Annonse
INGEN ENIGHET: Ingen god stemning da den politiske ledelsen i henholdsvis Troms og Finnmark møttes til forhandlinger i Tromsø sist fredag. Samtalene fortsetter kommende uke. Foto: Inger Prestæng Thuen/Nordlys

En gordisk knute

Mye tyder på at regjeringen til slutt må bestemme hvor hovedstaden i den nye arktiske regionen skal være.

De såkalte fylkesforhandlingene mellom Troms og Finnmark har gått helt i stå.

Det er full skjæring om navn, om styringsform (parlamentarisme eller formannskapsmodell), og ikke minst om selve elefanten i rommet: Hvor skal det administrative hovedsetet lokaliseres?

Den såkalte hovedstadsdiskusjonen er aller vanskeligst.  De politiske fylkestoppene i Finnmark føler de ikke kan se sine egne i øynene om de forhandler bort Vadsø, et sted med dramatisk synkende folketall i år.  Vadsø er 100 prosent avhengige av offentlige arbeidsplasser. Uten disse vil resultatet bli fraflytting i stor skala.

På den annen side våger ikke fylkesrådet i Troms komme ut av forhandlingsrommet og fortelle befolkningen at man ga bort storbyen Tromsø som regionhovedstad.  Det vil ikke minst skape meget sterke reaksjoner i Harstad og Sør-Troms.  Derfra blir det fryktelig langt til Vadsø.

Fram til nå har Finnmarks-politikerne ment at både det administrative og politiske hovedsetet må ligge i Vadsø. Nå er dette justert til en delt løsning, at den politiske ledelsen kan ligge i Tromsø. Men dette går ikke Troms med på.

I Troms peker man på at statens fylkesmannsembede allerede er vedtatt plassert i Vadsø, og at det derfor er åpenbart at det regionale forvaltningsnivået må holde til i Tromsø.

Troms har på sin side tilbudt alle fylkeskommunalt  ansatte i Vadsø en jobbgaranti i minst fem år fremover, men dette er avslått fra Finnmark.

Et pikant tilleggselement er at Finnmark på ingen måte står samlet bak Vadsø. Både den klart største byen Alta og det samepolitiske miljøet i Karasjok, foretrekker Tromsø fremfor Vadsø.

Dette er, som de fleste skjønner, en nesten umulig gordisk knute å løse ved et forhandlingsbord. En løsning i tolvte time ville glede mange, men den er ikke i sikte.

Det vil selvsagt være en fallitt dersom man må kaste kortene og overlate til Jan Tore Sanner og kommunaldepartementet å ta beslutningen.  Som da uten tvil vil bli at Tromsø pekes ut som regionhovedstad.

Men jeg tror det er nøyaktig det som kommer til å skje, fordi avstanden er for stor mellom partene. Og det er jo i så fall ikke første gang man i Nord-Norge overlater de vanskelige avgjørelsene til Oslo.

Likevel er det knapt mulig å tenke seg et dårligere utgangspunkt for samarbeidet i Norges nye arktiske region.

Situasjonen som har oppstått, viser til fulle hvilken politisk heliumsballong regionreformen er.  Den er helt uten innhold, og et politisk stebarn ingen føler noe eierskap til. Dermed tar diskusjonene om symboler helt overhånd.

Dersom det lå til rette for en reell overføring av makt fra Oslo, ville diskusjonen vært en annen.

Men slik er det foreløpig ikke, og dermed øker de regionale konfliktene i nord, i stedet for å dempe dem, slik ambisjonen var.

Det er nå all grunn til å rette søkelyset mot KrF, minipartiet som er regionreformens fadder.

Partiet har spilt høyt gjennom å tvinge gjennom sammenslåinger et flertall i fylkene ikke ønsker. Hvis man deretter mislykkes i å fylle de nye konstruksjonene med innhold, kan det gi en kraftig politisk rekyl.

Vi hører mye fint snakk om å flytte statlig makt utover i landet. Men i et sentralstyrt land som Norge er det ikke vanskelig å spå at departementene vil stritte hardt imot slike prosesser.

Det er på tide at Knut Arild Hareide og KrF bruker sin nye rolle i Stortinget til å levere noe med substans som kan gi mening til den pinefulle sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse