Annonse
Hver enkelthistorie om seksuell trakassering er én for mye. Når det er sagt er 18 varsler ikke overraskende høyt, tatt i betraktning størrelsen på institusjonen UiT, som rommer rundt 4.200 ansatte og over 16.000 studenter. Bildet er fra semesterstart i 2015. Foto: Lars Åke Andersen, UiT

En forventet rapport om nye varsler

Det er i slike landskap maktforholdene kan legger til rette for krenkelser av seksuell karakter fra den mektige siden.

Nå har 18 varsler om seksuell trakassering på Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, (UiT) nådd offentligheten. Det dreier seg om 17 tilfeller som involverer student og ansatt, mens ett varsel handler om en relasjon som involverer to ansatte. Dette er ikke uventet og det kan sikkert komme flere.

Det er viktig å forstå at for dem som har blitt utsatt for seksuell trakassering, er det svært alvorlig og kan ha ført til store, negative konsekvenser for vedkommende. Derfor skal alle som varsler bli tatt i mot med respekt og med det alvor som saken tilsier. For en viktig samfunnsinstitusjon som UiT er det påkrevet at man tar problematikken på det største alvor.

Universitetet har nemlig det til felles med politikken at det dreier seg om et univers som innbefatter to ulike grupper; unge studenter og godt voksne akademikere. Det er den samme disproporsjonaliteten som vi finner mellom de politiske partiene og deres ungdomsorganisasjoner.

Det er i slike landskap maktforholdene kan legger til rette for krenkelser av seksuell karakter fra den mektige siden. Vi har sett det med all mulig tydelighet i de sakene som er blitt kjent fra de politiske partiene. Derfor er det påkrevet at de ledende organene på UiT, både på student- og ansattesiden, holder en høy guard og forsterker både den forebyggende innsatsen og sin egenkompetanse på hvordan det skal ageres når overtramp har blitt varslet.

Det finnes bare en måte å nedkjempe seksuell trakassering på, i hvert fall minimere uvesenet så langt som overhodet mulig. Det er å skape en kultur der det er nulltoleranse overfor misbruk av makt og posisjoner, for eksempel ved å utvise plagsom pågåenhet i den hensikt å oppnå utilbørlige, seksuelle relasjoner med en svakere part.

Hver enkelthistorie om seksuell trakassering er én for mye. Når det er sagt er 18 varsler ikke overraskende høyt, tatt i betraktning størrelsen på institusjonen UiT, som rommer rundt 4.200 ansatte og over 16.000 studenter. Det kan selvsagt komme flere varsler, og det vil alltid være mørketall.

Uansett må vi ikke glemme at for dem som har blitt utsatt for trakassering, er det ingen trøst at de er få. Det gjør ikke saken det spor mindre alvorlig eller mer tilgivelig for dem som har hatt svært vonde opplevelser.

Metoo-bølgen har avdekket en ukultur som alltid har vært der, som alltid har levd et liv i de mørke krokene, men som i langt de fleste tilfellene har blitt stilltiende akseptert. Ikke nå lenger. Det har skjedd en oppvåkning, et genuint paradigmeskifte. Det er et tap for kyniske maktmennesker og en stor seier for alle dem som kan bli utsatt for trakassering og i verste tilfelle overgrep. Det gjelder for begge kjønn, men det er også åpenbart at det dreier seg om en klar overvekt av kvinner og jenter som har vært ofre for denne ukulturen.

Fremover vil det etter alle solemerker dukke opp flere slike saker, flere varslere, flere vonde historier. Både på UiT og i andre institusjoner og arbeidsplasser. Men parallelt vil det stadig skarpere søkelyset på maktmisbruk og overtramp gjøre det mye vanskeligere å ta seg til rette for dem som er kynisk nok til å ville misbruke sin makt og posisjon. Det vil gjøre mange deler av samfunnet til et bedre og tryggere sted å være enn det har vært til nå.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse