Annonse
Noen vil kanskje tenke at det ikke trengs forskning for å dokumentere det som er åpenbart: Barn og ungdom som går på skolen hver dag med positive følelser vil være mindre ensomme, føle mer felleskap, utsettes for mer positive normer og forventninger og ha større sjanse for å bli oppdaget hvis de er i gang med en negativ utvikling, skriver Are Evang. (Foto: Colourbox)

En god skole er god beskyttelse

Det krever ikke doktorgrad for å skjønne at dette er god beskyttelse for sårbare barn.

De siste dagene har det foregått en debatt om økonomiske kutt i skolesektoren i Tromsø kommune, og mulige konsekvenser for risikoatferd hos ungdom. Med all respekt for hvor vanskelig det må være å ha ansvar for store budsjettkutt i kommunesektoren, antar jeg det er viktig for beslutningstagerne å ha et godt kunnskapsgrunnlag når det skal gjøres så store og smertefulle prioriteringer. La det derfor ikke være tvil om at Kenneth Helberg og andres bekymring for sammenhengen mellom kvaliteten på skoletilbudet og rusproblemer hos ungdom, har støtte i forskningslitteraturen.

Ungdoms opplevelse av tilknytning til skolen (School connectedness) er gjennom vitenskapelig forskning anerkjent som en viktig beskyttelsesfaktor mot både risikoatferd og psykisk helsevansker hos barn og ungdom. For eksempel viser både tverssnittstudier og undersøkelser som følger barn over tid at de som opplever en positiv relasjon til skolen er i mindre risiko for alkohol- og rusmisbruk, for å begynne å røyke og for seksuell risikoatferd. Et annet aktuelt eksempel er at trivsel på skolen også ser ut til å beskytte ungdom mot selvmordstanker og selvmordsatferd.

Dessuten er mye som tyder på at en positiv skoletilknytning er enda viktigere for barn og ungdommer som er særlig sårbare av en eller annen grunn, f.eks. de som har opplevd vold eller overgrep, de med lærevansker eller de med sviktende omsorgsbetingelser i familien.

Noen vil kanskje tenke at det ikke trengs forskning for å dokumentere det som er åpenbart. Barn og ungdom som går på skolen hver dag med positive følelser vil være mindre ensomme, føle mer felleskap, utsettes for mer positive normer og forventninger og ha større sjanse for å bli oppdaget hvis de er i gang med en negativ utvikling. Det krever ikke doktorgrad for å skjønne at dette er god beskyttelse for sårbare barn.

Det siste spørsmålet i denne argumentrekken er om et 40 millioners kutt i skolesektoren i Tromsø på et år vil føre til redusert kvalitet i skoletilbudet, og dermed mindre trivsel for barn og ungdom i skolen. Det er det andre som vet mer om enn meg, jeg nøyer meg med å anta at den risikoen er klart til stede. Jeg håper de som har den vanskelige jobben å kutte i tjenestetilbudet i Tromsø kommune er tindrende klar over denne risikoen, og at de også evner å regne på de menneskelige og økonomiske kostnadene som kan følge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse