Annonse
Selvfølgelig er det behov for Andøya flystasjon i fred og krig. Bare en kartstudie og litt innsikt ser det, skrive Eirik Skarland. Bildet visetr P-8 Poseidon fra US Navy og Norske C-130J Hercules og P-3C Orion på Andøya. Foto: Forsvaret

En forsvarsministers refleksjoner etter samtaler i Washington DC

Klart amerikanerne er høflige og diplomatiske under slike bilaterale samtaler, men de skjønner langt mer enn vår egen statsråd at det han sier henger ikke sammen.
Avisen Nordlys stilte i en artikkel spørsmål om vår nærmeste allierte USA vil måtte tvinges til å overta mer og mer av det kollektive forsvaret av Norge, fordi Norge ikke klarer å gjøre sin del av jobben.
 
Misnøyen hos USA har ikke vært vanskelig å få øye på. Den har ikke minst dreid seg om den manglende kapasiteten til å holde oppsyn med hvor Russlands atom og de nyeste klassen angrepsubåter (Yasen) befinner seg til enhver tid. I den senere tid har ikke Norges maritime overvåkingsfly maktet jobben. Forsvarsminister Frank Bakke Jensen kom med et tilsvar i samme avis umiddelbart etter sitt besøk hos sin amerikanske kollega i Washington DC.
 
Her tilbakeviser han enhver påstand om at Norge ikke gjør jobben. Tvert i mot uttrykker han at USA uttrykker stor tilfredshet med vår innsats for Nato i nord og forståelse for vår holdning om at overvåkning av våre havområder i nord best gjøres av fly og fregatter med norsk flagg. Men påpeker han - “er det samtidig det viktig og riktig at amerikanerne nå øker sitt engasjement. Ikke bare i Norge, men i hele Europa”. Hva er det statsråden sier her? Et norsk flagg alene gjør ingen stor forskjell!

Statsråd, se deg rundt i vårt eget forsvar. Vi må vi faktisk være i stand til å gjøre jobben selv. 333-skvadroen er i ferd med å tappes for viktig kompetanse pga. vedtak om flytting av basen til Evenes. Viktig personell blant mannskapet ser seg om etter andre jobber og forsvinner en etter en. Vi fikk et visst innsyn da amerikanerne måtte deployere P8 til Bodø og Andøya for å få kontroll med den nye Yasen klasse undervannsbåt som representerer en formidabel trussel. Vi så rapporter fra øvelse Zapad 2017 hvor vi ikke var istand til å følge med og fikk kritikk fra alliansen. Tradisjonelt har alliansen stolt på oss i nord, men tilliten er alvorlig svekket det siste året.

Videre skriver han:”I langtidsplanen legger vi opp til økt alliert trening i Norge, og ikke minst økt alliert trening sammen med norske styrker. Det gir dobbelt gevinst. Vi tilbyr allierte verdifull trening, samtidig som de blir bedre istand til å bistå oss om det skulle bli aktuelt”. Da er det jo bekvemt å legge NATO øvelsen Trident Juncture 2018 til Midt og Sør-Norge i en tid hvor Forsvaret legger ned basekapasitetene i nord. En slik øvelse med basis i basestrukturen LTP legger opp til hadde ikke vært mulig i fremtiden å gjennomføre i nord. Da er det kanskje like greit å starte treningen i sør med de negative signaler dette gir for forsvaret av vår nordlige landsdel?

Og la oss gjøre det helt klart: Vi har ikke et troverdig forsvar. Vi har fregatter som har seilt nå i årevis og er snart kommet til “Midlife Update (MLU) uten det viktigste antiubåt våpnet NH 90, MPAene er på vei til å bli satt ut av spill pga kompetanseflukt og samtidig er vi på vei til å grave grunnen under basestrukturen som skulle sette oss istand til å motta allierte. Vi får for få nye ubåter. Landforsvaret er årelatet.

Dette ser amerikanerne ved at ekstern hjelp krever store arealer rustet for formålet. Samtidig uttrykker statsråden at i samtalene har man uttrykt behovet for hvordan Norge og USA kan samarbeide om å styrke den maritime satsingen i Nato og hvordan vi kan videreutvikle alliert trening og øving. Klart amerikanerne er høflige og diplomatiske under slike bilaterale samtaler, men de skjønner langt mer enn vår egen statsråd at det han sier henger ikke sammen. De vet at basen på Evenes er en sivil lufthavn som ikke gir areal nok enn våre egne MPAer og de er heller ikke interessert i å drive sensitive operasjoner fra en slik.

For US Navy fremstår kun Andøya som et realistisk alternativ. Ingen av oss som har jobbet i etterretningsmiljøet og kjenner US Int Community har noen tro på at USAF vil parkere sensitive fly på en sivil lufthavn som Evenes som er så begrenset i areal at skjerming synes rimelig vanskelig.

Så skriver Bakke Jensen noe alle bør merke seg: “Styrkingen av det norske forsvaret og økt engasjement i Nato er to sider av samme sak. Det handler ikke om hvem som skal gjøre jobben, men om at en ny sikkerhetssituasjon stiller nye krav til både oss og Nato”. Det kan vel ikke tolkes på noen annen måte at et økt NATO (les USA) engasjement skal ses på lik linje med styrkingen av Forsvaret nasjonalt, spesielt i en tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer og et sterkt nedbygget nasjonalt forsvar.

Den siste setningen tilsier at både Norge og andre allierte er velkomme å bidra i nordområdene. Økt NATO engasjement er en styrking av det nasjonale forsvaret er kjernen i budskapet. I et slikt perspektiv er det ikke mulig å legge ned dagens MPA base på Andøya noe amerikanerne selvfølgelig er bekymret for og og følger med på. I bilaterale samtaler kan ikke amerikanerne formidle det i klartekst, men leser vi nøye det vår egen statsråd skriver, ser vi hva amerikanerne indirekte mener. Bare det å presentere en organisasjonskisse av vårt forsvar for amerikanerne må være en utfordring selv om “Powerpoint” har masse flotte effekter som kan krydre skissen. For amerikanerne ser hva vi andre ser: I Nord Norge hvor de skal i krise og krig overføre sine skvadroner ,ser de EN rullebane plassert mellom innsjøer og myrlandskap med noen sheltere som er plassert på en bergknaus.
 

Det faktum at LTP ikke drøftet og gjorde Stortinget oppmerksom på konsekvensene for mottak av allierte styrker i Nord-Norge ved eksempelvis nedleggelsen av Andøya flystasjon, er sterkt kritikkverdig og enda mer kritikkverdig blir det hvis man 3 mai skulle stå ved forliket for så å bli presentert 6 måneder senere at det allikevel er behov for Andøya, men nå som beredskapsbase som ble forkastet i LTPen. Selvfølgelig er det behov for Andøya flystasjon i fred og krig. Bare en kartstudie og litt innsikt ser det.

Og la meg bare si det med en gang. Det er høyst usikkert at denne flybasen, med sine enorme operative flater og infrastruktur for kampfly og maritime patruljefly, hadde blitt nedlagt dersom slike konsekvenser hadde blitt analysert og presentert for Stortinget. Det skjedde med Bodø - det skulle koste 5 mrd., men så kom kostnadene først opp i 8 mrd og nå er det 12 og vi vet ikke hvor det stopper. Like sikkert er det at Bodø ikke hadde vært lagt ned hvis man hadde visst dette.

USA forsvarsminister med sin erfaring vet hva som teller for US Air Force i Europa: En basestruktur som tillater spredning, fleksibilitet og robusthet for å stå imot Russiske langtrekkende presisjonsvåpen. At FSJ er fornøyd med Evenes i fredstid tilsier at han ikke vil være like fornøyd med valget hvis en krig mot formodning skulle oppstå. Den eneste grunnen til at vi har et forsvar er vel for å”beskytte nasjonen i en krise/krig?

For å gå tilbake til høringen 16 jan. Her ble Bakke Jensen faktisk utfordret av Hårek Elvenes (H) flere ganger: “Er NATO/amerkanerne kritisk til den valgte løsningen?” Forsvarsministeren presiserte at han jobbet på politisk nivå, og at dette temaet aldri hadde vært tatt opp av NATO/amerikanerne på et politisk nivå.

Det som jeg er sikker på er at amerikanere på et faglig nivå har uttrykt sitt syn rimelig klart. Enebase Evenes er og blir en feil beslutning, men som kan rettes opp igjen når man nå har fått fakta på bordet. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse