Annonse
Jeg skal om ikke mange ukene tiltre som sokneprest i Storfjord. Da skal jeg ta på meg kofta mi. Den er fra fra Tysfjord og Hamarøy, der min mormor hadde sine aner. Så håper jeg mange flere gjør det samme, møter opp i kirka i kofte, slik at vi kan stå sammen, vi som er primitive folk. skriver Svenn A. Nielsen - her sammen med sin mor Ellinor på hennes 95-årsdag. Foto: Privat

Jeg er en del av et "primitivt folk" – og jeg er stolt av det

23 minutter og 16 sekunder ut i radioprogrammet smeller det. Hårene reiser seg i nakken min og jeg får frysninger på ryggen. Ordene som kommer fra radioprogrammet er iskalde gufs fra en fortid jeg bare har lest om. Kan noen mene dette i 2019? spør jeg meg selv før professoren i en bisetning tar avstand fra utsagnet. Utsagnet blir sittende som ei klo i brystet mitt.

Det handler om kvinner som ikke lenger tier i forsamlingen og samkjønnede som ikke skal drive med hva det nå enn er de driver med, som visstnok ikke er det vi andre driver med, og de skal slett ikke få gifte seg i kirka.

Hva skjer?

Jeg sitter og lytter til P2-programmet «Hva skjer?» med Per Kristian Olsen som programleder. I studio befinner seg Ann Christin Olsen, sokneprest i Grønnåsen, Nils Einar Samuelsen og Øistein Leonard Pettersen, begge ledende predikanter i den læstadianske bevegelsen. I tillegg befinner professor i urfolksstudier ved UiT, Torgeir Olsen seg ved mikrofonen. Det handler om det anspente forholdet mellom læstadianerne og Den norske folkekirke etter ansettelsen av Julie Schjøtt som sokneprest i Nordreisa.

Lange lesninger

Jeg lytter med interesse. Læstadianismen er en del av min oppvekst som prestesønn i Tromsøysund der jeg ikke så sjelden satt i benkeradene på Strimmelen bedehus på 1960-tallet og lyttet til lange lesninger etterfulgt av langsom salmesang med dragende overganger fra tone til tone. Fascinerende og av og til vakkert. 

Kvinnene tier ikke mer

Per Kristian Olsen leder oss inn i en verden der vi får høre mye om Guds ord og om synd. Synder som kirken i dag, i følge læstadianerne, skulle tatt sterk avstand fra. Det handler om kvinner som ikke lenger tier i forsamlingen og samkjønnede som ikke skal drive med hva det nå enn er de driver med, som visstnok ikke er det vi andre driver med, og de skal slett ikke få gifte seg i kirka.

Historietime

Per Kristian inviterer så professoren til å gi oss en historietime om læstadanismen, der det kommer frem at vekkelsen for 150 år siden startet blant den samiske befolkning i Nord-Sverige og bredte seg ut over hele Nordkalotten. At den agiterte mot alkohol og vokste blant samene. Midt i leksjonen ber Øyvind Leonard Pettersen om ordet og sier:

Primitive syndere

«Ja, nei, han kom jo litt inn på det som jeg skulle si nå etterhvert. Men årsaken til at Læstadius brukte så sterke ord, det var jo nettopp av den grunn at folket var nedsunket i synd og, og, og elendighet, så det var jo eh, et gjennomgående primitivt folkeslag som levde av naturen (min uthevelse). Og det var jo særlig alkoholen og horeriets synd som var utbredt i blant samefolket, og det er jo det som Læstadius prøver å slå ned på, å få de til å erkjenne sin synd, først og fremst de ytre synder, før at han går inn på de medfødte synder», sier Øyvind Leonard Pettersen ordrett avskrevet fra radioprogrammet.

Ta kofta på

Jeg skal om ikke mange ukene tiltre som sokneprest i Storfjord. Da skal jeg ta på meg kofta mi. Den er fra fra Tysfjord og Hamarøy, der min mormor hadde sine aner. Så håper jeg mange flere gjør det samme, møter opp i kirka i kofte, slik at vi kan stå sammen, vi som er primitive folk. Kanskje får vi også besøk fra Lyngen, av Nils Einar Samuelsen, også han i kofte, håper jeg. Og skulle Øistein Leonard Pettersen komme, er han også hjertelig velkommen. Kanskje henger det ei gammel kofte innerst i skapet også hjemme hos han?

Fred og forsoning

Selve gudstjenesten skal være et sted for fred og forsoning, der Guds kjærlighet skal være lys og lykt og vise oss hva vi sier og gjør, og forteller oss hvordan vi skal kunne være grener på det sanne vintre, elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og av all vår forstand…og vår neste som oss selv. 

Men etterpå, kan vi samtale om hvordan vi, fjord- og fjellfolket, skal klare oss i hverdagen, primitive som vi er. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse