I SKVIS: - Vi innser nå at vi ikke vil klare å drifte luftambulansen i Norge ut kontraktsperioden, sier administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport. Foto: Eskil Mehren/Nordlys

Kundene i luftambulansene er alvorlig sjuke mennesker, ikke charterturister

Hvordan kan Bent Høie finne en løsning som holder ambulanseflyene i lufta?

Terry Reid i Babcock International har informert Lufttransport AS om at vedlikeholdet av ambulanseflyene flyttes ut av Norge, til Østersund i Sverige, slik at 35 ansatte i Tromsø mister jobben.

Dette er ikke hvilke som helst arbeidsplasser. Det tar mange år å utdanne seg til flytekniker. Tromsø og Nord-Norge har i dag, med et pennestrøk, dermed mistet et høykompetansemiljø.

Direktør Marius Hansen i Tromsø hevder at denne avgjørelsen ikke er styrebehandlet, uten å fortelle hvilket styre han refererer til. Hvem er det egentlig som tar avgjørelsene i Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA)?

Er det slik at direktør Hansen i Tromsø bare har betinget beslutningsrett over BSAA, og at når det kommer til store og viktige avgjørelser – da er det Babcock International som i realiteten styrer skuta?

Babcock (BSAA) har i flere runder forsvart sin egen rolle. «Hadde vi akseptert pilotenes krav, ville vi ha skutt oss selv i foten», var svaret etter at forhandlingene med pilotforeningen i Lufttransport AS strandet.

Prosessen fram til nå har avdekket at anbudet i Luftambulansetjenesten i liten grad handler om hvordan tjenesten skal drives. Anbudet handler i realiteten om pilotenes arbeids- og lønnsvilkår, og lite annet. Piloter tjener altså kort og godt for mye. Det er da fristende å spørre: Hvorfor lar staten et privat selskap ta denne kampen på vegne av pasientene?

Vi har sett hvordan lavprisselskap som EasyJet, Ryanair og Norwegian i konkurransen om kundene og lavere billettpriser har tatt kampen med pilotene. Det har resultert i en radikal endring i piloters arbeids- og lønnsvilkår de senere tiår.

Men dette handler om luftambulanse i distrikts-Norge, ikke lavbudsjettreiser til Mallorca. Kundene i luftambulansen er ikke charterturister, de er alvorlig sjuke mennesker.

Kundene er pasienter som kunne tenkt seg alt annet enn å være passasjer om bord i et trangt ambulansefly fra Mehamn, på vei til sykehus i Hammerfest eller Tromsø.

Situasjonen i luftambulansetjenesten er simpelthen ikke til å fatte. Media i nord rapporterer om sjuke folk og fødende som ikke får ambulansefly. Og leger i Finnmark er åpne på at nå det er et spørsmål om tid før liv går tapt. 

I dag fikk vi vite at Bent Høie omsider har meldt sin ankomst til Nord-Norge på lørdag. Han skal ha møter med dagens operatør Lufttransport i Tromsø. Hva er handlingsrommet hans?

Det er mulig han nå har innsett at virksomhetsoverdragelse kanskje nå er den eneste opplagte løsningen.  Men kommer dette til å løse alle problemer? Sannsynligvis ikke.

Dersom det viser seg at han setter frem et lovforslag som muliggjør en slik virksomhetsoverdragelse, hvem tar i så fall regningen?

Hvis staten går inn og betaler for dette, faller ikke da Babcock sine konkurransefortrinn (lav pris) bort? Det var jo Lufttransport som leverte det klart best anbudet på kvalitet.

Og enda verre – dersom Høie er villig til å ta ekstraregningen ved en eventuell virksomhetsoverdragelse – vil da beslutningen om tildeling av luftambulansekontrakten i Norge måtte gjøres på nytt?

Dersom det viser seg at både Lufttransport og Babcock da må ta utgangspunkt i de samme lønns- og arbeidsvilkår for pilotene – hvem vil da få tilslaget?  

Lufttransport signaliserer at de er i ferd med å knekke ryggen, pilotene sier opp, og ledelsen er tydelige på at de ikke er i stand til å drifte tjenesten videre. Det kan være en reell fare for at selskapet kaster kortene. Det betyr konkurs.

Det dramatiske er at det ikke finnes noen som kan erstatte dem og gjøre jobben på kort sikt. På grunn av de svært strenge kravene for å fly på kortbanenettet i Norge finnes det trolig ikke et eneste flyselskap i verden som kan gå inn og løse krisen.

En mulighet for Staten nå kan være å kjøpe ut Babcock, la Lufttransport fortsette inntil videre av hensyn til pasientsikkerheten, og deretter lyse ut hele anbudet på nytt.

Uansett utfall vil en anbudsprosess som er kjørt i grøfta, komme til å koste for skattebetalerne. Ikke minst er sannsynligheten for et juridisk oppgjør i etterkant til stede, med søksmål enten fra Babcock eller Lufttransport. Dramaet har etter alt å dømme såvidt startet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse