Annonse
Det er ingen gave til Finnmark eller forsoningsforslag Gunnar Wilhelmsen har presentert. I beste fall er det et tilsynelatende forsoningsforslag. En annen alvorlig side ved forslaget er at det på nytt kan sette selskapet Troms Kraft as i spill, skriver Jens Ingvald Olsen. Foto: Tromsø kommune

En forsoningsgave til Finnmark?

Nordlys gir på lederplass Gunnar Wilhelmsen(GW), Tromsø Aps ordførerkandidat, hyllest for sin forsoningsvilje når han foreslår at halvparten av Troms fylkeskommunes aksjer i Troms Kraft as skal overdras til Tromskommuner før sammenslåinga av fylkene. Wilhelmsens forsoningsvilje blir av Nordlys satt opp mot Helga Pedersen, leder i Tana Ap, som stiller seg i spissen for fortsatt splittelse.

Ap har i «alle år» hatt den politiske ledelsen i Finnmark fylkeskommune. Det er unødvendig for meg å gå inn på (de fortsatte) stridighetene mellom Ap i Troms og Finnmark. De utspiller seg for åpen scene, og hva de ender med er ikke godt å si. Uansett hva valgresultatet blir ved fylkestingsvalget i september, og det blir nytt fylkesting, så er situasjonen nå at Ap har rent flertall i fellesnemda for Troms og Finnmark. Derfor har det har uten tvil stor betydning hvordan oppgjøret mellom Ap i Troms og Finnmark ender.

Men hva er konsekvensene i GWs forslag? Hva betyr det for Troms Kraft as som selskap? Hva betyr det for Troms fylkeskommune, og det nye Troms/Finnmark fylkeskommune? Hvem blir hovedaksjonær når Troms/Finnmark ikke lenger har 60% av aksjene, men bare 30%? Skal Tromsø kommune øke fra 40% til over 50%? Skal alle Tromskommunerer få aksjer? Hvordan blir forholdet mellom ledelsen i selskapet og eierne når eierskapet blir spredt på mange eiere?

Sjøl om Gunnar Wilhelmsens forslag er tilsynelatende klart, så er faktum at det er ualminnelig uklart. «Et utvalg» skal bestemme hvordan aksjeposten skal fordeles, sier han i intervju med Nordlys (nord24.no). Dersom dette skal oppfattes som et seriøst forslag, som det vel er, så synes jeg det er svært uklart til å komme fra en ordførerkandidat for Ap i Tromsø kommune. Tromsø kommune eier tross alt 40% av Troms Kraft as, og det er milliardverdier det dreier seg om. Hvis det bare er slengt ut som en løs og fix idé er det overraskende useriøst.

Jeg mener det vil være svært uheldig for selskapet Troms Kraft as om det nå blir en periode med ny og stor usikkerhet om eierskapet. Det vil også svekke Troms fylkeskommunes økonomi og det nye fylkets økonomi, og det tjenestetilbudet befolkninga tross alt får fra fylkeskommunen. Videregående skoler og samferdsel samt tannhelse som de viktigste. Men også innafor næringsutvikling og kultur har fylkeskommunen viktig oppgaver.  Dersom aksjene skal selges til Tromskommunene for markedspris er det vel knapt noen som har økonomi til å kjøpe disse.

Fylkestinget i Troms hadde en foreløpig behandling i desember 2018 av eierskapet i Troms Kraft as ved fylkessammenslåinga. Endelig behandling skal skje i mars i år.  Ulike løsninger er mulig, og det er valgt ulike måter ved andre fylkessammenslåinger. Fylkeskommunens eierskapsstrategi for Troms Kraft as, Inndelingsloven og aksjeloven gir hovedrammer for hva som er mulig og lovlig. Sjølsagt vil Troms fylkesting stå fritt innafor disse rammene å gjøre hva som helst med sitt 60% eierskap i Troms Kraft as. Også å gi deler eller alt til kommuner i Troms er et alternativ. Jeg mener det vil være svært uklokt.

Strategisk er det viktig at eierskapet beholdes slik det er i dag, og at fylkeskommunens eierandel beholdes på en hånd som i dag, det vil si av den nye Troms-Finnmark fylkeskommune. Så vil noen sikkert si; «Ja, men da vil jo innbyggerne i dagens Finnmark nyte godt av kraft produsert i Troms. Det er jo for galt.» Nylig overtok Troms Kraft as Troms fylkeskommunes aksjer i Ymber as, tidligere Nord Troms Kraftlag as. Der er Finnmarkskommunene Loppa og Kautokeino medeiere.

Fylkeskommunens økonomi hverken i Troms eller Finnmark er skinnende, og regjeringas politikk overfor fylkeskommunene er ikke prega av økonomisk styrking for å fylle de politiske proklamasjonene med innhold når det gjelder alle de nye samfunnsutvikleroppgavene de nye fylkene skal få.

Fra Rødt har vi derfor argumentert sterkt imot fylkessammenslåingene, og ikke minst tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark. Men den gjennomføres nå. En annen uønska prosess som dessverre også vil skje, mot vår vilje, er at det vil bli delt ut nye åpne oppdrettskonsesjoner ikke minst i Finnmarksfjordene. Skal havbruksfondets millionbeløp til det nye fylket bare brukes til tiltak innafor de gamle fylkesgrensene for Finnmark?  

Det er ingen gave til Finnmark eller forsoningsforslag Gunnar Wilhelmsen har presentert. I beste fall er det et tilsynelatende forsoningsforslag. En annen alvorlig side ved forslaget er at det på nytt kan sette selskapet Troms Kraft as i spill.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse