Annonse
Soldater fra 2. bataljon klargjør for angrep med det panserbekjempende våpensystemet Javelin, under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. Foto: Ole Sverre Haugli/Hæren

En etterlengtet prioritering

Dagens regjering har ikke feiet noen av problemene under teppet og viser en helt ny vilje til å øke Forsvarets kampkraft.

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen en solid satsing på Forsvaret. Økningen for 2017 er så stor at den eksempelvis tilsvarer mer enn summen av det den rødgrønne regjeringen ville øke forsvarsbudsjettene med på åtte år. I dette løftet styrkes Hæren betydelig med over 216 millioner kroner.

Statsbudsjettet for 2017 og bevilgningene til Forsvaret siden regjeringsskiftet har vist et taktskifte i prioriteringen av Norges sikkerhet. Budsjettet for inneværende år økte eksempelvis med 9,4 %, noe som står i sterk kontrast til det årlige snittet på 0,2 % under de rødgrønnes regjeringsperiode. Dette taktskiftet styrker Forsvarets økonomiske rammer og øker kampkraften. Det har vært helt nødvendig for å møte Forsvarets behov og for å styrke tilstedeværelsen i nord.

I tillegg har vi doblet Marinens seilingstid i nord, stasjonert en egen ubåt i Ramsund for økt tilstedeværelse og fremskynder innkjøp av nye helikopterbærende og isforsterkede kystvaktskip med to år. I den foreslåtte langtidsplanen for Forsvaret trappes denne satsingen videre opp. Forskningssjefen for Forsvarets Forskningsinstitutt(FFI) har omtalt planen som «den kanskje beste siden den kalde krigen». En historisk god langtidsplan kan imidlertid bli bedre.

I disse dager pågår forhandlingene på Stortinget. Fra Troms Høyres side forsøker vi å bidra til en fortsatt delt løsning som sikrer dedikert helikopterstøtte til Hæren, at Bardufoss beholder sin hovedbasefunksjon for helikopter, samt at Kystjegerne i Harstad fortsatt må være en strategisk kapasitet som skal bestå stasjonert i nord. I tillegg til delt løsning er vi opptatt av at investeringer i egne helikoptre for Hæren, som f.eks Blackhawks, blir vurdert i den varslede landmaktutredningen. Våre forslag vil bidra til viktige taktiske kapasiteter for Hæren og landets forsvarsevne. 

Langtidsplanen hviler på en etterlengtet erkjennelse av at Forsvaret krever et solid løft og tilpassing av dagens trusselbilde. Planen leverer i stor grad på hovedlinjene til den fagmilitære anbefalingen fra forsvarssjefen. Denne anbefalingen avdekket en underdekning på 175 milliarder og at en videreføring av budsjettnivåene som lå inne, ville føre til en styrt avvikling av Forsvaret.  I lys av dette bakteppet kan man trygt slå fast at Stortinget ikke fikk seg forelagt en oppdatert oversikt over Forsvarets tilstand når man behandlet tidligere langtidsplaner. Dette er en alvorlig erkjennelse.

Dagens regjering har ikke feiet noen av problemene under teppet og viser en helt ny vilje til å øke Forsvarets kampkraft. Historisk høye bevilgninger, nytt materiell som sikrer nødvendig modernisering og i sum en reform som følges opp på en kraftfull måte i budsjettene. Vi flytter tyngdepunktet i Forsvaret nordover når det nå omstilles stort lengre sør i landet. Investeringer i nye jagerfly, ubåter, overvåkningsfly og langtrekkende luftvern vil gi oss et forsvar med bedre tilstedeværelse i våre nærområder. Vi ivaretar vår rolle som NATO i nord og supplerer med strategiske kapasiteter i alliansen.

Landmakten får også solide løft i planen og allerede gjennom budsjettet for 2017 får Hæren betydelige midler til vedlikehold av materiell, anskaffelse av reservedeler og beredskapsbeholdninger som f.eks ammunisjon. I tillegg starter vi opprettelsen av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger allerede nå. Kompaniet skal være på plass i 2020 med kjøretøy for god terrengfremkommelighet, evne til panserbekjempelse og med luftvernkapasitet til egenbeskyttelse. Vi har også prioritert midler til å øke aktivitetsnivået i Panserbataljonen for å styrke Brigade Nords operative evne, slik at vi ivaretar det samme høye aktivitetsnivået som i Telemark bataljon.

Heimevernet i Troms og Finnmark skal få styrket ledelsen for bedre samhandling med Hæren og de neste fire årene planlegges om lag 6 milliarder til å styrke landforsvaret, blant annet til innfasingen av stormpanservognene(CV-90). I hele planperioden er det satt av over 30 milliarder kroner til investeringer i landforsvaret.

Vi i Troms Høyre skal bidra til å gjøre en god langtidsplan bedre, men det er liten tvil om at dagens regjering har levert et solid løft for et moderne og mer slagkraftig Forsvar. Det er mer enn noen annen regjering har levert på svært lenge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse