Brende diskutere Arktis med kolleger fra en rekke land.

Regjeringen iverksetter nå en tung nasjonal strategisk satsing på hav. Nordmenn har alltid levd av og ved havet. Historisk sett har dette er ikke bare vært vår identitet, men også vårt livsgrunnlag. Fremover vil vi se en styrket profilering av Norge som havnasjon. Arctic Frontiers lanserte for ett år siden en treårig satsing på hav. Sammen med våre partnere fra hele landet organiserte vi i fjor 12 minikonferanser, de fleste av dem i utlandet. Vi har tatt med oss eksperter fra næringsliv, politikk og forskning for å snakke om utfordringer og muligheter i våre nordlige hav til 10 destinasjoner i utlandet. Interessen har vært stor.

Våre utreisearrangement er gode lytteposter for hvordan hav og Arktis blir forstått og diskutert andre steder i verden. En av våre konferanser ble gjennomført i Washington i tilknytning til John Kerry’s profilerte havsatsing Our Ocean. Vi ønsker gjennom vår tverrfaglige fokusering på havet å bidra til at den vellykkete norske forvaltningen av våre nære havområder løftes frem som en suksesshistorie i det internasjonale ordskiftet.   

Et annet inntrykk fra våre arrangement i utlandet er at ikke alle deler Norges syn på balansen mellom bruk og vern. Norges kunnskapsbaserte forvaltning har lagt grunnlaget for sunne og rike hav. Det er viktig at denne forvaltningen fortsetter å være Norges ansvar, og at vi fremstår som den stormakt vi er på maritim kunnskap. På Arctic Frontiers møter Europaminister Frank Bakke-Jensen EUs kommissær for miljø, maritime saker og fiskeri, Karmenu Vella, i en debatt om den blå-grønne økonomien. Vi mener at det har en betydning at dette blir diskutert i Tromsø, porten til Ishavet.

Forskningsklyngen med størst faglig bredde på hav i Norge er i Tromsø. I Breivika og på Framsenteret sitter forskningsmiljøer med stadig viktigere roller internasjonalt. De arktiske økosystemene er i endring. Et hovedtema på Arctic Frontiers Science er det biomarine mangfoldet som bærende element i en ansvarlig utvikling. Dette har fått særlig aktualitet gjennom de effektene vi ser et varmere klima har på livet i havet.

Partnernettverket bak Arctic Frontiers representerer så godt som alle de tonegivende norske forskningsmiljøene som jobber med hav og Arktis. Norge har stor kompetanse på disse områdene. Likevel opplever vi at andre nasjoner profileres mer. Dette handler om strategi og posisjonering, og ikke om reell faglig ballast. Kommunikasjon og profilering er avgjørende i vår tid, men når alt kommer til alt er det innhold og kunnskap som teller. Arctic Frontiers er et internasjonalt møtested for aktører på politikk, næringsliv og forskning fra 35 land. Det er vi og våre partnere som setter agendaen i denne arktiske uken, og vi bringer verden til UiT – Norges arktiske universitet.

Hvilken rolle skal oljeindustrien spille på veien mot et samfunn som oppfyller Paris-avtalens målsetninger? På Arctic Frontiers møter Statoil Greenpeace og andre miljø- og næringsaktører i debatt om fremtidens energiløsninger i Arktis. Verdens fremtidige matsituasjon er en annen presserende utfordring der havene vil spille en nøkkelrolle. I dag kommer bare to prosent av våre proteiner fra havet. Dette både kan og må økes. Hvilke muligheter og utfordringer representerer dette for norsk næringsliv?

De diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Kina er normalisert og dermed åpnes et gigantisk marked for norsk næringsliv generelt, og sjømat spesielt. En stor kinesisk delegasjon kommer til Tromsø for å møte norsk næringsliv og diskutere fremtiden i Arktis. Det er ingen tilfeldighet at det er fiskeriminister Per Sandberg som åpner Arctic Frontiers Business som vil fokusere på næringsutvikling i nord. Næringsaktører fra Alaska, Singapore, Korea, Danmark, Norge, Kina og ikke minst Russland, vil på konferansen etablere nettverk og se på samarbeidsmuligheter innen energi, offshore, sjømat, kommunikasjon og teknologi. Arctic Frontiers Business er et internasjonalt utstillingsvindu for Norge som havteknologisk stormakt.  

Vi har mye å lære bort! Hele neste uke kommer internasjonale gjester for å snakke med oss om hav, og det er en grunn til dette. Det handler om vår fremtid.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse