Annonse
REDAKTØR: Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys,får kritikk fra artikkelforfatteren. Foto: Mathilde Torsøe/Nordlys

En fri og uavhengig presse?

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim har et budskap som klart strider mot FNs konvensjon.

I sitt innlegg “Fiendebilder på løpende bånd”, skriver politisk redaktør i avisa Nordlys, Skjalg Fjellheim følgende:

“Alle i nord vet nøyaktig hva som skjer når det spilles på strenger som er forveksling lik det man hører fra EDL (Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd.”

Har Skjalg Fjellheim - som politisk redaktør i avisa Nordlys - satt seg inn i hva organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd står for?

Har Skjalg Fjellheim forstått hva som er grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon?

Har Skjalg Fjellheim forstått hva som er budskapet og innholdet i FNs rasediskrimineringskonvensjon?

Som politisk redaktør i Nord-Norges største avis, tar Skjalg Fjellheim ikke det ansvar han har, men skriver med en penn som klart forfordeler en bestemt etnisk gruppe. En penn som forfordeler 0,3 % av landets innbyggere.

Skjalg Fjellheim har et budskap som klart strider mot FNs konvensjon.

Bakgrunnen for at FN ble dannet etter 2. verdenskrig var det en hel verden så etter år med fokus på rase-/etnisk tilhørighet. På 1930-tallet ble alle jøder merket. Deres rase-/etniske tilhørighet ble registrert. Jødenes pass ble stemplet med en J. I 1938, krystallnatten, startet den første deporteringen av jødene i Europa. I Norge, høsten 1942. Som følge av hva en hel verden så av følgene under siste verdenskrig, ble FN dannet i 1945. Fokus på rase eller etnisk tilhørighet måtte stoppes. Dette måtte aldri skje igjen!

Norge var et av foregangslandene da FN ble dannet, og Trygve Lie var den første generalsekretær.

I 1970 ratifiserte Norge FNs rasediskrimineringskonvensjon. Land som skriver under på FNs konvensjon, forplikter seg til å avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse.

Sametingets valgmanntall er et etnisk register. En betingelse for å kunne melde seg inn i sametingets valgmanntall, er at en tilhører “den samiske ætt”. En må ha en bestemt rase-/etnisk tilhørighet. Ektefeller - og alle andre - som ikke har denne tilhørigheten, er utestengt fra å kunne delta. Dette er dokumentert og bekreftet, blant annet av tidligere sametingspresident Egil Olli, i filmen Fjellfinnhua.

Mitt spørsmål til Skjalg Fjellheim er:

Hvilken respekt har du som politisk redaktør for FNs rasediskrimineringskonvensjon - og det faktum at Norge har ratifisert denne konvensjon?

Har du forstått hovedintensjonen og grunntanken i FNs konvensjon, Skjalg Fjellheim?

Har du forstått ditt ansvar som politisk redaktør i Nord-Norges største avis, Skjalg Fjellheim?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse