Annonse
Foto: Øystein Eugene Hermstad. Luftambulansetjenesten

Et anbud som sporet av

Det er Staten selv som har skapt kaos og krise i luftambulansetjenesten, mener Nordlys.

Krisen i akuttberedskapen i nord har utløst en debatt om hvorvidt den nasjonale luftambulansetjenesten bør settes ut på anbud eller ikke. Dette er en avsporing. Det er naturligvis fullt ut mulig å lage gode anbud som både sikrer at det offentlige får mest igjen for sine ressurser, og som ivaretar trygghet og langsiktige samfunnsbehov.

Det som har utløst sammenbruddet i luftambulansen, handler slik vi ser det om at det er gjort en slett jobb i anbudsdokumentene. Kvalitet er ikke vektet godt nok, og det har vært en mangelfull strategi for hvordan en overgang fra Lufttransport som tidligere operatør til en ny operatør skal skje.

Det er grunn til å stille spørsmål ved kompetansen hos Luftambulansetjenesten HF, med hovedkontor i Bodø.  Helseforetaket har gjort vurderinger som nå får dramatiske konsekvenser. Arbeidet ser ut til å være preget av en mangelfull planlegging av ulike risikofaktorer knyttet til implementeringen av den nye operatøren Babcock.

Det statlige foretaket har undervurdert sprengkraften som ligger i overgangen fra Lufttransport til Babcock. Med elementær kunnskap om arbeidskonflikter de siste tiårene burde Luftambulansetjenesten HF vært fullstendig klar over at piloter er blant de arbeidsgruppene som vet å stå på sine rettmessige krav, og ikke vil finne seg i å få redusert sine arbeidsbetingelser bare fordi det kommer et selskap fra Sverige som opererer med lavere lønn og andre pensjonsytelser.

Dette handler om en uhyre sårbar tjeneste, med spesialiserte piloter som det stilles strenge krav til, for å kunne fly under meget krevende forhold  langs norskekysten. Advokat Marianne Dragsten, en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser, sier til NRK at anbudet derfor burde inneholdt en virksomhetsoverdragelse som sikret videreføring av kunnskap og kompetanse til den nye operatøren Babcock.

Dragsten peker helt korrekt på at ansatte er en kritisk faktor. Og når man skal over fra en operatør til en annen, burde det åpenbart ha vært detaljerte bestemmelser i konkurransegrunnlaget som sikret en god overgang.

Det har altså ikke skjedd. Og det ansvaret må Luftambulansetjenesten HF bære, selskapet som på vegne av de regionale helseforetakene har det overordnede ansvar for denne tjenesten.

Det som utspiller seg er en tragedie. En ting er at viktig og kanskje uerstattelig kompetanse går tapt, verre er det at menneskeliv settes i den ytterste fare når pilotmangelen eskalerer og flesteparten av de ni ambulanseflyene i Norge fortsetter å stå på bakken.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse