Annonse
FÅR KRITIKK: Politisk redaktør Skjalg Fjellheim (bildet) burde finne seg noe annet å gjøre, mener direktøren ved Nord-Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen. Foto: Torgrim Rath Olsen

En dårlig dag på jobben for vår mann i Nordlys

Jeg takker herved for meg som privat intervjuobjekt i Nordlys, skriver Nils Kristian Sørheim Nilsen.

Avissalget til Nordlys går tydeligvis dårlig i sommer. Da er det bare å få en av sine journaliser til å ringe noen, og skrive en sak, som politisk redaktør Skjalg Fjellheim kan kneble til det ugjenkjennelige i håp om å få opp salget. Folk som sitter på sine høye mediekrakker, og driver en total virkelighetsforvridning, burde finne seg noe annet å gjøre.  

Tirsdag morgen ble jeg, som direktør for Nord-Norges Europakontor, ringt opp av Nord24/Nordlys. De ville høre om det var noe å hente mht. Nord-Norge-banen, sett i et EU-perspektiv. Mitt svar var at dette prosjektet ikke er på våre eieres bestillingsliste til oss. Norge er heller ikke med i CEF (Connecting Europe Facility) – foruten IKT-delen, så Norge har ikke mulighet til delfinasiering av infrastruktur via dette programmet. Nord-Norgebanen er altså ikke på vår agenda. Det er evt. et nasjonalt prosjekt, som våre eiere – de tre nordnorske fylkeskommunene tar seg av. Vi følger imidlertid med på hva som skjer innen EUs kjernekorridorer for transport, og melder hjem til våre eiere om disse forholdene.

På denne bakgrunn var jeg klar på at jeg evt. kunne svare som privatperson – og ikke som direktør for Nord-Norges Europakontor. Linda Vaeng Sæbbe har gjengitt mine svar på en bra måte. Jeg svarte ut fra de erfaringer jeg har med å jobbe for dobbeltspor på Ofotbanen, samt andre nordnorske fellesprosjekter, fra min tid som direktør for Næringsforeningen i Tromsøregionen, som politiker i Tromsø / Troms, samt en doktoravhandling jeg skrev for noen år siden.

Mange nordnorske fellesprosjekter- og interesser

Nord-Norges Europakontor jobber med mange fellessaker for landsdelen i EU, innenfor områdene arktiskpolitikk/Nordområdene, industri, næring, transport, energi, utdanning, forskning, miljø, marin og maritim sektor. Vi jobber også for å kople nordnorske aktører på ulike EU-programmer som er tilgjengelig gjennom vår EØS-tilknytning. I dette bildet ligger det også at vi skal fremme dobbeltspor på Ofotbanen, følge med på hva som skjer mht. toglinjen Rovaniemi – Kirkenes, samt følge opp fylkeskommunenes strategi Fra kyst til marked.

Det blir derfor totalt skivebom å kople Nord-Norgebanen til landsdelens felles kontor i EU. Det er imidlertid flere skivebommer fra Fjellheim:

Skivebom 1:

Det er stor forskjell på å tro og mene. Jeg mener at en Nord-Norgebane ville vært veldig positivt for landsdelen, men jeg har også opplevd en kald skulder i mange møter fra både politisk og faglig hold i Samferdselsdepartementet, når dobbeltspor på Ofotbanen fremmes. Dette er et prosjekt som koster ca. 1/10 av det en Nord-Norgebane, og som har veldig stor betydning for landsdelen nord for Narvik. Likevel er den klare tilbakemelding, at dette prosjektet kan vi bare glemme. Vi kan kanskje få til noen side-/avlastningsspor slik at to tog kan møtes. Totalprosjektet koster for mye. I tillegg stilles det også et ufravikelig krav fra sentralt politisk hold, om at Nord-Norge må snakke med en stemme. Jeg mener ikke at en Nord-Norgebane er urealistisk. Dette er en journalistisk salgsvri i overskriften, som Fjellheim koker meget dårlig suppe på. Jeg tror imidlertid at det vil bli vanskelig for landsdelen å få sentralt politisk gehør for dette prosjektet, og tror samtidig at det vil bli vanskelig å samle landsdelen for å prioritere jernbane først – spesielt med det store vedlikeholdsetterslepet på våre statlige og fylkeskommunale veier i landsdelen.  

Les Skjalg Fjellheims kommentar: Vår mann i Brussel

Jeg mener Fjellheim kunne skrevet mye interessant rundt kravet om fellesstemmen – sett i et maktperspektiv, en å forvri intervjuobjekters svar og lage salgbare overskrifter. Han betviler imidlertid sterkt at et slikt krav stilles. Da må jeg imidlertid spørre Fjellheim om hvor mange møter og prosesser han selv har deltatt i, på vegne av hele eller deler av landsdelen. Fellesstemmekravet er en velkjent taktikk for å parkere uønskede prosjekter. Jo mer disse prosjektene koster, jo sterkere er disse kravene.

 

Skivebom 2:

Å ta mannen, og ikke ballen, er velkjent fra fotballterminologien. Når Fjellheim ikke gidder å lese hva Linda Vaeng Sæbbe ha gjengitt, men kaster seg ut i eder og gallen, der han bommer både mht. sak, begrepsnyanser, tekstinnhold, og ikke minst blander Nord-Norges Europakontor inn i saken, blir journalistikken hans lavmål. Ikke minst blir dette tydelig når han spør hva vi skal med et slikt kontor, og at vi ikke følger med på EUs miljøpolitikk. Vi følger absolutt med på dette feltet, og hadde Fjellheim giddet å lese Sæbbes sak, ville han sett at miljøaspektet er nevnt. Det er selvsagt mye mer som kan sies rundt hvert politikkområde, men dette er det neppe spalteplass til i deres avis. Prisene og fleksibiliteten på veitransport gjør at denne transportformen pt. blir foretrukket. Dette kan selvsagt endre seg. Det har Sæbbe skrevet, men Fjellheim ikke giddet å lese. Det ville bare gjort gallen mindre sviende. Den dagen vi kan få hurtiggående direkteruter med tog til Europa, med fraktpriser som matcher veitransport, da tror jeg at vi kan få flyttet det meste over på tog. Første skritt på denne ferden er dobbeltspor på Ofotbanen.

Skivebom 3:

Fjellheim mener tydeligvis at både jeg og Nord-Norges Europakontor bør pakkes sammen. Jeg har svart hva jeg tror, på bakgrunn av erfaringer fra tidligere arbeidsforhold. Igjen: Nord-Norges Europakontor og min jobb har ikke noe med Nord-Norgebanen å gjøre. Jeg bor i Belgia, er på ferie i Norge, og har nok å gjøre der nede. Det er lite hensiktsmessig å sitte i Belgia å være samfunnsbygger i Nord-Norge – slik Fjellheim etterlyser. Dette er roller folk i landsdelen er i en mye bedre posisjon til å ta.

Jeg takker herved for meg som privat intervjuobjekt i både Nord24 og Nordlys! Uredelig journalistikk har jeg akkurat fått nok av.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse