Annonse
SVEKKET: Bygg og anlegg er en av sektorene med dårlig produktivitetsvekst.

En godt timet tankevekker

Dersom ikke Norge raskt omstiller seg, og øker produktiviteten, vil det bastante fallet i oljeprisen kunne få dramatiske følger for levekårene våre.

Dette er en av flere formaninger som ligger i produktivitetskommisjonens første rapport som ble lagt fram nylig. Kommisjonen skal arbeidere videre under ledelse av Jørn Rattsø som er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Rapporten har allerede avstedkommet politisk spetakkel. Blant annet raser landbrukets talsmenn mot å legge samfunnsøkonomiske betraktninger til grunn for den statlige støtten til jordbruket, som nå er oppe i formidable 450 000 kroner pr. årsverk.

Hovedproblemet er at produktivitetsveksten i fastlandsøkonomien er markant lavere enn den var i årene 1996 til 2004. I privat sektor rettes søkelyset spesielt mot tjenesteyting, matvareindustrien, samt bygg og anlegg. Dette er arbeidsintensive bransjer der stor arbeidsinnvandring har løst bemanningsutfordringene, mens produktiviteten er blitt svekket.

Det er imidlertid i analysen av offentlig sektor at Rattsø virkelig svinger pisken. Innen samferdsel er det mange eksempler. Politikerne vedtar stadig vekk prosjekter med dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Ifølge kommisjonen skyldes dettet at lokale interesser som presser på ikke har finansieringsansvaret.

At kommisjonen her har et poeng, viser planene for den omstridte og kostbare tunnelen til Reinøya som skal gi fast forbindelse til et par bedrifter og svært få fastboende.

Rattsø spør også hvorfor det norske utdanningssystemet oppviser middelmådige resultater og hvorfor utnyttelsen av operasjonsstuene ved norske sykehus varierer fra 40 til 70 prosent på dagtid. Kommisjonen har beregnet at det største potensialet for poduktivitetsøkning i offentlig sektor ligger innenfor SFO, kommunal pleie og omsorg, kommunal administrasjon og i grunnskolen.

 Dette bør det bli stor debatt om. Ofte er andre hensyn enn samfunnsøkonomisk lønnsomhet viktigere. Men Rattsø-kommisjonens diagnose er for tankevekkende til at den kan avfeies med politisk retorikk alene.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse